Belgija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Belgiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018 

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 11,7 11,6 11,6 11,5 11,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 375 377
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 506,9 501,1 451,7 476,2 460,9
 BDP per capita (v EUR): 43.443 43.078 38.973 41.265 40.145
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 558,2 520,4 524,9 561,3 510,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 47.839 44.737 45.289 48.638 44.416
 Rast BDP (v %): 3,2 4,3 -6,3 1,8 1,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,7 6,2 5,6 5,4 6,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,3 1,5 0,4 1,3 2,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -330,3 -297,4 -261,0 -277,2 -277,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 336,1 306,0 262,0 280,7 277,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,1 6,9 -4,6 1,0 0,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,1 7,4 -4,3 0,8 1,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -40,2 -36,8 -22,2 -25,9 -36,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 248,5+ 382,1 418,4 349,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 440,6+ 625,5 694,1 669,0
Stopnja tveganja države (op): / 27 27 25 25
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 46 45 52Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača se je v Belgiji v Q3 2020 povečala na 1.625,72 EUR. Belgijska vlada je za leto 2021 napovedala zvišanje najnižjih plač za 1,23 % do 1,94 %. Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2020 znašala 3.401,00 EUR.


Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -8,7 7,6 4,1 2,0
Rast javne potrošnje 0,6 1,4 1,4 0,6
Rast investicij -6,9 7,0 5,5 3,4


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Belgija izvozila za 235,8 mlrd EUR, uvozila pa za 243,2 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal  -7,4 mlrd EUR.  Belgija je v letu 2020 največ izvažala farmacevtske izdelke, vozila, strojno opremo, plastiko in plastične izdelke ter kemikalije. Vodilni izvozni trg v letu 2020 je bila Nemčija, kamor so izvozili 17,4 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo in ZDA. Belgija je v letu 2020 največ uvažala farmacevtske izdelke, vozila, mineralna goriva, strojno opremo ter kemikalije. Največ so uvozili iz Nizozemske (16,6 % od celotnega uvoza), Nemčije, Francije, ZDA in Kitajske.
 

Belgija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Farmacevtski izdelki 13,0 Farmacevtski izdelki 14,7
Vozila 12,5 Vozila 11,9
Mineralna goriva, olja 8,4 Stroji, jedrski reaktorji 7,0
Stroji, jedrski reaktorji 8,0 Plastika in plastični izdelki 6,6
Organski kemijski proizvodi 6,4 Organski kemijski proizvodi 6,4
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nizozemska 16,6 Nemčija 17,4
Nemčija 13,7 Francija 13,7
Francija 9,9 Nizozemska 11,5
ZDA 7,0 Združeno kraljestvo 7,6
Kitajska 5,2 ZDA 7,1
Slovenija (61. mesto) 0,1 Slovenija (51. mesto) 0,2

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belgiji so v letu 2016 znašale 450,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -3,3%. Celotne izhodne TNI Belgije so v letu 2016 znašale 532,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 6,3%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belgiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 59,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju kemikalij in originalnih avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 17.643,6
Nemčija 7.982,4
Francija 5.239,9
Švica 4.932,7
Nizozemska 4.855,8
Druge države 18.846,9
Skupaj 59.501,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kemikalije 9.036,7
Orig. avtomobilski deli 6.287,7
Transport 5.309,2
Progr. opr. in IT storitve 3.271,4
Farmacija 2.366,3
Drugi sektorji 33.229,8
Skupaj 59.501,1
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Ford 2.249,6
BASF Antwerpen 807,2
Nike 639,3
Pfizer 559,4
Air Liquide 292,5
Volvo Trucks 258,7
Lanxess 213,3

  

   

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo