Bosna in Hercegovina

Pregled gospodarskih gibanj v državi Bosni in Hercegovini

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU/IMF napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 66 65
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 19,5 18,1 17,0 18,0 17,1
 BDP per capita (v EUR): 6.004 5.560 5.187 5.464 5.147
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 46,1 43,0 43,3 46,1 41,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 14.196 13.170 13.199 13.953 12.569
 Rast BDP (v %): 3,3 3,5 -5,5 2,8 3,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 16,8 17,5 19,0 15,7 18,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,0 1,2 -0,6 0,6 1,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -8,8 -8,0 -8,2 -9,3 -9,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 4,6 4,3 4,5 5,2 5,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,8 6,6 -8,7 0,5 6,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,8 9,4 -10,9 1,3 3,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 546,8+ 711,1 788,3 782,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 431,9+ 509,7 541,0 560,3
Stopnja tveganja države (op): / 53 51 51 53
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 90 89 86
Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača je v BIH v novembru 2020 znašala 1.493 BAM ( približno 763 EUR).
Minimalna bruto plača v BIH v letu 2021 znaša 520 BAM ali približno 266 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -3,1 3,5 2,5 2,9
Rast javne potrošnje 2,9 -0,9 2,5 2,6
Rast investicij -11,5 7,6 3,6 3,4(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

BiH je imela v letu 2020 -3,7 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja. Izvoz blaga je v letu 2020 znašal 4,5 mlrd EUR, uvoz blaga pa 8,2 mlrd EUR. BiH je v letu 2020 največ izvažala pohištvo, električno, elektronsko in strojno opremo, izdelke iz železa in jekla ter les. Največ je BiH izvozila v Nemčijo (15,5 % od celotnega izvoza), na Hrvaško, v Srbijo, Italijo in v Avstrijo. V uvozu predstavlja največji delež gorivo. Sledijo stroji, električna in elektronska oprema, vozila ter plastika in plastični izdelki. Glavna uvozna trga sta bila v letu 2020 Nemčija in Italija. Iz Nemčije so v letu 2020 izvozili 12,3 %, iz Italije pa 11,5 % celotnega uvoza. Drugi pomembnejši uvozni trgi so še Srbija, Hrvaška in Kitajska.
 

BiH - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018- 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Mineralna goriva, olja 9,7 Pohištvo 9,7
Stroji, jedrski reaktorji 8,0 Električna in elektronska oprema 7,7
Električna in elektronska oprema 6,9 Stroji, jedrski reaktorji 7,3
Vozila 6,3 Izdelki iz železa in jekla 6,9
Plastika in plastični izdelki 6,0 Les in lesni izdelki 6,8
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 12,3 Nemčija 15,5
Italija 11,5 Hrvaška 12,9
Srbija 11,3 Srbija 11,6
Hrvaška 9,0 Italija 9,7
Kitajska 8,0 Avstrija 9,5
Slovenija (7. mesto) 5,0 Slovenija (6. mesto) 9,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije 

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Bosne in Hercegovine so v letu 2018 znašale 7,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,2 %. Celotne izhodne TNI Bosne in Hercegovine so v letu 2018 znašale 0,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 11,8 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Bosni in Hercegovini 2019 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 15,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji Avstrija in Nizozemska. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 1.588,4
Avstrija 1.483,5
Nizozemska 1.309,3
Turčija 769,5
Italija 694,8
Druge države 9.248,2
Skupaj 15.093,6
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga
Obseg investicij
(v mio EUR)
Obnovljivi viri energije 4.371,3
Nepremičnine 3.076,5
Kovine 1.581,3
Finančne storitve 862,7
Hrana in pijače 449,5
Drugi sektorji 4.752,3
Skupaj 15.093,6
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Interenergo 380,3
Volksbank Leasing 180,6
ArcelorMittal 171,6
Mercator 166,4
Komercijalna Banka 90,3
Zagrebacka Banka 90,3
Combis 44,1
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo