Izrael

Pregled gospodarskih gibanj v državi Izraelu

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 9,3 9,2 9,0 8,9 8,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 399++ 411 403
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 366,8 352,0 352,8 313,6 312,6
 BDP per capita (v EUR): 39.348 38.382 39.134 35.407 35.894
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 341,7 338,0 333,7 300,5 299,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 36.661 36.864 37.018 33.924 34.416
 Rast BDP (v %): 1,0 -2,3 3,5 3,4 3,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,5 8,9 3,8 4,0 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,2 -0,9 0,8 0,8 0,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -62,4 -60,5 -67,8 -65,3 -60,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 49,8 48,5 52,7 49,9 50,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,3 -4,7 4,1 5,6 4,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,8 -4,2 3,6 6,4 4,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 7,5 6,6 17,5 17,6 16,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 16,6+ 58,1 52,9 52,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 36,4+ 77,2 104,0 67,1
Stopnja tveganja države (op): / 33 28 27 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 35 49 54 52Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Izraelu je v letu 2019 znašala 2.901,06 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 1.411 EUR. 
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 3,9 -2,2 0,3 2,3
Rast javne potrošnje 3,6 3,7 2,8 1,7
Rast investicij 1,0 -5,0 0,1 2,2


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, maj 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2019 je Izrael uvozil za 67,8 mlrd EUR, izvozil pa za 52,7 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -15,1 mlrd EUR. Izrael največ izvaža drage kamne, predvsem diamante. Ti predstavljajo 20,1 % celotnega izvoza. Največ uvaža strojno opremo, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, vozila ter drage kamne. Vodilni izvozni partner so ZDA, kamor so v letu 2019 izvozili 27,5 % celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Združeno kraljestvo, Kitajska, Hong Kong, in Nizozemska. Največ je Izrael v letu 2019 uvozil iz ZDA (16,8 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Turčija, Nemčija in Rusija.
 

Izrael - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,4 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 20,1
Mineralna goriva, olja 12,2 Električna in elektronska oprema 13,7
Električna in elektronska oprema 10,6 Optična, tehn. in medic. oprema 9,4
Vozila 9,2 Stroji, jedrski reaktorji 8,6
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 6,7 Organski kemijski proizvodi 7,4
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
ZDA 16,8 ZDA 27,5
Kitajska 13,4 Združeno kraljestvo 8,5
Turčija 7,2 Kitajska 8,1
Nemčija 6,3 Hong Kong, Kitajska 5,1
Rusija 6,3 Nizozemska 3,7
Slovenija (42. mesto) 0,3 Slovenija (28. mesto) 0,6


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Izraelu so v letu 2017 znašale 114,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 12,9 %. Celotne izhodne TNI Izraela so v letu 2017 znašale 88,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 8,3 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Izraelu 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 32,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Kitajska in Francija. Največ investicij je na področju polprevodnikov ter programske opreme in IT storitev.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 25.283,5
Kitajska 1.032,7
Francija 802,2
Združeno kraljestvo 784,2
Nemčija 445,1
Druge države 4.335,2
Skupaj 32.683,0
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Polprevodniki 18.146,1
Progr. opr. in IT storitve 2.142,5
Komunikacije 1.851,9
Finančne storitve 883,4
Nepremičnine 811,9
Drugi sektorji 8.847,2
Skupaj 32.683,0
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019     
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Intel 17.696,3
Hewlett-Packard (HP) 775,1
Amazon.com 166,3
IBM 118,4
Microsoft 92,4
Apple Inc 76,2
Dell EMC (EMC Corporation) 53,3
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo