Avstrija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Avstriji

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji  za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 106++ 107 107
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 404,8 382,3 398,4 386,4 370,7
 BDP per capita (v EUR): 46.587 44.103 46.074 44.802 43.091
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 467,9 447,0 464,6 426,4 426,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 53.861 51.573 53.724 49.426 49.530
 Rast BDP (v %): 3,4 -6,0 1,5 2,3 2,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,2 10,2 7,4 7,7 8,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,7 0,7 1,5 2,1 2,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -147,6 -133,4 -149,5 -148,1 -139,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 147,7 133,7 153,2 151,8 140,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,7 -8,5 2,7 5,6 5,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,0 -9,3 2,7 4,5 4,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 8,0 10,4 11,7 3,6 11,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.755,9+ 2.302,1 2.362,0 2.170,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 2.534,4+ 3.414,9 3.200,8 2.939,1
Stopnja tveganja države (op): / 20 18 18 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / 27 26 22 19

 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/) Podatek ni na voljo.
 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Avstriji v letu 2020 znaša 3.820 EUR. Minimalna plača v Avstriji pa se razlikuje po posameznih panogah in je opredeljena s kolektivnimi pogodbami. Znaša od 1200 EUR bruto dalje.


Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,3 -6,5 3,4 2,8
Rast javne potrošnje 0,7 3,5 2,4 2,2
Rast investicij 2,8 -4,0 3,2 2,7


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Vrednost izvoza blaga je v letu 2019 znašala 157,4 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 152,4 mlrd EUR. Trgovinski presežek v blagovni menjavi je znašal 5 mlrd EUR. Največ je Avstrija v letu 2019 izvažala v Nemčijo in sicer 28,7 % od celotnega izvoza. Sledijo Italija, ZDA Švica in Francija. Največ so izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke. Največ je Avstrija v letu 2019 uvozila iz Nemčije (40,5 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Češka, Nizozemska in Švica. V letu 2019 so največ uvozili strojev, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter plastičnih izdelkov.

 

Avstrija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,3 Stroji, jedrski reaktorji 17,8
Električna in elektronska oprema 11,5 Električna in elektronska oprema 11,1
Vozila 11,4 Vozila 10,7
Mineralna goriva, olja 7,5 Farmacevtski izdelki 6,4
Plastika in plastični izdelki 4,2 Plastika in plastični izdelki 4,4
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 40,5 Nemčija 28,7
Italija 6,4 Italija 6,2
Češka 4,4 ZDA 6,1
Nizozemska 4,3 Švica 4,9
Švica 4,1 Francija 4,3
Slovenija (16. mesto) 1,6 Slovenija (12. mesto) 2,0Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Avstriji so v letu 2018 znašale 177,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,4%. Celotne izhodne TNI Avstrije so v letu 2018 znašale 193,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 3,6%. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Avstriji 2018 - 2021 (grafični prikaz) 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 32,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Švica. Največ investicij je na področju avtomobilskih delov in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 13.191,7
ZDA 3.175,1
Švica 2.532,2
Kanada 2.010,3
Združeno kraljestvo 1.577,4
Druge države 10.237,9
Skupaj 32.724,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Avtomobilski deli 4.244,0
Transport 3.324,8
Komunikacije 2.379,8
Finančne storitve 2.023,0
Hoteli in turizem 1.436,9
Drugi sektorji 19.316,4
Skupaj 32.724,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Infineon Technologies 3.446,5
Bayerische Motoren Werke (BMW) 1.083,2
Magna Steyr 1.013,9
Boehringer Ingelheim 690,4
Borealis 588,5
Sandoz 416,4
Interxion 230,1
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo