Bolgarija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Bolgariji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 65 65
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 68,2 64,3 60,6 61,2 56,1
 BDP per capita (v EUR): 9.966 9.331 8.737 8.759 7.975
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 161,0 149,2 150,8 157,7 140,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 23.529 21.645 21.719 22.563 19.992
 Rast BDP (v %): 3,8 3,8 -3,8 3,6 3,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,6 6,7 7,4 5,6 6,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,1 2,7 1,7 3,1 2,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -35,5 -32,1 -29,1 -32,1 -30,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 32,2 30,5 27,3 29,1 27,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,8 12,3 -11,9 3,9 1,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,4 7,7 -5,5 4,7 5,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 1,7 1,2 2,2 1,9 1,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 235,0+ 247,5 261,8 239,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 143,5+ 145,5 166,6 144,5
Stopnja tveganja države (op): / 36 37 36 35
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 61 59 50Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Bolgariji je v Q3 2020 znašala 312 EUR, povprečna bruto mesečna plača pa 1.373 BGN, kar je približno 703 EUR.


Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje 0,9 3,2 4,8 4,0
Rast javne potrošnje 6,6 4,0 2,4 2,0
Rast investicij -8,3 5,0 5,0 4,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je znašal izvoz blaga 27 mlrd EUR, uvoz pa 28,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2020 znašal -1,5 mlrd EUR. V letu 2020 je Bolgarija največ uvažala strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila ter rude. Največ so uvozili iz Nemčije (12,1 % od celotnega uvoza), Romunije, Italije, Turčije in Rusije. V izvozu je imela največji delež električna in elektronska oprema, sledijo baker, strojna oprema, mineralna goriva ter žita. Vodilni izvozni trg v letu 2020 je bila Nemčija (16,1 % od celotnega izvoza). Sledijo Romunija, Italija, Grčija in Turčija.

 

Bolgarija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 10,8 Električna in elektronska oprema 11,0
Električna in elektronska oprema 10,7 Baker in bakreni izdelki 8,8
Mineralna goriva, olja 8,3 Stroji, jedrski reaktorji 8,4
Vozila 6,2 Mineralna goriva, olja 4,5
Rude, žlindre in pepeli 6,1 Žita 4,2
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 12,1 Nemčija 16,1
Romunija 7,3 Romunija 9,1
Italija 7,1 Italija 6,9
Turčija 7,0 Grčija 6,7
Rusija 6,2 Turčija 6,4
Slovenija (26. mesto) 0,8 Slovenija (24. mesto) 0,7


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Bolgariji so v letu 2018 znašale 41,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 4,2 %. Celotne izhodne TNI Bolgarije so v letu 2018 znašale 2,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 13,5 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Bolgariji 2019 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij 

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 57,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Italija. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 6.982,1
ZDA 6.571,7
Italija 4.330,5
Španija 3.440,1
Avstrija 3.322,8
Druge države 32.624,9
Skupaj 57.272,1
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Obnovljivi viri energije 12.833,5
Nepremičnine 11.970,4
Hrana in pijače 2.446,3
Kovine 2.117,7
Transport 1.746,0
Drugi sektorji 26.158,3
Skupaj 57.272,1
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Lukoil 1.234,3
CEZ 1.034,6
Dundee Precious Metals 482,4
ICS International Consulting 341,3
Hewlett-Packard (HP) 219,6
Groupama 148,3
Palfinger 82,9

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo