Argentina

Gospodarske panoge Argentine

Gospodarstvo

Argentina ima že dolgo zgodovino politične in gospodarske nestabilnosti. Argentinska vlada se sooča s težavami v boju proti visoki stopnji revščine in brezposelnosti. Po ocenah je skoraj polovica nacionalne delovne sile zaposlena v neformalnem sektorju, skoraj tretjina prebivalstva v Argentini pa živi pod pragom revščine. Argentina kljub vsem težavam še vedno igra pomembno vlogo v svetovnem gospodarstvu, predvsem na področju kmetijske proizvodnje.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 9 % BDP države, vendar zaposluje le 0,5 % prebivalstva. Ta sektor temelji predvsem na živinoreji, pridelavi žit (pšenica, koruza, soja), agrumih, tobaku, čaju in grozdju.
Argentina je največji svetovni izvoznik izdelkov iz soje in tretji največji proizvajalec teh izdelkov na svetu. Sojo in sladkorni trs v velikem obsegu gojijo za proizvodnjo bio goriv. Zato je država največji izvoznik in četrti največji proizvajalec bio-dizla na svetu.

Argentina je bogata tudi z energetskimi viri. Je četrti največji proizvajalec zemeljskega plina v Latinski Ameriki, tretja največja država na svetu glede rezerv plina in četrta glede na zaloge litija.

Storitveni sektor prispeva 62 % BDP in zaposluje tri četrtine aktivne delovne sile. Argentina se je specializirala na področjih visokotehnoloških storitev in je zelo konkurenčna na področju razvoja programske opreme, klicnih centrov, jedrske energije in turizma. Dinamično rast dosega tudi turizem, ki postaja vse pomembnejši gospodarski sektor.
 
 
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijske panoge

Industrijski sektor se je v Argentini v zadnjih letih močno razširil. V letu 2018 je predstavljal 29 % BDP, zaposloval pa skoraj četrtino prebivalstva. Predelava in pakiranje živil, zlasti mesa in moke, je glavna industrijska panoga v državi. Druge pomembne industrijske panoge so še avtomobilska in tekstilna industrija, kemična in farmacevtska industrija, metalurgija, ter proizvodnja elektronskih in gospodinjskih aparatov.
 
Leta 2018 je Argentina beležila - 5 % padec industrijske proizvodnje. Za leto 2019 je napovedan padec v višini -0,1 %, v letih 2020 in 2021 pa naj bi industrijska proizvodnja ponovno zrasla za 3,4 %, oz. za 3,1 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na argentinskem trgu:

 

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Argentinski trg transportnih storitev je v obdobju 2013-2017 rasel po 10,4 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 18,1 mlrd EUR. Za primerjavo, trg transportnih storitev v ZDA je v zadnjih petih letih rasel po 1,2 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 316,5 mlrd EUR, medtem ko je mehiški trg transportnih storitev v tem obdobju rasel po 4 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 51 mlrd EUR. Tri največje trgovinske partnerice Argentine so Brazilija, Kitajska in ZDA, kamor Argentina izvozi 26,7 %, 18,4 % in 11,4 % celotnega izvoza. Argentinska vlada je leta 2014 začela z obnavljanjem in investicijami v transportne povezave. Ponovno je nacionalizirala prevozniško podjetje Belgrano Cargas. Večja investicija v višini 2,2 mlrd EUR je bila izvedena skupaj s Kitajsko, z namenom povečanja transportnih zmogljivosti po vsej Argentini. V okviru te investicije je argentinska vlada kupila 1.000 tovornih vagonov iz argentinskega državnega podjetja Fabricaciones Militares, Kitajska pa je zagotovila 100 lokomotiv in 3.500 vagonov. Ta investicija se je v septembru 2015 podvojila na 4,4 mlrd EUR in je bila ključna pri razvoju transportnega omrežja v državi.

Najbolj donosen segment na argentinskem trgu transportnih storitev je segment cestnega transporta, ki je v letu 2017 ustvaril 17,9 mlrd EUR prihodkov ali 98,6 % celotne vrednosti trga. Argentina je dolga skoraj 4.000 km in široka več kot 1.000 km, zato je prevoz na dolge razdalje zelo pomemben. Cestni tovorni promet je največji segment transportnega trga Argentine, saj je večina njenega izvoza namenjena v druge države Južne Amerike. Argentina je pobudnica in podpisnica sporazuma MERCOSUR, sporazuma o prosti trgovini z drugimi južnoameriškimi državami, kot so Brazilija, Paragvaj in Urugvaj. Železniška infrastruktura v Argentini ni modernizirana, zato je povprečna hitrost vlakov v omrežju še vedno nizka.

Po napovedih analitikov bo argentinski trg transportnih storitev v obdobju 2018-2022 rasel po 7,6 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 23,8 mlrd EUR. Trg transportnih storitev v ZDA naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2,4 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 324,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi mehiški trg v napovedanem obdobju rasel po 3,1 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 54 mlrd EUR. Argentinska vlada, ki jo vodi predsednik Mauricio Macri, je začela proces nadgradnje in modernizacije infrastrukture v državi. Vlada se je zavezala, da bo do konca leta 2018 investirala 12,6 mlrd EUR za razvoj cestne infrastrukture v državi ter 11,6 mlrd EUR (skupaj z Inter-American development Bank - IDB) do konca leta 2023 za razvoj železniške infrastrukture, zlasti na območju Buenos Airesa.

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Aerolineas Argentinas
  • CEVA Group PLC
  • FedEx Corporation
 
Vrednost argentinskega transportnega trga se je v letu 2017 povečala za 8,3 % in dosegla 18,1 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2013–2017 je znašala 10,4 %.

 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2013 10.380  
2014 12.328 18,8 %
2015 15.475 4,8 %
2016 17.036 10,1 %
2017 18.120 8,3 %
 

Analitiki ocenjujejo, da bo v letu 2022 vrednost argentinskega transportnega trga dosegla 23,8 mlrd EUR, kar je 43,9 % več kot leta 2017. Napovedana letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 7,6 %.


 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2018 18.321 8,3 %
2019 19.785 7,1 %
2020 21.214 8,1 %
2021 22.725 7,1 %
2022 23.764 7,2 %

Cestni transport je največji segment transportnega trga v Argentini z 98,6 % tržnim deležem.


 

Tržni deleži po segmentih za leto 2017 (v odstotkih)

 
Cestni transport 98,6 %
Pomorski transport 0,9 %
Letalski transport 0,4 %
Železniški transport 0,1 %
 

Argentina predstavlja 3,4 % ameriškega transportnega trga glede na vrednost, ZDA pa 59,1 %.


 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

 
ZDA 59,1 %
Brazilija 15,5 %
Mehika 9,5 %
Argentina 3,4 %
Ostale ameriške države 12,5 %

 

Največja podjetja na področju letalskega transporta v Argentini (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Lan Argentina S.A. 506,83
Fb Lineas Aereas S.A. 40,10
Lineas Aereas Del Estado 33,29
Intercargo S.A.C. 29,24
Eagle Global Logistics De Argentina S.R.L. 27,92
Andes Lineas Aereas S.A. 27,92
Aerohandling SA 13,02

 


Največja podjetja na področju cestnega transporta v Argentini (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ersa Urbano S.A. 218,72
Autopistas del Sol SA 210,68
Metrovías SA 207,07
Compañia Tsb S.A. 182,46
Andreani Logistica S.A. 172,28
Grupo Concesionario del Oeste SA 165,98
Derudder Hermanos S.R.L. 159,18


Največja podjetja na področju železniškega transporta v Argentini (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Nuevo Central Argentino SA 68,89
Ferrosur Roca SA 34,71
Geodis Wilson Argentina SA 22,07
Ferrocentral S.A. 3,74
Nuevo Tren De La Costa S.A. 3,31
Ferrocarriles Mediterraneos S.A. 1,20
S E C T S.A. 1,20


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, september 2018.

 

Energetika - proizvodnja električne energije

V analizo je zajeta proizvodnja električne energije, proizvedene iz jedrskih elektrarn, konvencionalnih elektrarn in elektrarn iz obnovljivih virov energije. Obseg proizvodnje je opredeljen kot skupna električna energija (TWh), ustvarjena v državi v teku vsakega koledarskega leta. Vrednost industrije je podana kot zmnožek obsega in letne povprečne cene ne-gospodinjske električne energije, oziroma cene brez davkov in dajatev.
 
Vrednost proizvodnje električne energije v Argentini je v obdobju 2013-2017 rasla po 28 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla 6,4 mlrd EUR. Za primerjavo, vrednost proizvodnje električne energije v ZDA je v zadnjih petih letih rasla po 0,3 % CAGR in v letu 2017 dosegla 150,1 mlrd EUR, medtem ko je vrednost mehiške proizvodnje električne energije v tem obdobju rasla po 4,1 % CAGR in v letu 2017 dosegla 10,7 mlrd EUR. 
 
Vrednost proizvodnje električne energije v Argentini je v zadnjih letih hitro rasla, kljub relativno počasni rasti potrošnje in obsežnim težavam pri privabljanju zasebnih investicij. Obseg proizvodnje električne energije v Argentini se je v obdobju 2013-2017 povečeval po 3,4 % CAGR in v letu 2017 dosegel 147,0 TWh. Obseg proizvodnje se bo po napovedih v obdobju 2018-2022 povečeval po 1,6 % CAGR in v letu 2022 dosegel 158,9 TWh. V Argentini poraba električne energije počasi raste, kar je deloma posledica ponovnega uravnoteženja cen, pa tudi  težav pri privabljanju investicij. Če se bo sedanja vlada lahko ustrezno odzvala zahtevam Mednarodnega denarnega sklada za pospešitev gospodarske reforme, se bo poraba energije na dolgi rok povečala.
 
Najbolj donosen segment argentinske proizvodnje električne energije je segment konvencionalnih goriv, ki je v letu 2017 proizvedel 101,8 TWh električne energije ali  69,3 % celotne proizvodnje električne energije. Segment obnovljivih virov energije je v letu 2017 proizvedel 38,2 TWh, kar predstavlja  26 % celotne proizvodnje. Obnovljivi viri energije kažejo tendenco rasti v prihodnjih letih. Argentina ima zelo dobre naravne pogoje za proizvodnjo vetrne energije v Patagoniji in sončne energije v severozahodnih regijah. Tudi argentinska vlada si prizadeva zmanjšati odvisnosti od fosilnih goriv in preiti naobnovljive vire energije, da bi izboljšala stanje oskrbe z električno energijo.
 
Analitiki napovedujejo, da bo vrednost proizvodnje električne energije v Argentini v obdobju 2018-2022 rasla po 10,8 % CAGR in v letu 2022 dosegla 10,9 mlrd EUR. Vrednost proizvodnje električne energije v ZDA naj bi v prihodnjih petih letih upadala po -0,3 % CAGR in v letu 2022 dosegla 135 mlrd EUR, medtem ko naj bi vrednost mehiške proizvodnje električne energije v napovedanem obdobju rasla po 4 % CAGR in v letu 2022 dosegla 11,9 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na trgu:

  • Endesa
  • Engie
  • Gas Natural FenosaArgentinska proizvodnja električne energije se je v letu 2017 povečala za 0,4 % in dosegla obseg 147 TWh. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 3,4 %.

Vrednostno se je proizvodnja v letu 2017 povečala za 16,5 % in dosegla 6,4 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 28 %.
 


Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 2.030  
2014 2.631 29,4 %
2015 4.414 39,7 %
2016 5.585 27,3 %
2017 6.371 16,5 %Analitiki napovedujejo, da bo obseg argentinske proizvodnje električne energije v letu 2022 dosegel 158,9 TWh, kar je 8,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018-2022 znaša 1,6 %.

Vrednostno naj bi industrija v letu 2022 dosegla 9,7 mlrd EUR, kar je 66,7 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018-2022 znaša 10,8 %.


Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 6.611 11,0 %
2019 7.333 10,2 %
2020 8.099 11,3 %
2021 9.008 11,1 %
2022 9.677 10,4 %
 


Konvencionalni segment je največji segment v argentinski proizvodnji električne energije in predstavlja 69,3 % celotne vrednosti industrije. Segment obnovljivih virov energije predstavlja nadaljnjih 26 % industrije.


Tržna segmentacija po segmentih glede na obseg proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

Konvencionalna, fosilna goriva  69,3 %
Obnovljivi viri energije 26,0 %
Nuklearni sektor 4,7 %Argentina predstavlja 2,9 % ameriške proizvodnje električne energije glede na vrednost proizvodnje.


Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

ZDA 60,4 %
Brazilija 11,1 %
Mehika 4,3 %
Argentina 2,9 %
Ostale ameriške države 21,3 %


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Argentini (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Comision Nacional De Energia Atomica 790,29
Entidad Binacional Yacyreta 711,63
Empresa Provincial De Energia De Cordoba - Epec 698,10
Central Puerto SA 538,23
Central Piedra Buena SA 374,43
Capex SA 365,45
Inversora Electrica de Buenos Aires SA 345,36


Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Argentini (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Enel Generación Costanera SA 218,62
Hidroeléctrica Futaleufú SA 46,49
Hidroeléctrica Diamante SA 33,80
Enel Generación El Chocón SA n/a
Greenwind SA n/a
Parque Eólico Arauco SAPEM n/a
Vientos de la Patagonia I SA n/a


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje