Estonija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Estoniji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 30 30
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 32,1 29,1 27,2 28,1 26,0
 BDP per capita (v EUR): 24.174 21.876 20.465 21.179 19.645
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 47,3 43,6 44,0 45,6 40,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 35.576 32.834 33.110 34.357 30.627
 Rast BDP (v %): 4,2 3,4 -2,9 5,0 4,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,5 7,1 6,8 4,4 5,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,5 1,8 -0,6 2,3 3,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -17,9 -17,2 -16,9 -15,9 -14,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 17,4 16,0 15,8 14,9 13,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,0 5,6 -5,5 6,2 4,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,0 4,1 0,7 3,7 5,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 1,5 1,5 2,8 2,8 1,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 25,9+ 44,1 68,8 61,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 10,7+ 14,3 21,6 13,7
Stopnja tveganja države (op): / 23 26 25 23
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 18 16 12Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Estoniji v letu 2021 ostaja na 584 EUR.  Povprečna mesečna bruto plača je v Q3 2020 znašala 1.441 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 5,1 4,8 3,5
Rast javne potrošnje 3,2 4,5 3,0
Rast investicij 13,0 6,0 4,0


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Estonija je v letu 2020 uvozila za 16,9 mlrd EUR, izvozila pa za 15,8 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -1,1 mlrd EUR.  Estonija največ izvaža električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, les in lesne izdelke, strojno opremo ter pohištvo. Vodilni izvozni trg v letu 2020 je bila Finska, kamor so izvozili za 15,1 % celotnega izvoza. V letu 2020 so največ uvažali električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, stroje, vozila ter plastiko in plastične izdelke. Največ so v letu 2020 uvozili iz Nemčije (9,7 % od celotnega uvoza), Kitajske, Finske, Rusije in Poljske.

 

Estonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2022 (grafični prikaz)

0(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 12,4 Električna in elektronska oprema 16,4
Mineralna goriva, olja 11,2 Mineralna goriva, olja 10,7
Stroji, jedrski reaktorji 10,3 Les in lesni izdelki 10,1
Vozila 9,4 Stroji, jedrski reaktorji 8,8
Plastika in plastični izdelki 4,4 Pohištvo 7,0
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 9,7 Finska 15,1
Kitajska 9,2 Švedska 10,0
Finska 9,1 Latvija 8,7
Rusija 9,1 Rusija 8,4
Poljska 5,5 ZDA 7,7
Slovenija (35. mesto) 0,2 Slovenija (55. mesto) 0,1

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Estoniji so v letu 2018 znašale 20,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 8,7 %. Celotne izhodne TNI Estonije so v letu 2018 znašale 6,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 9,3 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Estoniji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 10,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Finska, sledita pa ji Švedska in Rusija. Največ investicij je na področju nepremičnin in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Finska 2.481,6
Švedska 1.335,6
Rusija 720,5
Norveška 628,9
Združeno kraljestvo 538,9
Druge države 4.798,3
Skupaj 10.503,8
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 1.629,8
Komunikacije 1.218,6
Transport 934,0
Finančne storitve 908,7
Obnovljivi viri energije 896,2
Drugi sektorji 4.916,5
Skupaj 10.503,8
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Tele2 Estonia 223,0
Elisa Eesti 181,2
Eolane Tallinn (Elcoteq Tallinn) 179,8
Nordea Pank 150,5
DnB NORD 120,4
ABB (Asea Brown Boveri) 91,1
Hkscan Oyj 72,6

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo