Brazilija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Braziliji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji  za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 214,8 213,3 211,8 210,1 208,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 25 25
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.489,3 1.318,1 1.267,1 1.676,3 1.624,2
 BDP per capita (v EUR): 6.933 6.182 5.982 7.973 7.788
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.999,2 2.829,8 2.807,0 2.942,9 2.698,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 13.958 13.264 13.254 14.000 12.941
 Rast BDP (v %): 2,0 5,5 -4,1 1,4 1,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,1 12,6 13,9 11,0 11,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,4 7,1 3,2 3,7 3,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -190,5 -172,6 -156,4 -177,9 -166,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 226,6 220,0 184,8 201,6 203,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 0,9 3,5 -1,8 -2,4 4,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,4 8,3 -10,0 1,1 7,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 52,9 45,2 30,0 60,4 66,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 35,7+ 48,3 51,2 50,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 131,7+ 174,6 172,0 216,8
Stopnja tveganja države (op): / 50 51 50 50
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 124 109 125Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača se je v letu 2021 dvignila iz 1.045 BRL na 1.087,84 BRL, kar je približno 168 EUR. Povprečna bruto mesečna plača pa je julija 2020 znašala 2.535 BRL ali približno 387 EUR.
 

 Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -5,5 4,8 3,2 2,4
Rast javne potrošnje -4,7 3,0 2,0 1,0
Rast investicij -0,8 4,5 2,0 4,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Brazilija je v letu 2020 uvozila za 145,6 mlrd EUR, izvozila pa za 196 mlrd blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 50,4 mlrd EUR. V letu 2020 je Brazilija največ izvažala oljna semena, rudnine, mineralna goriva, meso ter sladkor. Vodilni izvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska, kamor so izvozili 32,4 % od celotnega izvoza. Drugi pomembnejši izvozni trgi v letu 2020 so še ZDA, Argentina, Nizozemska in Kanada. Uvažali so največ strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, organske kemikalije in vozila. Največ so v letu 2020 uvozili iz Kitajske (21,9 % od celotnega uvoza), ZDA, Nemčije, Argentine in Južne Koreje.
 

Brazilija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,9 Oljna semena in plodovi 13,9
Električna in elektronska oprema 13,6 Rude, žlindre in pepeli 13,8
Mineralna goriva, olja 9,8 Mineralna goriva, olja 11,9
Organski kemijski proizvodi 6,6 Meso in užitni klavnični proizvodi 7,6
Vozila 6,2 Sladkorji in izdelki iz sladkorja 4,3
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 21,9 Kitajska 32,4
ZDA 17,8 ZDA 10,3
Nemčija 5,9 Argentina 4,1
Argentina 5,0 Nizozemska 3,2
Južna Koreja 2,8 Kanada 2,0
Slovenija (67. mesto) 0,1 Slovenija (58. mesto) 0,2

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Braziliji so v letu 2018 znašale 579,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 16,7 %. Celotne izhodne TNI Brazilije so v letu 2018 znašale 194,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 7,4 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Braziliji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 340,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Španija. Največ investicij je na področju kovin in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 72.959,6
Nemčija 29.993,4
Španija 25.675,4
Združeno kraljestvo 25.384,6
Italija 22.172,4
Druge države 164.590,2
Skupaj 340.775,4
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Kovine 55.232,6
Komunikacije 41.407,2
Finančne storitve 36.755,6
Obnovljivi viri energije 30.494,3
Kemikalije 12.480,7
Drugi sektorji 164.405,0
Skupaj 340.775,4
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Fiat Chrysler Automobiles (Fiat) 9.893,4
General Motors (GM) 4.371,1
Volkswagen 2.996,3
Nestle 1.310,1
Santander Group 1.136,0
Cargill 734,2
IBM 443,4

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo