Avstrija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Avstriji

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji  za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 106 107
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 430,3 415,5 376,9 397,2 385,7
 BDP per capita (v EUR): 49.417 47.817 43.488 45.940 44.717
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 465,4 429,4 434,6 464,8 427,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 53.445 49.426 50.138 53.750 49.532
 Rast BDP (v %): 4,3 3,4 -6,4 1,4 2,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,8 7,6 9,9 7,4 7,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 2,2 1,4 1,5 2,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -165,0 -152,8 -136,8 -149,6 -148,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 171,4 162,7 142,1 152,5 150,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,5 4,3 -10,6 2,9 4,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,4 4,6 -9,5 2,5 4,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -10,0 -16,2 -23,7 -7,2 -24,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.434,5+ 2.114,5 2.302,1 2.362,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.970,0+ 3.043,6 3.414,9 3.200,8
Stopnja tveganja države (op): / 19 20 18 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / 27 26 22

 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).).
(/) Podatek ni na voljo.
 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Avstrija nima uradno določene minimalne plače. V skladu s kolektivno pogodbo, ki ji pripada 80 % delovne sile, znaša minimalna bruto plača 1.500 EUR na mesec. Povprečna mesečna bruto plača je v Avstriji v letu 2020 znašala 3.811 EUR.


Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -9,1 4,1 4,5 1,9
Rast javne potrošnje 2,3 3,3 1,5 1,9
Rast investicij -5,6 4,2 5,0 1,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Vrednost izvoza blaga je v letu 2020 znašala 138,2 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 134,6 mlrd EUR. Trgovinski presežek v blagovni menjavi je znašal 3,6 mlrd EUR. Največ je Avstrija v letu 2020 izvažala v Nemčijo in sicer 29,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Italija, ZDA Švica in Francija. Največ so izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke. Največ je Avstrija v letu 2020 uvozila iz Nemčije (40,8 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Švica, Nizozemska in Češka. V letu 2020 so največ uvozili strojev, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter farmacevtskih izdelkov.

 

Avstrija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,3 Stroji, jedrski reaktorji 17,1
Električna in elektronska oprema 11,7 Električna in elektronska oprema 11,2
Vozila 10,3 Vozila 9,7
Mineralna goriva, olja 5,5 Farmacevtski izdelki 7,0
Farmacevtski izdelki 4,6 Plastika in plastični izdelki 4,5
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 40,8 Nemčija 29,8
Italija 6,0 Italija 6,1
Švica 5,5 ZDA 6,1
Nizozemska 4,4 Švica 5,4
Češka 4,3 Francija 4,2
Slovenija (14. mesto) 1,6 Slovenija (13. mesto) 1,9Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Avstriji so v letu 2018 znašale 177,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,4%. Celotne izhodne TNI Avstrije so v letu 2018 znašale 193,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 3,6%. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Avstriji 2019 - 2022 (grafični prikaz) 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 32,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Švica. Največ investicij je na področju avtomobilskih delov in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 13.191,7
ZDA 3.175,1
Švica 2.532,2
Kanada 2.010,3
Združeno kraljestvo 1.577,4
Druge države 10.237,9
Skupaj 32.724,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Avtomobilski deli 4.244,0
Transport 3.324,8
Komunikacije 2.379,8
Finančne storitve 2.023,0
Hoteli in turizem 1.436,9
Drugi sektorji 19.316,4
Skupaj 32.724,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Infineon Technologies 3.446,5
Bayerische Motoren Werke (BMW) 1.083,2
Magna Steyr 1.013,9
Boehringer Ingelheim 690,4
Borealis 588,5
Sandoz 416,4
Interxion 230,1
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo