Indija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Indiji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 1.380,0 1.366,0 1.353,0 1.339,0 1.325,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 455 450 445
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.799,2 2.610,9 2.303,4 2.346,9 2.064,0
 BDP per capita (v EUR): 2.025 1.908 1.703 1.752 1.559
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 10.164,8 9.589,1 8.885,6 8.491,2 7.918,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 7.369 7.017 6.568 6.345 5.982
 Rast BDP (v %): 6,6 6,7 6,8 7,1 8,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,4 8,5 7,8 8,3 8,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,1 3,6 3,9 3,3 5,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -451,8 -445,1 -439,8 -400,2 -338,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 304,8 293,2 281,4 269,1 242,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,9 9,8 17,0 4,7 5,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,8 13,0 21,6 17,6 4,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 39,4 37,1 35,8 35,4 40,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 54,4+ 110,6 86,5 87,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 120,1+ 250,6 183,5 219,8
Stopnja tveganja države (op): / 47 48 47 47
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 77 100 130 131


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno sep 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.


BDP in struktura potrošnje

Indijski BDP je v letu 2018 zrasel za 6,8 %. Za leto 2019 analitiki napovedujejo 6,7 % rast, v letih 2020 in 2021 pa 6,6 % in 6,7 % gospodarsko rast. 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 8,1 7,0 6,7 7,0
Rast javne potrošnje 10,3 9,8 5,8 5,1
Rast investicij 9,8 9,1 8,3 8,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Zunanja trgovina


Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2018 znašal 286,9 mlrd EUR, uvoz pa 442,8 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 155,9 mlrd EUR, kar predstavlja 7 % BDP. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, iz katere so v letu 2018 uvozili 14,5 % celotnega uvoza. Sledijo ZDA, Savdska Arabija, ZAE in Irak. Največ je Indija v letu 2018 izvozila v ZDA, kar 16 % celotnega izvoza. Sledijo ZAE, Kitajska, Hong Kong in Singapur. Indija je v letu 2018 največ uvažala mineralna goriva, drage kamne in kovine, električno in elektronsko opremo, stroje ter organske kemikalije. Izvažala pa je največ mineralna goriva, drage kamne in kovine, stroje, vozila ter organske kemijske proizvode. 

 

Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Mineralna goriva, olja  33,2 Mineralna goriva, olja  15,0
Biseri, dragi kamni, kovine 12,8 Biseri, dragi kamni, kovine 12,4
Električna in elektronska oprema 10,3 Stroji, jedrski reaktorji 6,3
Stroji, jedrski reaktorji 8,5 Vozila 5,7
Organski kemijski proizvodi 4,5 Organski kemijski proizvodi 5,5
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Kitajska 14,5 ZDA 16,0
ZDA 6,4 ZAE 9,0
Savdska Arabija 5,6 Kitajska 5,1
ZAE 5,3 Hong Kong, Kitajska 4,1
Irak 4,5 Singapur 3,2
Slovenija (92. mesto) <0,1 Slovenija (87. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2017 znašale 334,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 14,3 %. Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2017 znašale 137,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 5,7 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 564,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Združeno kraljestvo in Japonska. Največ investicij je na področju kovin, programske opreme in IT storitev.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 136.442,2
Združeno kraljestvo 64.267,9
Japonska 48.642,7
Nemčija 41.232,3
Kitajska 35.922,5
Druge države 238.174,1
Skupaj 564.681,8
 
  
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kovine 59.476,7
Progr. opr. in IT storitve 35.900,1
Finančne storitve 35.551,6
Komunikacije 24.424,2
Elektronske komponente 23.998,3
Drugi sektorji 385.330,6
Skupaj 564.681,8Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2018

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Suzuki Maruti India 4.633,7
UAE Exchange Centre 4.412,0
Amazon.com 1.503,7
Siemens 1.006,2
MetLife India Insurance 997,3
IBM 792,6
Cognizant Technology Solutions 455,4


Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo