Zapadlosti v novembru 2019

četrtek, 14. november 2019

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča o zapadlostih v mesecu novembru 2019.

18. november 2019
Plačila
Nadomestni davčni plačnik (t.i. "sostituto d'imposta")
Do tega datuma je potrebno poravnati odtegljaje vezane na:
1.    dohodke iz delovnega razmerja skupaj s plačilom dohodnine (IRPEF);
2.    dohodke iz delovnega razmerja in sorodnih dejavnosti;
3.    dohodke iz samozaposlitve;
4.    provizije;

Obračun DDV
Zapade rok za plačilo davka na dodano vrednost za mesec oktober 2019 in za tromesečje julij-avgust-september 2019

Prispevki INPS
Plačilo prispevkov za socialno zavarovanje INPS za delodajalce za mesec oktober

Plačilo davkov
Podjetniki morajo do tega dne plačati morebitni tretji in zadnji obrok za davke, ki izhajajo iz davčne napovedi, (saldo za leto 2018 in prvi obrok (avans) za leto 2019)
 
25. november 2019
Sporočila
Zapade rok za predložitev mesečni seznam Intrastat.
 
2. december 2019 (redna zapadlost dne 30. november 2019)
Plačila
Obračun DDV
predložitev podatkov za 3. tromesečje 2019

Prijave
elektronska predložitev davčne napovedi in napovedi IRAP

Plačilo davkov
Davkoplačevalci morajo do tega dne plačati davke, ki izhajajo iz letne davčne napovedi, to so morebitni tretji obrok/saldo za leto 2018 (fizične osebe) in drugi obrok za leto 2019 (vsi).

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it