Južna Koreja

Pregled gospodarskih gibanj v državi Južni Koreji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 51,3 51,3 51,2 51,2 51,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 527++ 530 528
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.543,0 1.490,2 1.466,2 1.458,6 1.436,4
 BDP per capita (v EUR): 30.071 29.064 28.625 28.500 28.106
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.111,5 2.044,3 2.009,4 1.842,8 1.863,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 41.152 39.873 39.223 36.008 36.469
 Rast BDP (v %): 3,2 -1,8 2,0 2,7 3,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,6 5,1 3,8 3,8 3,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,2 -0,2 0,4 1,5 1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -381,7 -350,5 -433,1 -437,5 -413,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 494,7 466,0 501,8 530,8 513,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,4 -4,3 1,7 3,5 2,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,2 -8,5 -0,4 0,8 8,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 10,4 8,1 7,3 10,3 15,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 14,1+ 67,8 116,3 113,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 55,4+ 266,7 301,4 303,6
Stopnja tveganja države (op): / 27 29 28 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 5 5 4 5Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto plača v Južni Koreji znaša 6,58 EUR na uro, povprečna bruto mesečna plača pa je v letu 2019 znašala 2.960,21 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,9 -3,3 2,8 2,5
Rast javne potrošnje 6,5 8,0 4,2 3,7
Rast investicij -3,5 -3,5 0,8 2,3


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, maj 2020.
 

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je izvoz blaga dosegel 501,8 mlrd EUR, uvoz pa 433,1 mlrd EUR. Presežek Južne Koreje v blagovni menjavi je v letu 2019 znašal 68,7 mlrd EUR. Največ so v letu 2019 izvozili električne in elektronske opreme, strojev, vozil, mineralnih goriv ter plastike in plastičnih izdelkov. Glavni izvozni trgi v letu 2019 so bili Kitajska (25,1 % od celotnega izvoza), ZDA, Vietnam, Hong Kong in Japonska. Največ so v letu 2019 uvozili mineralnih goriv, električne in elektronske opreme, strojev, optične, tehnične in medicinske opreme ter vozil. Največ so uvažali iz Kitajske (21,3 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Japonska, Savdska Arabija in Vietnam.

 

Južna Koreja - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 25,3 Električna in elektronska oprema 28,3
Električna in elektronska oprema 17,8 Stroji, jedrski reaktorji 13,1
Stroji, jedrski reaktorji 10,3 Vozila 11,6
Optična, tehn. in medic. oprema 3,7 Mineralna goriva, olja 7,8
Vozila 3,3 Plastika in plastični izdelki 6,0
 
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 21,3 Kitajska 25,1
ZDA 12,3 ZDA 13,6
Japonska 9,5 Vietnam 8,9
Savdska Arabija 4,3 Hong Kong, Kitajska 5,9
Vietnam 4,2 Japonska 5,2
Slovenija (83. mesto) <0,1 Slovenija (38. mesto) 0,3


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Južni Koreji so v letu 2016 znašale 158,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 0,5%. Celotne izhodne TNI Južne Koreje so v letu 2016 znašale 267,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 7,6%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Južni Koreji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 120,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Japonska in Nizozemska. Največ investicij je na področju elektronskih komponent in kemikalij.

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 36.024,2
Japonska 18.565,0
Nizozemska 12.614,9
Francija 9.357,3
Nemčija 7.902,9
Druge države 35.817,8
Skupaj 120.281,8
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Elektronske komponente 25.132,8
Kemikalije 16.304,5
Avtomobilski deli 5.577,8
Polprevodniki 3.851,2
Finančne storitve 3.459,1
Drugi sektorji 65.956,3
Skupaj 120.281,8
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019 
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
BASF 1.845,3
Toray Advanced Materials Korea (Toray Saehan) 1.114,9
3M 1.015,8
Renault Samsung Motors 926,7
Sumitomo Chemical 814,0
Air Products Korea 631,9
Microsoft 482,3
    
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo