Izrael

Pregled gospodarskih gibanj v državi Izraelu

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 9,6 9,4 9,2 9,1 8,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 399 411
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 379,6 354,5 345,9 352,4 313,6
 BDP per capita (v EUR): 39.703 37.769 37.535 38.929 35.314
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 353,1 325,5 329,1 340,7 303,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 36.941 34.686 35.711 37.643 34.119
 Rast BDP (v %): 3,8 3,4 -3,6 3,4 3,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,2 5,2 4,4 3,8 4,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,4 0,8 -0,6 0,8 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -68,8 -62,6 -61,0 -67,9 -65,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 56,8 51,6 50,0 53,8 50,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,0 6,2 -7,0 4,0 6,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,4 7,9 -9,7 4,1 6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 19,2 18,1 20,9 17,0 18,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 11,9+ 69,0 58,1 52,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 11,1+ 84,0 77,2 104,0
Stopnja tveganja države (op): / 31 34 28 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 35 49 54Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2021 (posodobljeno maj 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Minimalna bruto mesečna plača je v letu 2020 ostala na enakem nivoju kot v letu 2019 in je znašala 5.300 ILS (1.328 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača je oktobra 2020 znašala 12.152,70 ILS ali približno 3.045 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -7,7 4,4 3,9 3,7
Rast javne potrošnje 5,5 2,3 1,0 1,2
Rast investicij -6,9 4,5 5,5 6,5


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2019 je Izrael uvozil za 67,8 mlrd EUR, izvozil pa za 52,7 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -15,1 mlrd EUR. Izrael največ izvaža drage kamne, predvsem diamante. Ti predstavljajo 20,1 % celotnega izvoza. Največ uvaža strojno opremo, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, vozila ter drage kamne. Vodilni izvozni partner so ZDA, kamor so v letu 2019 izvozili 27,5 % celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Združeno kraljestvo, Kitajska, Hong Kong, in Nizozemska. Največ je Izrael v letu 2019 uvozil iz ZDA (16,8 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Turčija, Nemčija in Rusija.
 

Izrael - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,4 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 20,1
Mineralna goriva, olja 12,2 Električna in elektronska oprema 13,7
Električna in elektronska oprema 10,6 Optična, tehn. in medic. oprema 9,4
Vozila 9,2 Stroji, jedrski reaktorji 8,6
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 6,7 Organski kemijski proizvodi 7,4
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
ZDA 16,8 ZDA 27,5
Kitajska 13,4 Združeno kraljestvo 8,5
Turčija 7,2 Kitajska 8,1
Nemčija 6,3 Hong Kong, Kitajska 5,1
Rusija 6,3 Nizozemska 3,7
Slovenija (42. mesto) 0,3 Slovenija (28. mesto) 0,6


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Izraelu so v letu 2018 znašale 125,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 14,2 %. Celotne izhodne TNI Izraela so v letu 2018 znašale 87,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Izraelu 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 37,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Kitajska in Francija. Največ investicij je na področju polprevodnikov, programske opreme in IT storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 28.246,6
Kitajska 1.184,0
Francija 1.031,4
Združeno kraljestvo 905,4
Nemčija 731,8
Druge države 5.264,0
Skupaj 37.363,3
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Polprevodniki 18.731,8
Progr. opr. in IT storitve 5.050,6
Komunikacije 1.984,7
Finančne storitve 988,8
Nepremičnine 866,1
Drugi sektorji 9.741,2
Skupaj 37.363,3
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Intel 18.208,0
Hewlett-Packard (HP) 835,7
Microsoft 342,5
Amazon.com 246,9
IBM 172,4
Facebook 149,5
Apple Inc 87,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo