Indija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Indiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 1.407,0 1.393,0 1.380,0 1.366,0 1.353,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 448 455
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.776,3 2.588,4 2.357,0 2.561,6 2.299,2
 BDP per capita (v EUR): 1.975 1.860 1.711 1.875 1.703
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 9.386,4 8.596,7 7.946,5 8.535,7 7.629,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 6.669 6.174 5.754 6.250 5.644
 Rast BDP (v %): 4,5 13,0 -7,0 4,2 6,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,8 8,0 10,9 7,5 5,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,7 5,0 6,6 3,7 3,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -449,8 -408,9 -329,9 -436,5 -439,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 296,7 278,3 248,7 295,8 281,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,3 9,6 -4,5 -3,5 12,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,9 19,9 -17,4 -6,8 8,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 46,6 49,6 50,9 45,2 35,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 17,9+ 118,2 114,8 110,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 35,1+ 221,4 246,6 250,6
Stopnja tveganja države (op): / 46 50 47 48
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 63 77 100Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2021 (posodobljeno maj 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna plača v Indiji v  letu 2021 ostaja nespremenjena glede na leto 2020 in znaša 178 INR na dan, kar je približno 2 EUR.
Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2020 znašala 32.800 INR ali približno 371 EUR.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -11,0 16,0 4,7 5,6
Rast javne potrošnje 10,2 5,8 2,0 6,0
Rast investicij -12,7 17,5 4,6 5,3


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Zunanja trgovina


Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2019 znašal 294,8 mlrd EUR, uvoz pa 435,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -140,7 mlrd EUR. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, iz katere so v letu 2019 uvozili 14,2 % celotnega uvoza. Sledijo ZDA, ZAE, Savdska Arabija in Irak. Največ je Indija v letu 2019 izvozila v ZDA, kar 16,8 % celotnega izvoza. Sledijo ZAE, Kitajska, Hong Kong in Singapur. Indija je v letu 2019 največ uvažala mineralna goriva, drage kamne in kovine, električno in elektronsko opremo, stroje ter organske kemikalije. Izvažala pa je največ mineralna goriva, drage kamne in kovine, stroje, organske kemijske proizvode in vozila. 

 

Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 32,0 Mineralna goriva, olja 13,7
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 12,5 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 11,4
Električna in elektronska oprema 10,5 Stroji, jedrski reaktorji 6,6
Stroji, jedrski reaktorji 9,2 Organski kemijski proizvodi 5,7
Organski kemijski proizvodi 4,3 Vozila 5,3
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 14,2 ZDA 16,8
ZDA 7,2 ZAE 9,2
ZAE 6,4 Kitajska 5,3
Savdska Arabija 5,6 Hong Kong, Kitajska 3,5
Irak 4,5 Singapur 3,3
Slovenija (89. mesto) <0,1 Slovenija (85. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2018 znašale 327,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 11,0  %. Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2018 znašale 140,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,1  %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 604,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Združeno kraljestvo in Japonska. Največ investicij je na področju programske opreme, IT storitev in finančnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 146.690,9
Združeno kraljestvo 66.549,4
Japonska 52.111,9
Nemčija 46.503,8
Kitajska 40.495,9
Druge države 251.680,7
Skupaj 604.032,8
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 39.428,7
Finančne storitve 38.486,0
Transport 35.550,5
Komunikacije 28.085,6
Elektronske komponente 25.729,9
Drugi sektorji 436.752,0
Skupaj 604.032,8
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Suzuki Maruti India 4.843,5
UAE Exchange Centre 4.527,4
Amazon India 4.293,6
Amazon.com 3.214,9
Future Generali India Insurance 1.061,3
Siemens 1.050,4
IBM 890,7

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo