Argentina

Gospodarske panoge Argentine

Gospodarstvo

Argentina ima že dolgo zgodovino politične in gospodarske nestabilnosti. Argentinska vlada se sooča s težavami v boju proti visoki stopnji revščine in brezposelnosti. Po ocenah je skoraj polovica nacionalne delovne sile zaposlena v neformalnem sektorju, skoraj tretjina prebivalstva v Argentini pa živi pod pragom revščine. Argentina kljub vsem težavam še vedno igra pomembno vlogo v svetovnem gospodarstvu, predvsem na področju kmetijske proizvodnje.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 9 % BDP države, vendar zaposluje le 0,5 % prebivalstva. Ta sektor temelji predvsem na živinoreji, pridelavi žit (pšenica, koruza, soja), agrumih, tobaku, čaju in grozdju.
Argentina je največji svetovni izvoznik izdelkov iz soje in tretji največji proizvajalec teh izdelkov na svetu. Sojo in sladkorni trs v velikem obsegu gojijo za proizvodnjo bio goriv. Zato je država največji izvoznik in četrti največji proizvajalec bio-dizla na svetu.

Argentina je bogata tudi z energetskimi viri. Je četrti največji proizvajalec zemeljskega plina v Latinski Ameriki, tretja največja država na svetu glede rezerv plina in četrta glede na zaloge litija.

Storitveni sektor prispeva 62 % BDP in zaposluje tri četrtine aktivne delovne sile. Argentina se je specializirala na področjih visokotehnoloških storitev in je zelo konkurenčna na področju razvoja programske opreme, klicnih centrov, jedrske energije in turizma. Dinamično rast dosega tudi turizem, ki postaja vse pomembnejši gospodarski sektor.
 
 
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijske panoge

Industrijski sektor se je v Argentini v zadnjih letih močno razširil. V letu 2018 je predstavljal 29 % BDP, zaposloval pa skoraj četrtino prebivalstva. Predelava in pakiranje živil, zlasti mesa in moke, je glavna industrijska panoga v državi. Druge pomembne industrijske panoge so še avtomobilska in tekstilna industrija, kemična in farmacevtska industrija, metalurgija, ter proizvodnja elektronskih in gospodinjskih aparatov.
 
Leta 2018 je Argentina beležila - 5 % padec industrijske proizvodnje. Za leto 2019 je napovedan padec v višini -0,1 %, v letih 2020 in 2021 pa naj bi industrijska proizvodnja ponovno zrasla za 3,4 %, oz. za 3,1 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na argentinskem trgu:

 

 

Trg mleka in mlečnih napitkov

V letu 2019 bo argentinski trg mleka in mlečnih napitkov predvidoma beležil 1 % znižanje obsega maloprodaje, ki naj bi znašal 1,1 mio ton. Vrednost maloprodajne pa so bo v letu 2019 predvidoma povečala za 28 % in dosegla 730 mio EUR.

Največjo rast prodaje na drobno v letu 2019 beleži segment svežega mleka brez maščob, saj se mu bo prodaja v letu 2019 predvidoma povečala za 215 % in dosegla vrednost 3,2 mio EUR.

Povprečna cena mleka in mlečnih napitkov na enoto se je v letu 2019 zvišala za povprečno 29 %.

Analitiki napovedujejo, da bo maloprodajni trg mleka in mlečnih napitkov v Argentini do leta 2024 povprečno rasel po 18 % povprečni letni stopnji (oziroma 3 % ob predpostavki nespremenjenih cen).

Največji konkurent na argentinskem trgu mleka in mlečnih napitkov je lokalni proizvajalec Mastellone Hnos, ki ima v letu 2019 37 % tržni delež glede na vrednost maloprodaje. Njegov vodilni položaj na trgu je posledica dolgoletne prisotnosti na trgu, široke palete kakovostnih izdelkov in neprestane osredotočenosti na inovacije. Mastellone Hnos je v letu 2019 v primerjavi z letom prej še povečal svoj tržni delež, predvsem po zaslugi lansiranja novih izdelkov. Mleko podjetja se nahaja v različnih barvah embalaže. Poleg različic rdečega polnomastnega mleka s 3 % maščobe in zelenega posnetega mleka z 1 % maščobe je podjetje lansiralo na trg še mleko v oranžni embalaži z 2 % maščobe in mleko v modri embalaži z 0 % maščobe. To je tudi prvo mleko brez maščobe, ki je na voljo v Argentini.

Lokalno podjetje SanCor Cooperatives Unidas, ki ima že dolgoletno tradicijo, se je v preteklih letih soočalo z veliko finančno krizo, zato je podjetje izgubljalo svoj tržni delež, hkrati pa je moralo odprodati več delov svojega poslovanja (del podjetja z otroško hrano je bil leta 2012 prodan družbi Mead Johnson Nutrition, del podjetja z jogurt in mlečnimi deserti pa družbi Alimentos Refrigerados leta 2016). V letu 2018 je podjetje SanCor prevzelo lokalno podjetje Adecoagro. Adecoagro je kupil 90 % delež družbe SanCor, prevzel lastništvo dveh proizvodnih obratov (enega v Chivilcoyju v provinci Buenos Airesa in drugega v mestu Morteros v provinci Cordoba) ter blagovnih znamk Las Tres Niñas in Angelita. 
 

Tržni deleži konkurentov glede na vrednost maloprodaje v letu 2019 (v odstotkih)

Glavni konkurenti na trgu so:

 • Better Foods SA                                  
 • Carrefour Argentina SA                           
 • Cencosud SA                                      
 • Coca-Cola Argentina SA                           
 • Danone Argentina SA                               
 • Garcia Hnos Agroindustrial Srl                                                          
 • La Lacteo (Adecoagro SA)
 • La Sibila SA                                     
 • Lacteos Cono Sur SA                              
 • Manfrey Cooperativa de Tamberos Ltda             
 • Mastellone Hnos SA                               
 • Milkaut SA (Asociación Unión Tamberos Coop Ltda) 
 • Nestlé Argentina
 • RPB SA                                           
 • SanCor Cooperativas Unidas Ltda                  
 • Sucesores de Alfredo Williner SA                  
 • Tratenfu SA                                      
 • Verónica SA                                      
 • Wal-Mart de Argentina SA                          

 

Največji proizvajalci mleka in mlečnih izdelkov v Argentini (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mastellone Hermanos S.A. 1.044,02
Danone Argentina S.A. 756,77
Sancor Cooperativas Unidas Limitada 724,22
Nestle Argentina S.A. 619,59
Sucesores De Alfredo Williner S.A. 310,96
Molfino Hermanos S.A. 289,57
Veronica S.A.C.I.A.F.I. 214,91

 


Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Energetika - proizvodnja električne energije

V Argentini se v zadnjih letih povečuje povpraševanje po električni energiji. Zaradi gospodarske krize in javnofinančnega primanjkljaja, argentinska vlada ni mogla vložiti dovolj v energetski sektor za povečanje domačih proizvodnih zmogljivosti. Zato je Argentina za širitev elektroenergetskega omrežja sprejela različne ukrepe, vključno s povečanjem zasebnih naložb. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (PPP) je bil uveden novembra 2016 za urejanje in spodbujanje zasebnih naložb v kritične sektorje državnega gospodarstva, vključno z infrastrukturo za prenos električne energije.
 
Po mnenju analitikov bodo proizvodne zmogljivosti električne energije v Argentini v obdobju 2019-2014 naraščale po 2,58 % povprečni letni stopnji.

Termoelektrarne so v letu 2018  predstavljale več kot polovico proizvodnje električne energije v Argentini. Proizvedle so skupno 87,7 GWh električne energije, kar predstavlja 2,6 % upad na medletni ravni.

Zaradi geopolitičnih in globalnih gospodarskih pritiskov je argentinska vlada predstavila dva programa za razvoj obnovljivih virov energije, kot sta biomasa in bioplin, kar bo v bližnji prihodnosti na trgu ustvarilo veliko priložnosti na tem področju.

Argentinski trg električne energije je precej razdrobljen. Večina tržnega deleža je v lasti državnih in zasebnih podjetij. Največji konkurenti v sektorju proizvodnje električne energije so Pampa Energia, YPF Luz, CEPU, AES in Enel, v distribucijskem sektorju pa prevladuje družba Transener.
 

Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Argentini (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Empresa Provincial De Energia De Cordoba - Epec 773,73
Entidad Binacional Yacyreta 747,14
Central Puerto SA 344,36
Empresa Provincial de Energía de Córdoba 311,32
Aes Argentina Generacion S.A. 238,30
Enel Generación Costanera SA 147,72
YPF Luz SA 80,41

 

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje