Belorusija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Belorusiji

Statistični indikatorji  za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 47 47 47
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 47,9 47,0 45,9 48,2 43,0
 BDP per capita (v EUR): 5.082 4.975 4.850 5.076 4.526
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 167,5 165,0 160,5 158,8 155,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 17.746 17.445 16.941 16.734 16.309
 Rast BDP (v %): 2,1 1,6 3,1 2,4 -2,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,8 5,9 4,9 6,0 11,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -33,7 -32,9 -30,4 -28,0 -23,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 31,3 30,4 28,2 25,4 20,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,9 5,1 0,4 7,3 2,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,6 4,8 2,3 11,7 -1,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 35,6+ 62,4 48,7 39,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 7,1+ 13,3 12,3 9,4
Stopnja tveganja države (op): / 61 62 65 71
Razred tveganja (op): / D D D D
Enostavnost poslovanja**: / 37 38 37 50

Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno sep 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je Belorusija zabeležila 3,1 % rast BDP. Analitiki napovedujejo za leto 2019 1,6 % rast BDP, v letu 2020 pa 2,1 % rast.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

 

 

 

 

 

 

 (*) EIU napoved.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 8,3 2,1 2,0
Rast javne potrošnje -1,0 -1,2 0,5
Rast investicij 4,9 2,0 2,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je Belorusija izvozila za 28,2 mlrd EUR, uvozila pa za 31,7 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 3,5 mlrd EUR. Največ so v letu 2018 izvažali mineralna goriva, gnojila, vozila, mlečne izdelke, ter les in lesne izdelke. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2018 je bila Rusija, kamor so izvozili 38,5 % celotnega izvoza. Ostali pomembni izvozni trgi so bili še Ukrajina, Združeno kraljestvo, Nizozemska in Nemčija. Največ je Belorusija v letu 2018 uvažala mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, vozila  ter železo in jeklo. Največ so v letu 2018 uvozili iz Rusije, 58,6 % celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, Ukrajina in Poljska.

 

Belorusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Mineralna goriva, olja 29,0 Mineralna goriva, olja 25,4
Stroji, jedrski reaktorji 9,6 Gnojila 9,6
Električna in elektronska oprema 6,7 Vozila 7,9
Vozila 5,8 Mlečni izdelki, jajca, med 6,1
Železo in jeklo 4,7 Les in lesni izdelki 4,2
 
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Rusija 58,6 Rusija 38,5
Kitajska 7,9 Ukrajina 12,1
Nemčija 4,7 Združeno kraljestvo 9,2
Ukrajina 3,6 Nizozemska 4,3
Poljska 3,1 Nemčija 4,3
Slovenija (33. mesto) 0,2 Slovenija (82. mesto) <0,1

 

Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belorusiji so v letu 2017 znašale 17,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 3,7 %. Celotne izhodne TNI Belorusije so v letu 2017 znašale 0,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 9,6 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belorusiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 11,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Rusija, sledita pa ji Kitajska in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in originalnih avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019  

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Rusija 2.737,3
Kitajska 1.309,0
Nemčija 899,1
ZDA 475,7
Litva 443,0
Druge države 5.411,5
Skupaj 11.275,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 1.555,4
Orig. avtomobilski deli 1.145,1
Transport 1.045,1
Finančne storitve 965,0
Lesni izdelki 801,5
Drugi sektorji 5.763,7
Skupaj 11.275,7

 

 Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019   

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Mobile TeleSystems (MTS) 503,3
MTS Belarus 379,3
Velcom 245,7
Vakaru Medienos Grupe (Western Timber Group) (VMG) 214,0
Stadler Rail 157,4
Alidi 73,3
ALFA Bank 42,2

  
Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo