Indija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Indiji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 1.383,0 1.369,0 1.354,0 1.339,0 1.324,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 443++ 450 445
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.638,5 2.413,4 2.212,7 2.300,9 2.047,7
 BDP per capita (v EUR): 1.910 1.765 1.636 1.717 1.550
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 10.101,6 9.424,4 8.702,5 8.365,5 7.838,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 7.303 6.882 6.424 6.248 5.919
 Rast BDP (v %): 7,2 7,4 7,3 6,7 7,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,9 8,7 8,7 8,5 8,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,2 3,3 4,0 3,3 4,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -462,3 -457,8 -442,8 -400,2 -338,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 324,2 311,3 286,9 269,1 242,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,7 9,8 12,1 5,6 4,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,6 12,5 18,9 12,4 4,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 50,8 40,4 37,9 35,4 40,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 22,0+ 110,6 86,5 87,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 33,2+ 250,6 183,5 219,8
Stopnja tveganja države (op): / 47 48 47 47
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 77 100 130 131


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

Indijski BDP je v letu 2018 znašal 2.212,7 mlrd EUR, rast BDP pa 7,3 %. Za leto 2019 analitiki napovedujejo 7,4 % rast, v letih 2020 in 2021 pa 7,2 % in 7,5 % gospodarsko rast. V letu 2021 naj bi BDP dosegel 2.824,8 mlrd EUR.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 7,6 7,7 7,5 8,2
Rast javne potrošnje 12,6 8,1 4,9 5,1
Rast investicij 9,3 8,1 8,7 9,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina


Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2017 znašal 269,1 mlrd EUR, uvoz pa 400,2 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 131,1 mlrd EUR, kar predstavlja 5,7 % BDP. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, iz katere so v letu 2017 uvozili 16,6 % celotnega uvoza. Sledijo ZDA, ZAE, Savdska Arabija in Švica. Največ je Indija v letu 2017 izvozila v ZDA, kar 16,1 % celotnega izvoza. Sledijo ZAE, Hong Kong, Kitajska in Združeno kraljestvo. Indija je v letu 2017 največ uvažala mineralna goriva, drage kamne in kovine, električno in elektronsko opremo, stroje ter organske kemikalije. Izvažala pa je največ drage kamne in kovine, mineralna goriva, stroje, vozila ter organske kemijske proizvode. 

 

Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 27,1 Biseri, dragi kamni, kovine 14,0
Biseri, dragi kamni, kovine 16,8 Mineralna goriva, olja 11,6
Električna in elektronska oprema 10,6 Stroji, jedrski reaktorji 5,9
Stroji, jedrski reaktorji 8,1 Vozila 5,7
Organski kemijski proizvodi 4,1 Organski kemijski proizvodi 4,7
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 16,6 ZDA 16,1
ZDA 5,7 ZAE 9,6
ZAE 4,9 Hong Kong 5,0
Savdska Arabija 4,6 Kitajska 4,2
Švica 4,4 Združeno kraljestvo 3,1
Slovenija (103. mesto) <0,1 Slovenija (86. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2016 znašale 8,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 9,4%. Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2016 znašale 5,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -14,7%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 522,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Združeno kraljestvo in Japonska. Največ investicij je na področju kovin in finančnih storitev.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 126.214,3
Združeno kraljestvo 63.530,0
Japonska 43.631,3
Nemčija 38.328,0
Kitajska 33.677,0
Druge države 216.822,2
Skupaj 522.202,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kovine 57.127,6
Finančne storitve 34.380,0
Progr. opr. in IT storitve 32.493,7
Elektronske komponente 22.554,2
Komunikacije 21.764,3
Drugi sektorji 353.883,0
Skupaj 522.202,9


 

 


Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo