Egipt

Pregled gospodarskih gibanj v državi Egiptu

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 104,9 103,0 101,1 98,9 97,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 96 99
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 381,3 336,0 322,8 282,5 211,1
 BDP per capita (v EUR): 3.636 3.264 3.193 2.857 2.178
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.230,4 1.127,4 1.142,7 1.101,1 971,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 11.737 10.950 11.307 11.134 10.000
 Rast BDP (v %): 4,4 3,2 3,6 5,6 5,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,4 8,4 8,0 7,9 9,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 6,0 5,5 5,1 9,2 14,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -54,2 -49,2 -46,5 -58,9 -55,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 25,8 23,1 22,3 25,4 23,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 12,9 9,5 -21,7 -2,2 31,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,4 9,2 -17,9 -8,9 10,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 7,9 6,4 5,7 8,0 6,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 2,3+ 54,1 81,2 51,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 13,7+ 86,7 69,4 112,6
Stopnja tveganja države (op): / 51 51 49 48
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 114 120 128Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan 2021 (posodobljeno april 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Egiptu v letu 2021 znaša 2.000 EGP ali približno 107 EUR, povprečna bruto mesečna plača pa 9.200 EGP ali približno 490 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje 7,2 2,7 3,1 3,6
Rast javne potrošnje 6,7 3,4 2,2 2,7
Rast investicij -20,2 7,0 9,5 11,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Egipt je v letu 2019 uvozil za 51,9 mlrd EUR, izvozil pa za 24,6 mlrd EUR blaga. Trgovinski primanjkljaj je znašal -27,3 mlrd EUR. Egipt največ izvaža mineralna goriva, plastiko in plastične izdelke, sadje, gnojila ter električno in elektronsko opremo. Vodilni izvozni trg v letu 2018 je bila Italija (7 % od celotnega izvoza). Sledijo Turčija, ZAE, ZDA in Savdska Arabija. V letu 2019 je Egipt največ uvažal stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila in žita. Največ je Egipt v letu 2018 uvažal iz Kitajske (14,2 % od celotnega uvoza), sledijo Savdska Arabija, ZDA, Rusija in Nemčija.
 

Egipt - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 11,4 Mineralna goriva, olja 34,9
Električna in elektronska oprema 9,9 Plastika in plastični izdelki 6,2
Mineralna goriva, olja 6,8 Sadje in oreški 5,4
Vozila 6,5 Gnojila 4,9
Žita 5,2 Električna in elektronska oprema 4,8
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Kitajska 14,2 Italija 7,0
Savdska Arabija 7,0 Turčija 6,9
ZDA 6,7 ZAE 6,8
Rusija 6,0 ZDA 5,9
Nemčija 5,1 Savdska Arabija 4,9
Slovenija (72. mesto) 0,1 Slovenija (49. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Egiptu so v letu 2018 znašale 98,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,3%. Celotne izhodne TNI Egipta so v letu 2018 znašale 6,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 3,3%.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Egiptu 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 220,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZAE, sledita pa ji Kitajska in Savdska Arabija. Največ investicij je na področju nepremičnin ter premoga, nafte in plina.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZAE 46.407,8
Kitajska 25.732,7
Savdska Arabija 13.868,2
Italija 12.593,0
Združeno kraljestvo 10.464,3
Druge države 111.123,5
Skupaj 220.189,5
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 80.946,7
Premog, nafta, plin 72.302,6
Obnovljivi viri energije 11.446,9
Transport 8.768,9
Hoteli in turizem 5.302,9
Drugi sektorji 41.421,6
Skupaj 220.189,5
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Dana Gas 5.713,9
Savola 579,0
IBM 335,9
Credit Agricole Egypt 262,5
Emirates NBD Egypt 144,7
BNP Paribas 118,2
Attijariwafa Bank Egypt 85,1

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo