Argentina

Poslovno sodelovanje Slovenije z Argentino

 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Argentino 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 24.312 9.663 33.976 14.649
2014 19.854 6.835 26.690 13.019
2015 20.849 5.362 26.212 15.487
2016 24.607 7.315 31.922 17.292
2017 28.865 4.872 33.737 23.992
2018 19.268 2.881 22.149 16.387
2019* 9.150 1.993 11.143 7.157

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Argentino 2013 – 2019 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).

Slovenski izvoz v Argentino v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
46 % 8.884 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
17 % 3.188 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 1.381 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 1.163 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 785 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
3 % 619 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
 

Slovenski uvoz iz Argentine v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
51 % 1.458 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
30 % 869 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
8 % 226 Farmacevtski proizvodi
7 % 205 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
2 % 46 Meso in užitni klavnični proizvodi
1 % 30 Razni proizvodi kemijske industrije


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Argentino - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Argentino in Republiko Slovenijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARK)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (BARZTS)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko ter Administrativnega dogovora za izvajanje Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko (BARSV)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk