Češka

Pregled gospodarskih gibanj v državi Češki

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 137 138
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 248,2 231,2 213,7 223,9 211,2
 BDP per capita (v EUR): 23.109 21.562 19.956 20.946 19.805
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 412,3 380,3 386,2 410,0 370,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 38.395 35.463 36.061 38.357 34.780
 Rast BDP (v %): 4,3 3,6 -5,6 2,2 3,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,1 3,5 2,6 2,0 2,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,6 3,2 2,9 2,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -161,8 -149,7 -119,6 -130,0 -128,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 171,8 161,1 130,5 139,4 136,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,1 5,3 -6,0 1,2 3,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,0 4,1 -6,1 1,3 5,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,9 4,2 5,6 9,6 7,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 550,1+ 682,6 728,8 748,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 571,0+ 799,2 838,0 818,3
Stopnja tveganja države (op): / 27 33 30 30
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 41 35 30Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača na Češkem se je s 1.1.2021 povišala na 15.200 CZK (približno 583 EUR), povprečna bruto mesečna plača pa je v začetku leta 2021 znašala 35.441 CZK (približno 1.359 EUR).
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -5,2 2,4 4,3 3,4
Rast javne potrošnje 3,5 2,2 1,7 1,8
Rast investicij -8,1 2,9 5,5 3,3


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Češka je v letu 2020 uvozila za 132,8 mlrd EUR, izvozila pa za 145,1 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 12,3 mlrd EUR. V letu 2020 je Češka največ izvažala strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter izdelke iz plastike, železa in jekla. Največ so izvozili v Nemčijo (32,7 % celotnega izvoza), na Slovaško, Poljsko, v Francijo in Avstrijo. V letu 2020 je Češka največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, plastiko in plastične izdelke ter mineralna goriva. Največ so uvozili iz Nemčije (23,2 % od celotnega uvoza), Kitajske, Poljske, Italije in Slovaške.
 

Češka - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 21,9 Stroji, jedrski reaktorji 20,1
Stroji, jedrski reaktorji 18,7 Električna in elektronska oprema 19,4
Vozila 9,2 Vozila 19,0
Plastika in plastični izdelki 5,1 Plastika in plastični izdelki 3,4
Mineralna goriva, olja 3,5 Izdelki iz železa in jekla 3,3
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 23,2 Nemčija 32,7
Kitajska 18,1 Slovaška 7,6
Poljska 7,9 Poljska 6,2
Italija 4,1 Francija 4,7
Slovaška 4,1 Avstrija 4,2
Slovenija (31. mesto) 0,4 Slovenija (24. mesto) 0,5


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Češkem so v letu 2018 znašale 131,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,9 %. Celotne izhodne TNI Češke so v letu 2018 znašale 29,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 23,2 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Češkem 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 58,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 14.759,9
ZDA 7.082,2
Avstrija 3.786,0
Japonska 3.638,7
Združeno kraljestvo 2.820,6
Druge države 26.006,3
Skupaj 58.093,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 8.278,1
Avtomobilski deli 7.496,0
Finančne storitve 3.561,6
Transport 3.261,4
Ind. stroj. opr. in orodja 2.546,7
Drugi sektorji 33.109,1
Skupaj 58.093,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Skoda Auto 2.806,8
ProLogis 970,7
Foxconn 618,3
Ceska Sporitelna 447,7
UniCredit (UniCredito Italiano) 301,0
Siemens 249,4
Air Bank 237,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo