Črna gora

Pregled gospodarskih gibanj v državi Črni gori

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU/IMF napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018 

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 46 46
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 5,1 4,7 4,3 4,9 4,7
 BDP per capita (v EUR): 8.253 7.564 6.959 7.880 7.504
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 12,0 11,1 10,9 12,4 11,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 19.291 17.750 17.483 19.954 17.973
 Rast BDP (v %): 4,2 5,5 -12,0 3,6 5,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 0,0 0,0 0,0 15,1 15,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,1 0,7 -0,1 0,4 2,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): 2,3 2,0 1,7 2,5 2,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 22,4 25,4 -45,5 7,3 11,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 13,5 16,4 -35,7 2,1 9,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / 0,4 0,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 11,4+ 81,4 104,4 100,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,8+ 22,7 12,4 14,1
Stopnja tveganja države (op): / 50 48 48 48
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 50 50 42
  

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) IMF/EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2021 (posodobljeno maj 2021)..
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU,IMF; Factiva, marec 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Črni gori je novembra 2020 znašala 784 EUR. Minimalna bruto mesečna plača pa je v začetku leta 2021 znašala 222 EUR.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021*
Rast zasebne potrošnje -9,1 10,9
Rast javne potrošnje 2,5 -1,7
Rast investicij -7,5 -8,4
 

(*) EIU/IMF napoved.

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Zunanjetrgovinski primanjkljaj je v l. 2019 znašal -2,1 mlrd EUR. V letu 2019 je Črna gora izvozila za 0,4 mlrd EUR, uvozila pa za 2,5 mlrd EUR blaga. Največ so izvažali aluminij, rude, farmecevtske izdelke, železo in jeklo ter rude. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2018 je bila Srbija, kamor so izvozili za 23,6 % celotnega izvoza. Sledijo Madžarska, BIH, Slovenija in Poljska. V letu 2019 so največ uvažali mineralna goriva, vozila, stroje, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Srbija je za Črno goro najpomembnejši uvozni trg, od koder so v letu 2018 uvozili za 19,3 % celotnega uvoza. Drugi pomembni uvozni trgi so še Kitajska, Nemčija, Italija in Grčija.

 

Črna gora - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 9,4 Aluminij in aluminijasti izdelki 20,3
Vozila 7,8 Rude, žlindre in pepeli 15,5
Stroji, jedrski reaktorji 7,2 Farmacevtski izdelki 9,2
Električna in elektronska oprema 6,2 Železo in jeklo 6,9
Farmacevtski izdelki 4,0 Vozila 6,4
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Srbija 19,3 Srbija 23,6
Kitajska 10,1 Madžarska 11,7
Nemčija 9,2 Bosna in Hercegovina 7,8
Italija 7,5 Slovenija (4. mesto) 7,1
Grčija 6,5 Poljska 4,5
Slovenija (9. mesto) 2,2 / <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Črni gori so v letu 2018 znašale 4,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 4,4 %. Celotne izhodne TNI Črne gore so v letu 2018 znašale 0,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -5,4 %.

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 7,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Azerbajdžan, sledita pa ji Italija in ZDA. Največ investicij je na področju hotelirstva, turizma in obnovljivih virov energije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Azerbajdžan 1.243,8
Italija 1.228,1
ZDA 926,8
Španija 615,7
Nemčija 578,2
Druge države 4.087,2
Skupaj 7.603,3
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Hoteli in turizem 4.127,7
Obnovljivi viri energije 993,2
Premog, nafta, plin 913,2
Nepremičnine 556,3
Komunikacije 187,1
Drugi sektorji 825,6
Skupaj 7.603,3
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Nikki Beach Worldwide 516,1
Qatari Diar 510,4
CETMA (Centro Di Progettazione. Design e Tecnologie dei Materiali) 292,6
Intereuropa 117,2
Telenor Montenegro 112,2
Ziraat Bank 39,5
Abu Dhabi Financial Group (ADFG) 13,2

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo