Alžirija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Alžiriji

 

Statistični indikatorji  za obdobje 2020-2016

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 43,7 42,9 42,1 41,3 40,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 18 17 17
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 151,0 156,8 147,3 150,9 144,3
 BDP per capita (v EUR): 3.459 3.655 3.500 3.655 3.550
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 592,8 583,9 568,5 568,6 549,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 13.574 13.622 13.508 13.761 13.532
 Rast BDP (v %): 2,1 1,6 2,1 1,6 3,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,2 11,2 11,0 11,7 12,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,5 3,0 3,5 5,9 5,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -38,6 -38,0 -41,3 -43,4 -44,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 36,4 36,9 34,3 30,6 26,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,8 1,7 0,2 -5,3 8,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,5 0,5 -1,4 -5,5 -3,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 1,5 1,4 1,4 1,1 1,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 44,3 + 99,9 49,7 76,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / /+ 1,8 4,6 1,1
Stopnja tveganja države (op): / 65 70 62 64
Razred tveganja (op): / D D D D
Enostavnost poslovanja**: / 157 166 156 163


Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno sep 2019).
(/) Podatek ni na voljo. 

 


Vir: EIU; Factiva, september 2019.


BDP in struktura potrošnje

Alžirija je imela v letu 2018 2,1 % gospodarsko rast. V letu 2019 analitiki napovedujejo 1,6 % rast, v letu 2020 2,1 % rast in v letu 2021 3 % rast. 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
 

(*) EIU napoved.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,9 1,7 1,6 2,5
Rast javne potrošnje 3,0 3,6 3,5 2,9
Rast investicij 5,3 2,0 2,3 3,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je Alžirija uvozila za 40,3 mlrd EUR blaga, izvozila pa za 36,2 mlrd EUR. Primankljaj v blagovni menjavi je znašal 4,1 mlrd EUR. Alžirija največ izvaža nafto in plin, ki je v letu 2018 predstavljala 94,5 % celotnega izvoza. Najpomembnejši izvozni trg je Italija, sledijo Francija, Španija, ZDA in Brazilija. Alžirija je v letu 2018 največ uvažala stroje, vozila, blago široke potrošnje, mineralna goriva ter električno opremo. Največ je uvozila in Kitajske (18,1 % od celotnega uvoza), sledijo Francija, Italija, Nemčija in Španija.

 

Alžirija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,7 Mineralna goriva, olja 94,5
Vozila 9,4 Gnojila 2,2
Blago široke potrošnje 8,0 Proizvodi kemične industrije 1,4
Mineralna goriva, olja 6,4 Sol, žveplo, apno in cement 0,3
Električna in elektronska oprema 6,4 Sladkor in slaščice 0,3

 

Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 18,1 Italija 16,0
Francija 9,3 Francija 12,6
Italija 8,2 Španija 11,7
Nemčija 7,0 ZDA 9,9
Španija 6,8 Brazilija 6,0
Slovenija (52. mesto) 0,1 Slovenija (64. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij


Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Alžiriji so v letu 2017 znašale 25,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 2,7 %. Celotne izhodne TNI Alžirije so v letu 2017 znašale 1,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 3,3 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Alžiriji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 66,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZAE, sledita pa ji Kitajska in Egipt. Največ investicij je na področju premoga, nafte in plina ter nepremičnin.


 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019  

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZAE 13.324,0
Kitajska 5.479,7
Egipt 5.001,6
Francija 4.367,1
Španija 4.292,3
Druge države 31.021,9
Skupaj 66.865,8
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Premog, nafta, plin 13.182,1
Nepremičnine 11.886,5
Kovine 11.337,8
Kemikalije 9.895,6
Orig. avtomobilski deli 2.368,5
Drugi sektorji 27.856,7
Skupaj 66.865,8

 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
La Société des centres commerciaux d'Algérie 3.089,0
Grupo Ortiz Constr. y Servicios Del Mediterraneo 1.560,0
Ibis 453,2
Samsung 177,6
Lafarge 162,6
Albaraka Bank Algeria 77,8
HSBC 54,2


Vir: FDI Intelligence, julij 2019.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo