Irska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Irski

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 70 70 69
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 334,4 316,0 318,6 293,8 272,1
 BDP per capita (v EUR): 67.753 64.744 66.136 61.744 57.936
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 369,7 362,2 345,8 326,5 303,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 74.912 74.112 71.719 68.645 64.628
 Rast BDP (v %): 2,8 3,5 6,8 7,2 4,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,6 4,6 5,8 6,8 8,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,8 0,9 0,7 0,3 -0,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -108,4 -104,4 -98,4 -85,1 -83,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 224,7 213,4 208,2 193,1 185,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,5 5,0 8,9 7,7 4,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,5 6,2 7,2 -9,3 18,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 16,1 17,1 18,1 -3,0 71,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 36,3+ 41,7 44,7 47,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 103,2+ 111,0 128,5 103,2
Stopnja tveganja države (op): / 24 24 23 25
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 23 17 18 15
 

Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, december 2019.

 

BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 so imeli na Irskem 6,8% rast BDP. Za leto 2019 je napovedana 3,5 % rast BDP, za leti 2020 in 2021 pa 2,8 % in 3,2 % rast. 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 3,0 2,3 1,9 2,2
Rast javne potrošnje 6,4 3,2 3,5 2,8
Rast investicij 7,8 5,2 4,5 5,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Irski izvoz blaga je v letu 2018 znašal 209,1 mlrd EUR, uvoz pa 91,4 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 117,7 mlrd EUR ali 37,1 % BDP. Največ so v letu 2018 izvažali farmacevtske izdelke (32 % od celotnega izvoza), kemikalije, optično, tehnično in medicinsko opremo, stroje in kozmetiko. Glavni izvozni trg v letu 2018 so bile ZDA, kamor so izvozili 27,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Združeno kraljestvo, Nemčija in Nizozemska. V letu 2018 so največ uvažali letala, farmacevtske izdelke, stroje in opremo, mineralna goriva ter električno in elektronsko opremo. Največ so uvozili iz Združenega kraljestva (21,9 % od celotnega uvoza), ZDA, Francije, Nemčije in Kitajske.
 

Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Zračna in vesoljska plovila 22,9 Farmacevtski izdelki 32,0
Farmacevtski izdelki 12,0 Organski kemijski proizvodi 19,8
Stroji, jedrski reaktorji 10,1 Optična, tehn. in medic. oprema 9,4
Mineralna goriva, olja  6,7 Stroji, jedrski reaktorji 5,6
Električna in elektronska oprema 5,5 Eterična olja, parfumerijski, kozmetični ali toaletni preparati 5,5

 

Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Združeno kraljestvo 21,9 ZDA 27,8
ZDA 17,5 Belgija 13,1
Francija 12,6 Združeno kraljestvo 11,4
Nemčija 11,7 Nemčija 7,5
Kitajska 5,8 Nizozemska 5,4
Slovenija (64. mesto) <0,1 Slovenija (56. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Irskem so v letu 2016 znašale 759,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 27,3%. Celotne izhodne TNI Irske so v letu 2016 znašale 758,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 16,3%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Irskem 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 82,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Združeno kraljestvo in Nemčija. Največ investicij je na področju programske opreme, IT storitev in farmacije.

  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 48.021,7
Združeno kraljestvo 14.836,1
Nemčija 2.396,0
Nizozemska 2.341,5
Francija 1.765,7
Druge države 12.913,5
Skupaj 82.274,7
 
 
 Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 18.558,0
Farmacija 9.210,0
Komunikacije 6.924,2
Finančne storitve 5.812,9
Medicinska oprema 3.578,1
Drugi sektorji 38.191,6
Skupaj 82.274,7
 


Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019 

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Microsoft 1.820,4
Amazon.com 1.565,3
Merck Sharp & Dohme 1.488,9
Google 1.100,3
Facebook 742,7
Vodafone Ireland 519,9
IBM 405,7

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo