Indija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Indiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 1.393,0 1.380,0 1.366,0 1.353,0 1.339,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 448++ 455 450
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.294,6 3.080,9 2.672,3 2.303,4 2.346,9
 BDP per capita (v EUR): 2.366 2.236 1.955 1.703 1.752
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 11.735,7 11.058,2 10.055,4 8.897,5 8.491,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 8.420 8.009 7.357 6.576 6.345
 Rast BDP (v %): 6,1 6,0 4,9 6,8 7,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,2 6,7 7,6 6,0 4,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,7 5,7 3,7 3,9 3,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -472,0 -453,9 -435,5 -439,7 -400,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 323,2 308,5 294,8 281,4 269,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,0 6,8 4,8 12,5 4,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,0 4,8 2,5 15,3 17,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 47,7 43,7 41,8 35,7 35,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 27,2+ 114,8 110,6 86,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 61,9+ 246,6 250,6 183,5
Stopnja tveganja države (op): / 48 47 48 47
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 63 77 100 130Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna dnevna plača v Indiji v letu 2020 znaša 2,27 EUR, povprečna bruto mesečna plača pa 411,33 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 4,4 4,3 5,8 6,1
Rast javne potrošnje 11,0 9,5 4,1 6,2
Rast investicij 5,0 5,5 6,2 6,3


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, maj 2020.

 

Zunanja trgovina


Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2019 znašal 294,8 mlrd EUR, uvoz pa 435,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -140,7 mlrd EUR. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, iz katere so v letu 2019 uvozili 14,2 % celotnega uvoza. Sledijo ZDA, ZAE, Savdska Arabija in Irak. Največ je Indija v letu 2019 izvozila v ZDA, kar 16,8 % celotnega izvoza. Sledijo ZAE, Kitajska, Hong Kong in Singapur. Indija je v letu 2019 največ uvažala mineralna goriva, drage kamne in kovine, električno in elektronsko opremo, stroje ter organske kemikalije. Izvažala pa je največ mineralna goriva, drage kamne in kovine, stroje, organske kemijske proizvode in vozila. 

 

Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 32,0 Mineralna goriva, olja 13,7
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 12,5 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 11,4
Električna in elektronska oprema 10,5 Stroji, jedrski reaktorji 6,6
Stroji, jedrski reaktorji 9,2 Organski kemijski proizvodi 5,7
Organski kemijski proizvodi 4,3 Vozila 5,3
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 14,2 ZDA 16,8
ZDA 7,2 ZAE 9,2
ZAE 6,4 Kitajska 5,3
Savdska Arabija 5,6 Hong Kong, Kitajska 3,5
Irak 4,5 Singapur 3,3
Slovenija (89. mesto) <0,1 Slovenija (85. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2017 znašale 334,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 14,3 %. Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2017 znašale 137,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 5,7 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 564,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Združeno kraljestvo in Japonska. Največ investicij je na področju kovin, programske opreme in IT storitev.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 136.442,2
Združeno kraljestvo 64.267,9
Japonska 48.642,7
Nemčija 41.232,3
Kitajska 35.922,5
Druge države 238.174,1
Skupaj 564.681,8
 
  
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kovine 59.476,7
Progr. opr. in IT storitve 35.900,1
Finančne storitve 35.551,6
Komunikacije 24.424,2
Elektronske komponente 23.998,3
Drugi sektorji 385.330,6
Skupaj 564.681,8Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2018

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Suzuki Maruti India 4.633,7
UAE Exchange Centre 4.412,0
Amazon.com 1.503,7
Siemens 1.006,2
MetLife India Insurance 997,3
IBM 792,6
Cognizant Technology Solutions 455,4


Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo