Belorusija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Belorusiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU/IMF napoved.

 

Statistični indikatorji  za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 47++ 47 47
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 56,6 53,5 54,4 50,5 48,4
 BDP per capita (v EUR): 5.990 5.664 5.783 5.344 5.095
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 175,5 166,3 174,2 160,6 158,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 18.278 17.575 18.432 16.899 16.694
 Rast BDP (v %): 2,0 -0,4 1,2 3,1 2,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 1,8 2,3 0,3 0,4 0,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 7,5 6,5 4,7 5,6 4,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -38,6 -36,2 -35,0 -30,4 -28,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 34,8 32,7 32,3 28,2 25,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,6 5,9 0,0 1,7 9,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,8 4,5 -0,1 3,4 11,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / 1,4 1,2 1,2 1,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 38,3+ 68,4 62,4 48,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 5,7+ 13,3 13,3 12,3
Stopnja tveganja države (op): / 62 59 62 65
Razred tveganja (op): / D C D D
Enostavnost poslovanja**: / 49 37 38 37Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto plača je konec leta 2019 znaša 138,8 EUR, povprečna bruto mesečna plača pa 412,9 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 5,5 2,5 1,2
Rast javne potrošnje -1,2 0,7 3,0
Rast investicij 2,0 2,8 -10,4


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Belorusija izvozila za 32,3 mlrd EUR, uvozila pa za 35 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -2,7 mlrd EUR. Največ so v letu 2019 izvažali gnojila, mlečne izdelke, vozila, les in lesne izdelke ter strojno opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2018 je bila Rusija, kamor so izvozili 38,2 % celotnega izvoza. Ostali pomembni izvozni trgi so bili še Ukrajina, Združeno kraljestvo, Nemčija in Nizozemska. Največ je Belorusija v letu 2019 uvažala mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo ter vozila. Največ so v letu 2018 uvozili iz Rusije, 58,4 % celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, Ukrajina in Poljska.

 

Belorusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 22,2 Gnojila 11,3
Stroji, jedrski reaktorji 10,0 Mlečni izdelki, jajca, med 10,3
Ostalo blago 9,4 Vozila 8,8
Električna in elektronska oprema 6,5 Les in lesni izdelki 6,0
Vozila 6,0 Stroji, jedrski reaktorji 5,6
 
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Rusija 58,4 Rusija 38,2
Kitajska 7,8 Ukrajina 12,0
Nemčija 4,7 Združeno kraljestvo 9,1
Ukrajina 3,6 Nemčija 4,3
Poljska 3,1 Nizozemska 4,2
Slovenija (32. mesto) 0,2 Slovenija (81. mesto) <0,1

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belorusiji so v letu 2018 znašale 17,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 4,9 %. Celotne izhodne TNI Belorusije so v letu 2018 znašale 0,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belorusiji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 11,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Rusija, sledita pa ji Kitajska in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in originalnih avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Rusija 2.819,0
Kitajska 1.332,5
Nemčija 984,0
ZDA 492,0
Litva 441,2
Druge države 5.244,7
Skupaj 11.313,6
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Komunikacije 1.595,0
Orig. avtomobilski deli 1.181,5
Transport 1.143,3
Finančne storitve 995,4
Lesni izdelki 833,9
Drugi sektorji 5.564,4
Skupaj 11.313,6
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Mobile TeleSystems (MTS) 516,4
MTS Belarus 392,1
Velcom 252,9
Vakaru Medienos Grupe (Western Timber Group) (VMG) 199,8
Stadler Rail 147,5
Alidi 75,2
ALFA Bank 43,3

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo