Egipt

Pregled gospodarskih gibanj v državi Egiptu

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 101,3 99,3 97,1 95,2 91,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 95++ 98 96
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 279,4 247,6 211,1 172,1 242,4
 BDP per capita (v EUR): 2.754 2.496 2.178 1.805 2.667
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.133,7 1.081,2 1.020,6 999,9 959,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 11.189 10.882 10.508 10.504 10.550
 Rast BDP (v %): 4,9 5,1 5,3 2,7 4,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 9,7 9,9 10,2 11,8 12,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 10,6 11,3 14,4 29,5 13,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -58,9 -58,5 -57,8 -53,0 -52,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 27,5 26,2 24,6 20,6 18,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,1 10,2 32,2 81,3 -14,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,6 6,1 11,3 56,3 -1,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 7,7 7,4 6,9 6,5 7,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 8,7+ 51,1 42,3 42,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 8,9+ 112,7 47,3 31,9
Stopnja tveganja države (op): / 48 48 48 52
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 120 128 122 126


Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je Egiptovsko gospodarstvo doseglo 5,3 % rast BDP. EIU napoveduje 5,1 % rast v letu 2019 ter 4,9 % in 5,8 % rast v letih 2020 in 2021.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 1,1 5,1 4,6 5,7
Rast javne potrošnje 1,7 2,0 2,1 3,0
Rast investicij 10,2 8,0 7,0 8,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Egipt ima velik strukturni trgovinski primanjkljaj. Egipt je v letu 2017 uvozil za 52,9 mlrd EUR, izvozil pa za 20,6 mlrd EUR blaga. Trgovinski primanjkljaj je znašal 32,3 mlrd EUR, kar predstavlja 18,8 % BDP. Egipt največ izvaža mineralna goriva, drage kamne in kovine, električno in elektronsko opremo, plastiko ter sadje in oreščke. Vodilni izvozni trg v letu 2017 so bili ZAE (10,6 % od celotnega izvoza). Sledijo Italija, Turčija, Savdska Arabija in ZDA. V letu 2017 je Egipt največ uvažal mineralna goriva, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, žita ter železo in jeklo. Največ je Egipt v letu 2017 uvažal iz Kitajske (12,2 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Italija, Savdska Arabija in ZDA.
 

Egipt - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 17,4 Mineralna goriva, olja 19,5
Stroji, jedrski reaktorji 8,6 Biseri, dragi kamni, kovine 8,2
Električna in elektronska oprema 7,3 Električna in elektronska oprema 6,7
Žita 6,6 Plastika in plastični izdelki 5,8
Železo in jeklo 4,9 Sadje in oreščki 4,9

 

Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 12,2 ZAE 10,6
Nemčija 6,8 Italija 8,5
Italija 6,3 Turčija 7,2
Savdska Arabija 6,3 Savdska Arabija 6,0
ZDA 5,9 ZDA 5,1
Slovenija (72. mesto) 0,1 Slovenija (61. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Egiptu so v letu 2016 znašale 14,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 5,9%. Celotne izhodne TNI Egipta so v letu 2016 znašale 1,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 23,5%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Egiptu 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 187,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZAE, sledita pa jim Kitajska in Italija. Največ investicij je na področju nepremičnin ter premoga, nafte in plina.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZAE 39.600,4
Kitajska 21.216,4
Italija 11.479,5
Savdska Arabija 8.917,4
Združeno kraljestvo 7.886,3
Druge države 97.853,7
Skupaj 186.953,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 71.561,0
Premog, nafta, plin 67.368,1
Obnovljivi viri energije 7.881,9
Hoteli in turizem 4.355,2
Komunikacije 2.504,4
Drugi sektorji 33.283,3
Skupaj 186.953,9


 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo