Belgija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Belgiji

Statistični indikatorji  za obdobje 2020-2016

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 11,6 11,5 11,5 11,4 11,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 377 376 374
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 469,8 443,3 451,1 438,9 423,3
 BDP per capita (v EUR): 40.536 38.413 39.285 38.433 37.281
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 502,5 498,9 487,5 497,3 482,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 43.352 43.232 42.459 43.554 42.451
 Rast BDP (v %): 1,4 1,3 1,4 1,7 1,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,6 5,6 6,0 7,1 7,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 1,8 2,3 2,2 1,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -298,4 -285,4 -289,7 -268,8 -247,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 298,6 285,6 290,3 269,3 247,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,8 2,9 3,6 5,0 7,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,9 3,5 3,3 4,3 8,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -11,7 -26,5 -54,3 -35,0 40,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 244,5+ 349,3 380,4 332,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 427,8+ 669,0 613,8 508,6
Stopnja tveganja države (op): / 25 25 24 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 45 52 42 38


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno okt 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, oktober 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je belgijski BDP zrasel za 1,4 %. Analitiki napovedujejo 1,3 % rast BDP v letu 2019, v letu 2020 1,4 % rast ter v letu 2021 1,3 % rast BDP.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

 

 

 

 

 

 


 


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 1,0 1,2 1,3 1,2
Rast javne potrošnje 0,9 0,9 1,0 1,0
Rast investicij 2,9 2,6 2,2 1,9


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je Belgija izvozila za 293 mlrd EUR, uvozila pa za 290,9 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal  2,1 mlrd EUR, kar predstavlja 0,4 % BDP.  Belgija je v letu 2018 največ izvažala vozila, farmacevtske izdelke, mineralna goriva, kemikalije ter plastične izdelke. Vodilni izvozni trg v letu 2018 je bila Nemčija, kamor so izvozili 17,7 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo in ZDA. Belgija je v letu 2018 največ uvažala mineralna goriva, vozila, farmacevtske izdelke, kemikalije ter strojno opremo. Največ so uvozili iz Nizozemske (17,9 % od celotnega uvoza), Nemčije, Francije, ZDA in Irske.
 

Belgija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Mineralna goriva, olja 14,0 Vozila 11,1
Vozila 12,5 Farmacevtski izdelki 10,2
Farmacevtski izdelki 9,0 Mineralna goriva, olja 9,4
Organski kemijski proizvodi 8,3 Organski kemijski proizvodi 8,1
Stroji, jedrski reaktorji 7,7 Plastika in plastični izdelki 7,2
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nizozemska 17,9 Nemčija 17,7
Nemčija 13,0 Francija 14,4
Francija 9,4 Nizozemska 12,2
ZDA 6,9 Združeno kraljestvo 8,0
Irska 5,2 ZDA 5,2
Slovenija (67. mesto) 0,1 Slovenija (52. mesto) 0,2

 

Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belgiji so v letu 2016 znašale 450,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -3,3%. Celotne izhodne TNI Belgije so v letu 2016 znašale 532,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 6,3%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belgiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 59,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju kemikalij in originalnih avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 17.643,6
Nemčija 7.982,4
Francija 5.239,9
Švica 4.932,7
Nizozemska 4.855,8
Druge države 18.846,9
Skupaj 59.501,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kemikalije 9.036,7
Orig. avtomobilski deli 6.287,7
Transport 5.309,2
Progr. opr. in IT storitve 3.271,4
Farmacija 2.366,3
Drugi sektorji 33.229,8
Skupaj 59.501,1
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Ford 2.249,6
BASF Antwerpen 807,2
Nike 639,3
Pfizer 559,4
Air Liquide 292,5
Volvo Trucks 258,7
Lanxess 213,3

  

   

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo