Alžirija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Alžiriji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji  za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 44,5 43,7 42,9 42,1 41,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 17++ 18 17
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 145,6 146,8 165,2 147,2 150,9
 BDP per capita (v EUR): 3.270 3.360 3.857 3.500 3.655
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 438,5 428,6 454,4 420,5 430,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 9.856 9.820 10.598 9.992 10.425
 Rast BDP (v %): 1,3 -8,0 0,8 1,4 1,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 15,1 15,1 11,9 11,6 12,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,5 2,7 2,4 3,5 5,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -32,2 -31,6 -38,0 -41,2 -43,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 20,1 18,2 34,6 34,8 30,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,3 -15,1 -5,7 -4,3 -6,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,6 -9,1 -5,7 -3,6 -7,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,6 0,5 1,4 1,3 1,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 31,0+ 88,2 99,9 49,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 0,1+ 2,2 1,8 4,6
Stopnja tveganja države (op): / 65 64 70 62
Razred tveganja (op): / D D D D
Enostavnost poslovanja**: / 157 157 166 156


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2020).
(/) Podatek ni na voljo. 

 


Vir: EIU; Factiva, september 2020.


Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača v Alžiriji v letu 2019 znaša 317,60 EUR, minimalna bruto plača pa 136,10 EUR.


Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,9 -6,2 0,8 2,0
Rast javne potrošnje 1,9 -6,0 2,0 2,0
Rast investicij 0,1 -9,0 0,5 2,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Alžirija uvozila za 41 mlrd EUR blaga, izvozila pa za 35,5 mlrd EUR. Primankljaj v blagovni menjavi je znašal -5,5 mlrd EUR. Alžirija največ izvaža nafto in plin, kar je v letu 2019 predstavljalo 93,8 % celotnega izvoza. Najpomembnejši izvozni trg je Italija, sledijo Francija, Španija, ZDA in Brazilija. Alžirija je v letu 2019 največ uvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva in žita. Največ je uvozila in Kitajske (18,1 % od celotnega uvoza), sledijo Francija, Italija, Nemčija in Španija.

 

Alžirija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,9 Mineralna goriva, olja 93,8
Vozila 8,5 Gnojila 2,5
Električna in elektronska oprema 6,9 Anorganski kemijski proizvodi 1,5
Mineralna goriva, olja 5,9 Železo in jeklo 0,4
Žita 5,6 Sol, žveplo, apno in cement 0,3

 

Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 18,1 Italija 16,0
Francija 9,3 Francija 12,6
Italija 8,2 Španija 11,7
Nemčija 7,0 ZDA 9,9
Španija 6,8 Brazilija 6,0
Slovenija (52. mesto) 0,1 Slovenija (63. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij


Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Alžiriji so v letu 2018 znašale 25,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 5,3 %. Celotne izhodne TNI Alžirije so v letu 2018 znašale 2,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 14,6 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Alžiriji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2020.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 69,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZAE, sledita pa ji Kitajska in Egipt. Največ investicij je na področju premoga, nafta, plina in nepremičnin.

 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020  

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZAE 13.671,3
Kitajska 5.843,4
Egipt 5.155,5
Francija 4.498,2
Španija 4.414,3
Druge države 35.649,4
Skupaj 69.232,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020 
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Premog, nafta, plin 13.549,3
Nepremičnine 12.194,3
Kovine 11.634,1
Transport 4.058,8
Orig. avtomobilski deli 2.470,3
Drugi sektorji 25.325,2
Skupaj 69.232,0

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020

Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
La Société des centres comm. d’Algérie 3.169,7
Grupo Ortiz Constr. y Ser. Del Mediterraneo 1.590,5
Ibis 465,1
Lafarge 166,3
Albaraka Bank Algeria 79,8
Al Salam Bank Algeria 59,6
HSBC 55,6


Vir: FDI Intelligence, september 2020.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo