Češka

Pregled gospodarskih gibanj v državi Češki

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 10,7 10,7 10,7 10,7 10,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 137++ 138 137
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 223,3 209,7 223,9 211,2 193,7
 BDP per capita (v EUR): 20.820 19.586 20.946 19.797 18.204
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 413,2 389,6 412,7 370,1 365,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 38.532 36.378 38.607 34.695 34.381
 Rast BDP (v %): 4,4 -6,7 2,3 3,2 5,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,3 3,8 2,0 2,2 2,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 2,8 2,8 2,2 2,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -139,7 -124,7 -130,0 -128,6 -119,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 148,6 132,3 139,2 136,5 129,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,9 -13,2 1,2 3,7 7,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,6 -11,8 1,3 5,8 6,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,0 3,8 8,3 7,1 9,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 562,1+ 728,8 748,7 685,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 651,5+ 838,0 818,3 721,9
Stopnja tveganja države (op): / 33 30 30 29
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 41 35 30 27Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača na Češkem je v septembru 2019 znašala 1.346,34 EUR, minimalna bruto plača pa 518,97 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 3,0 -4,2 3,7 2,4
Rast javne potrošnje 2,3 3,6 1,5 1,3
Rast investicij 2,1 -12,3 6,6 2,7


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Češka je v letu 2019 uvozila za 129,8 mlrd EUR, izvozila pa za 139,2 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 9,4 mlrd EUR. V letu 2019 je Češka največ izvažala vozila, stroje, električno in elektronsko opremo, železo, jeklo ter izdelke iz plastike. Največ so izvozili v Nemčijo (31,8 % celotnega izvoza), na Slovaško, Poljsko, v Francijo in Združeno kraljestvo. V letu 2019 je Češka največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko in plastične izdelke. Največ so uvozili iz Nemčije (24,7 % od celotnega uvoza), Kitajske, Poljske, Slovaške in Italije.
 

Češka - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Električna in elektronska oprema 20,3 Vozila 20,3
Stroji, jedrski reaktorji 17,4 Stroji, jedrski reaktorji 19,8
Vozila 10,4 Električna in elektronska oprema 18,6
Mineralna goriva, olja 5,3 Izdelki iz železa in jekla 3,5
Plastika in plastični izdelki 5,2 Plastika in plastični izdelki 3,4
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 24,7 Nemčija 31,8
Kitajska 15,8 Slovaška 7,6
Poljska 7,5 Poljska 6,0
Slovaška 4,4 Francija 5,1
Italija 4,1 Združeno kraljestvo 4,5
Slovenija (33. mesto) 0,4 Slovenija (24. mesto) 0,5


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Češkem so v letu 2018 znašale 131,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,9 %. Celotne izhodne TNI Češke so v letu 2018 znašale 29,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 23,2 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Češkem 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 58,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 14.759,9
ZDA 7.082,2
Avstrija 3.786,0
Japonska 3.638,7
Združeno kraljestvo 2.820,6
Druge države 26.006,3
Skupaj 58.093,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 8.278,1
Avtomobilski deli 7.496,0
Finančne storitve 3.561,6
Transport 3.261,4
Ind. stroj. opr. in orodja 2.546,7
Drugi sektorji 33.109,1
Skupaj 58.093,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Skoda Auto 2.806,8
ProLogis 970,7
Foxconn 618,3
Ceska Sporitelna 447,7
UniCredit (UniCredito Italiano) 301,0
Siemens 249,4
Air Bank 237,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo