Belgija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Belgiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017 

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 11,6 11,6 11,5 11,5 11,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 375++ 377 376
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 456,4 443,6 472,9 460,1 445,7
 BDP per capita (v EUR): 39.233 38.273 40.983 40.072 39.027
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 550,9 517,7 549,7 505,9 510,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 47.359 44.667 47.638 44.064 44.713
 Rast BDP (v %): 5,4 -8,1 1,4 1,5 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,0 7,5 5,4 6,0 7,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,0 0,5 1,3 2,3 2,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -250,5 -223,8 -278,1 -276,0 -260,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 249,9 223,1 277,8 275,3 263,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,9 -14,0 1,1 1,2 5,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,4 -13,1 1,0 2,1 4,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -20,6 -61,7 -25,4 -46,4 -31,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 215,9+ 418,4 349,3 381,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 348,3+ 694,1 669,0 618,5
Stopnja tveganja države (op): / 27 25 25 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 46 45 52 42Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno oktober 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto plača v Belgiji v letu 2020 znaša 1.593,81 EUR, povprečna bruto plača pa v letu 20220 znaša 4.167,00 EUR.


Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,1 -8,0 7,1 2,0
Rast javne potrošnje 1,8 3,0 -0,1 0,6
Rast investicij 3,2 -12,0 6,0 3,5


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Belgija izvozila za 278,1 mlrd EUR, uvozila pa za 278,4 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal  -0,3 mlrd EUR.  Belgija je v letu 2019 največ izvažala vozila, farmacevtske izdelke, mineralna goriva, strojno opremo ter kemikalije. Vodilni izvozni trg v letu 2019 je bila Nemčija, kamor so izvozili 17,9 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo in ZDA. Belgija je v letu 2019 največ uvažala vozila, mineralna goriva, farmacevtske izdelke, strojno opremo ter kemikalije. Največ so uvozili iz Nizozemske (17,4 % od celotnega uvoza), Nemčije, Francije, ZDA in Irske.
 

Belgija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Vozila 13,4 Vozila 12,5
Mineralna goriva, olja 11,9 Farmacevtski izdelki 11,9
Farmacevtski izdelki 10,7 Mineralna goriva, olja 8,2
Stroji, jedrski reaktorji 7,9 Stroji, jedrski reaktorji 7,1
Organski kemijski proizvodi 7,0 Organski kemijski proizvodi 6,9
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nizozemska 17,4 Nemčija 17,9
Nemčija 13,2 Francija 14,0
Francija 9,7 Nizozemska 12,0
ZDA 7,5 Združeno kraljestvo 7,6
Irska 4,5 ZDA 6,2
Slovenija (63. mesto) 0,1 Slovenija (50. mesto) 0,2

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belgiji so v letu 2016 znašale 450,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -3,3%. Celotne izhodne TNI Belgije so v letu 2016 znašale 532,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 6,3%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belgiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 59,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju kemikalij in originalnih avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 17.643,6
Nemčija 7.982,4
Francija 5.239,9
Švica 4.932,7
Nizozemska 4.855,8
Druge države 18.846,9
Skupaj 59.501,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kemikalije 9.036,7
Orig. avtomobilski deli 6.287,7
Transport 5.309,2
Progr. opr. in IT storitve 3.271,4
Farmacija 2.366,3
Drugi sektorji 33.229,8
Skupaj 59.501,1
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Ford 2.249,6
BASF Antwerpen 807,2
Nike 639,3
Pfizer 559,4
Air Liquide 292,5
Volvo Trucks 258,7
Lanxess 213,3

  

   

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo