Italija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Italiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 60,4 60,5 60,6 60,6 60,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 206++ 205 206
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.828,4 1.783,2 1.775,0 1.766,9 1.737,2
 BDP per capita (v EUR): 30.284 29.496 29.315 29.151 28.633
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.355,2 2.346,0 2.315,2 2.141,5 2.209,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 39.015 38.804 38.236 35.327 36.414
 Rast BDP (v %): 1,1 0,4 0,2 0,7 1,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 9,9 10,0 10,0 10,6 11,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,4 0,7 0,7 1,2 1,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -442,2 -420,8 -409,3 -404,3 -379,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 501,0 479,6 469,5 451,6 436,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,5 1,1 2,3 1,3 6,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,4 2,6 1,3 2,4 6,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 12,5 10,3 15,9 33,6 9,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 3.883,0+ 3.851,0 3.252,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 4.757,1+ 4.626,7 4.341,3
Stopnja tveganja države (op): / 36 36 36 36
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 58 51 46 50Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2018 znašala 2.467 EUR. Italijanska regija Lombardija je imela najvišjo bruto plačo v državi, 2.625 EUR, najnižjo pa Bazilikata, 2.050 EUR.
Italija nima z zakonom predpisane minimalne plače, zato se le-ta določa s kolektivnimi pogodbami za posamezne sektorje.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 0,6 0,6 0,8 0,9
Rast javne potrošnje 0,4 0,3 0,3 0,4
Rast investicij 2,7 0,9 1,9 2,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je Italija izvozila za 454,5 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 405,2 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je v letu 2018 znašal 49,3 mlrd EUR, kar predstavlja 2,8 % BDP.  Največ je Italija v letu 2018 izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter plastiko. Glavni izvozni trg v letu 2018 je bila Nemčija, kamor so izvozili za 12,6 % celotnega izvoza. Sledijo Francija, ZDA, Španija ter Združeno kraljestvo. V letu 2018 je Italija največ uvažala nafto in plin, vozila, strojno opremo, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2018 uvozili iz Nemčije (16,6 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Nizozemske in Španije.
 

Italija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Mineralna goriva, olja  13,5 Stroji, jedrski reaktorji 19,5
Vozila 10,2 Vozila 8,2
Stroji, jedrski reaktorji 9,6 Električna in elektronska oprema 6,2
Električna in elektronska oprema 7,5 Farmacevtski izdelki 5,1
Farmacevtski izdelki 5,3 Plastika in plastični izdelki 4,1
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 16,6 Nemčija 12,6
Francija 8,6 Francija 10,5
Kitajska 7,3 ZDA 9,2
Nizozemska 5,4 Španija 5,2
Španija 4,9 Združeno kraljestvo 5,1
Slovenija (29. mesto) 0,8 Slovenija (20. mesto) 1,0
 

Vir: Factiva; ITC, september 2019.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Italiji so v letu 2016 znašale 310,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -1,9%. Celotne izhodne TNI Italije so v letu 2016 znašale 425,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -4,1%.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Italiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 76,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Združeno kraljestvo in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in obnovljivih virov energije.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 17.932,3
Združeno kraljestvo 9.140,3
Nemčija 7.456,4
Španija 6.913,2
Francija 6.566,7
Druge države 28.607,7
Skupaj 76.616,7
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 8.433,9
Obnovljivi viri energije 7.490,7
Transport 6.312,4
Nepremičnine 4.883,0
Finančne storitve 4.132,0
Drugi sektorji 45.364,9
Skupaj 76.616,7


 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019  
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Amazon.com 1.259,3
Ryanair 1.154,8
McArthurGlen 829,4
OPDE 822,3
CEVA Logistics 499,0
Accenture 483,5
NH Hotels (NH Hoteles) 273,9
   
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge