Francija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Francija

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 65,6 65,4 65,3 65,1 65,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 122 122
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.549,3 2.449,8 2.303,2 2.437,9 2.367,6
 BDP per capita (v EUR): 38.871 37.445 35.284 37.431 36.430
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.961,8 2.733,8 2.725,2 2.980,8 2.652,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 45.160 41.784 41.750 45.767 40.813
 Rast BDP (v %): 4,3 5,5 -8,0 1,8 1,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,7 8,8 7,8 8,1 8,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,1 1,4 0,5 1,3 2,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -615,9 -577,1 -502,0 -580,1 -571,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 555,1 517,5 439,5 533,1 522,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,6 9,1 -16,1 1,5 4,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,8 7,9 -12,2 2,4 3,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 35,2 27,2 13,6 45,5 60,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.413,7+ 1.694,1 1.827,4 1.723,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 932,3+ 945,0 1.181,4 1.273,6
Stopnja tveganja države (op): / 24 26 24 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 32 32 31Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Franciji v letu 2021 znaša 1.554,58 EUR. Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2020 znašala 3.097 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -7,2 4,4 4,8 2,4
Rast javne potrošnje -3,2 5,0 1,6 1,3
Rast investicij -8,9 9,0 5,0 3,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Francija je v letu 2020 izvozila za 428,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 498,8 mlrd EUR. Rezultat je -70,6 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja. Največ je Francija v letu 2020 izvažala v Nemčijo (14,5 % od celotnega izvoza), ZDA, Italijo, Belgijo in Španijo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu so bili stroji in oprema, vozila, električna in elektronska oprema, farmacevtski izdelki in letala. Francija je največ uvažala iz Nemčije (14,3 % od celotnega uvoza), Kitajske, Italije, Španije in Belgije. Največ so uvozili strojne opreme, vozil, električne in elektronske opreme, mineralnih goriv ter farmacevtskih izdelkov.
 

Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,5 Stroji, jedrski reaktorji 11,5
Vozila 11,4 Vozila 9,3
Električna in elektronska oprema 9,4 Električna in elektronska oprema 8,1
Mineralna goriva, olja 7,0 Farmacevtski izdelki 8,0
Farmacevtski izdelki 5,1 Zrakoplovi, vesoljska plovila 6,1

 

Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 14,3 Nemčija 14,5
Kitajska 11,3 ZDA 7,8
Italija 7,8 Italija 7,7
Španija 7,1 Belgija 7,4
Belgija 6,5 Španija 7,4
Slovenija (45. mesto) 0,3 Slovenija (47. mesto) 0,3
 
 
Vir: Factiva; ITC, junij 2021.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Franciji so v letu 2018 znašale 699,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,3 %. Celotne izhodne TNI Francije so v letu 2018 znašale 1.277,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 5,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Franciji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 167,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin in poslovnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 41.703,6
Nemčija 24.118,0
Združeno kraljestvo 17.288,3
Španija 11.283,3
Švica 11.223,2
Druge države 62.302,5
Skupaj 167.918,9
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 16.045,0
Poslovne storitve 15.438,2
Progr. opr. in IT storitve 13.202,4
Komunikacije 8.640,7
Transport 8.618,8
Drugi sektorji 105.973,7
Skupaj 167.918,9
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Airbus 2.503,6
ProLogis 2.399,6
Amazon.com 2.080,5
ArcelorMittal 1.258,0
IBM 1.207,7
Lidl 1.107,1
CGI Group 961,8

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo