Izrael

Pregled gospodarskih gibanj v državi Izraelu

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 9,6 9,4 9,2 9,1 8,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 399 411
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 394,5 366,8 353,4 352,4 313,6
 BDP per capita (v EUR): 41.277 39.074 38.342 38.929 35.314
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 355,0 328,5 330,0 339,1 303,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 37.151 35.000 35.807 37.464 34.203
 Rast BDP (v %): 4,0 4,2 -2,6 3,4 3,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,4 5,0 4,4 3,8 4,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,9 1,5 -0,6 0,8 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -74,6 -68,6 -62,1 -67,9 -65,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 58,7 54,4 52,5 53,5 50,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,9 5,2 0,1 4,0 6,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,9 8,6 -8,0 4,1 6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 19,9 21,4 21,3 15,5 18,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 43,2+ 68,9 58,1 52,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 40,8+ 85,4 77,2 104,0
Stopnja tveganja države (op): / 29 34 28 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 35 49 54Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Minimalna bruto mesečna plača je v letu 2020 ostala na enakem nivoju kot v letu 2019 in je znašala 5.300 ILS (1.328 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača je oktobra 2020 znašala 12.152,70 ILS ali približno 3.045 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -9,5 8,1 4,7 4,5
Rast javne potrošnje 2,7 2,4 1,6 1,3
Rast investicij -4,8 3,5 5,2 5,9


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2020 je Izrael uvozil za 61 mlrd EUR, izvozil pa za 50 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -11 mlrd EUR. Izrael največ izvaža delektrično in elektronsko opremo, drage kamne, optično, tehnično in medicinsko opremo, stroje ter organske kemikalije. Največ uvaža strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter drage kamne. Vodilni izvozni partner so ZDA, kamor so v letu 2020 izvozili 26,3 % celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Kitajska, Združeno kraljestvo, Nizozemska in Nemčija. Največ je Izrael v letu 2020 uvozil iz Kitajske (16,7 % od celotnega uvoza). Sledijo ZDA, Nemčija, Turčija in Italija.
 

Izrael - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,3 Električna in elektronska oprema 16,4
Električna in elektronska oprema 12,1 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 12,0
Vozila 8,3 Optična, tehn. in medic. oprema 11,5
Mineralna goriva, olja 7,9 Stroji, jedrski reaktorji 8,8
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 6,2 Organski kemijski proizvodi 8,3
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 16,7 ZDA 26,3
ZDA 13,6 Kitajska 8,3
Nemčija 6,6 Združeno kraljestvo 7,5
Turčija 6,2 Nizozemska 4,9
Italija 4,1 Nemčija 3,4
Slovenija (41. mesto) 0,3 Slovenija (23. mesto) 0,6


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Izraelu so v letu 2018 znašale 125,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 14,2 %. Celotne izhodne TNI Izraela so v letu 2018 znašale 87,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Izraelu 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 37,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Kitajska in Francija. Največ investicij je na področju polprevodnikov, programske opreme in IT storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 28.246,6
Kitajska 1.184,0
Francija 1.031,4
Združeno kraljestvo 905,4
Nemčija 731,8
Druge države 5.264,0
Skupaj 37.363,3
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Polprevodniki 18.731,8
Progr. opr. in IT storitve 5.050,6
Komunikacije 1.984,7
Finančne storitve 988,8
Nepremičnine 866,1
Drugi sektorji 9.741,2
Skupaj 37.363,3
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Intel 18.208,0
Hewlett-Packard (HP) 835,7
Microsoft 342,5
Amazon.com 246,9
IBM 172,4
Facebook 149,5
Apple Inc 87,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo