Danska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Danski

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 138 137 136
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 303,6 288,9 298,4 292,1 281,1
 BDP per capita (v EUR): 52.417 50.047 51.868 50.964 49.219
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 282,7 278,7 270,8 277,3 261,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 48.803 48.287 47.067 48.378 45.804
 Rast BDP (v %): 2,0 1,8 1,5 2,3 2,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,7 3,7 3,9 4,2 4,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,1 0,9 0,8 1,1 0,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -92,0 -86,6 -89,2 -83,8 -77,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 108,1 102,8 103,2 100,3 94,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,7 2,6 0,4 3,6 3,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,0 0,5 3,3 3,6 4,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 7,5 6,2 4,6 2,1 6,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 256,2+ 331,6 304,6 280,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 79,9+ 110,3 98,7 84,1
Stopnja tveganja države (op): / 17 18 17 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / 3 3 3 2


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, december 2019.


BDP in struktura potrošnje

Danska je ena najbogatejših evropskih držav. V letu 2018 je zabeležila 1,5 % rast BDP. Za leto 2019  je napovedana 1,8 % rast, za leti 2020 in 2021 pa 2 % in 1,8 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

 

 

 

 

 (*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,2 1,5 2,1 1,9
Rast javne potrošnje 0,9 0,9 1,1 0,5
Rast investicij 6,5 -1,0 4,2 3,1


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Danska ima zelo odprto gospodarstvo. EU ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica. V letu 2018 je Danska uvozila za 86,4 mlrd EUR, izvozila pa za 101,8 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 15,4 mlrd EUR, kar predstavlja 5,2 % BDP. Največ so izvozili v Nemčijo (14,5 % od celotnega izvoza), na Švedsko, v Združeno kraljestvo, na Norveško in v ZDA. Največ so v letu 2018 izvažali stroje, farmacevtske izdelke, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Uvozili so največ iz Nemčije (22,5 %), Švedske, Nizozemske, Kitajske in Norveške. Največ so v letu 2018 uvažali stroje in opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva in farmacevtske izdelke.
 

Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 11,8 Stroji, jedrski reaktorji 13,6
Električna in elektronska oprema 9,4 Farmacavtski proizvodi 13,4
Vozila 8,3 Električna in elektronska oprema 8,1
Mineralna goriva, olja 6,8 Mineralna goriva, olja 5,0
Farmacavtski proizvodi 4,4 Optična, tehn. in medic. oprema 3,9
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 22,5 Nemčija 14,5
Švedska 11,8 Švedska 10,5
Nizozemska 7,6 Združeno kraljestvo 6,2
Kitajska 7,1 Norveška 5,9
Norveška 5,1 ZDA 4,4
Slovenija (36. mesto) 0,4 Slovenija (66. mesto) 0,1
 

Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Danskem so v letu 2016 znašale 112,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 6,2%. Celotne izhodne TNI Danske so v letu 2016 znašale 182,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 0,1%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Danskem 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 18,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Norveška in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in nepremičnin.


 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 5.758,5
Norveška 2.556,8
Nemčija 1.942,5
Švedska 1.546,7
Združeno kraljestvo 1.371,9
Druge države 4.872,4
Skupaj 18.048,5
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 5.177,5
Nepremičnine 1.858,0
Transport 1.340,1
Finančne storitve 1.123,6
Progr. opr. in IT storitve 992,4
Drugi sektorji 7.556,9
Skupaj 18.048,5Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Biogen 680,0
Motorola Solutions (Motorola) 329,6
Skanska 302,7
Google 261,2
Siemens Wind Power 219,1
Interxion 153,3
Siemens 83,1


 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo