Grčija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Grčiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 84 83
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 183,1 173,2 166,5 182,4 179,7
 BDP per capita (v EUR): 17.748 16.702 15.974 17.420 17.076
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 291,9 269,3 267,5 294,0 269,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 28.294 25.967 25.658 28.071 25.619
 Rast BDP (v %): 4,3 5,4 -7,8 1,7 1,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 18,0 18,0 16,5 17,3 19,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,9 0,0 -1,3 0,5 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -59,2 -55,4 -47,5 -55,3 -54,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 40,8 36,6 28,9 32,4 32,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,9 7,6 -18,3 4,4 8,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,7 3,8 -6,8 3,1 7,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,8 3,2 3,2 4,5 3,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 92,0+ 105,2 96,4 87,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 227,2+ 280,5 425,6 199,6
Stopnja tveganja države (op): / 39 43 41 44
Razred tveganja (op): / B C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 79 72 67Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto plača v Grčiji v letu 2021 znaša 758,33 EUR na mesec, povprečna bruto mesečna plača pa je v letu 2020 znašala 1.060 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih) 

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -4,8 1,5 3,0 2,4
Rast javne potrošnje 2,6 5,3 3,5 3,5
Rast investicij 0,8 7,5 15,0 10,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Grčija izvozila za 27,5 mlrd EUR, uvozila pa za 47 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj pri blagovni menjavi je znašal -19,6 mlrd EUR. Največ so v letu 2020 izvažali mineralna goriva, farmacevtske izdelke, stroje, aluminij ter električno in elektronsko opremo. Vodilni izvozni trg je Italija, kamor so v letu 2020 izvozili 10,5 % od celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Ciper, Francija in Bolgarija. V uvozu so v ospredju mineralna goriva, strojna oprema, električna in elektronska oprema, farmacevtski izdelki ter kemikalije. Največ je Grčija v letu 2020 uvažala iz Nemčije (11,9 % od celotnega uvoza), Italije, Kitajske, Nizozemske in Rusije.
 

Grčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Mineralna goriva, olja 19,9 Mineralna goriva, olja 21,9
Stroji, jedrski reaktorji 7,7 Farmacevtski izdelki 9,4
Električna in elektronska oprema 6,7 Stroji, jedrski reaktorji 5,5
Farmacevtski izdelki 6,4 Aluminij in aluminijasti izdelki 5,2
Organski kemijski proizvodi 5,9 Električna in elektronska oprema 3,9
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 11,9 Italija 10,5
Italija 8,3 Nemčija 7,7
Kitajska 7,7 Ciper 6,0
Nizozemska 6,1 Francija 5,8
Rusija 6,0 Bolgarija 4,8
Slovenija (44. mesto) 0,3 Slovenija (26. mesto) 1,0

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Grčiji so v letu 2018 znašale 28,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 11,8 %. Celotne izhodne TNI Grčije so v letu 2018 znašale 16,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -7,8 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Grčiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 22,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Italija, sledita pa ji Nemčija in ZDA. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Italija 4.137,7
Nemčija 3.314,6
ZDA 2.533,7
Španija 2.094,4
Združeno kraljestvo 2.055,8
Druge države 8.654,6
Skupaj 22.790,6
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Obnovljivi viri energije 7.997,9
Transport 2.739,6
Premog, nafta, plin 2.420,8
Hoteli in turizem 1.813,4
Finančne storitve 1.689,5
Drugi sektorji 8.487,2
Skupaj 22.790,6
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Enel Green Power 2.340,9
Enel Green Power & Sharp Solar Energy (ESSE) 726,0
Ryanair 675,4
Iberostar 390,6
Thomas Cook Group 279,5
Bank of Cyprus 247,5
Ziraat Bank 178,3

 

 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo