Zapadlosti v septembru 2019

17. september 2019

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje obvešča o zapadlostih v mesecu septembru 2019.

16. september 2019
Nadomestni davčni plačnik (t.i. "sostituto d'imposta")
Do tega datuma je potrebno poravnati odtegljaje vezane na:
  • dohodke:
- delovnega razmerja in sorodnih dejavnosti, vključno z dodatnim davkom IRPEF;
- samostojnega dela;
- od provizij;
  • plačila solastnikov zgradb za naročila del;
  • najemnine za kratkotrajne pogodbe o najemu stanovanja.

DDV
Zapade rok za plačilo davka na dodano vrednost za mesec avgust 2019.
 
25. september 2019
Rok za predložitev mesečnega seznama Intrastat.

30. september 2019
Esterometro (pregled za tujino) – Do tega datuma je potrebno poslati na Davčni urad sporočilo za mesec avgust s podatki o računih, ki so bili prejeti ali dostavljeni subjektom v EU in izven nje.

Do tega datuma je potrebno plačati davke in prispevke za:
  • dohodke 2019 – fizične osebe/družbe oseb/zavezanci IRES (podvrženi ISA) – rok za plačila, ki izhajajo iz davčne napovedi, napovedi davkov IRAP in DDV (t.i. "Decreto crescita", D.L 34/2019);
  • letno plačilo za vpis v trgovinsko zbornico (podvrženi ISA);
  • nadomestne davke (podvrženi ISA) za vse, ki so podvrženi pavšalnemu režimu (t.i. "regime forfettario"), stalnemu davku na najemnine (it. "cedolare secca"), IVIE, IVAFE;
  • prispevke IVS – za obrtnike in trgovce (podvrženi ISA) - plačilo salda za leto 2018 in 1. akontacije za leto 2019 na presežek predvidenega minimalnega dohodka;
  • ločeno upravljanje prispevkov INPS – za samostojne poklice (podvrženi ISA) - plačilo salda 2018 in 1. akontacije 2019
  • prilagajanje ISA – plačilo DDV glede na višje prihodke/honorarje, ki so bili prijavljeni za izboljšanje "spričevala" o davčni verodostojnosti;
  • obrazec MOD. IRAP 2019 (podvrženi  ISA) – plačilo salda 2018 in 1. akontacije 2019.

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it