Južna Koreja

Pregled gospodarskih gibanj v državi Južni Koreji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 51,3 51,3 51,3 51,2 51,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 527 530
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.602,7 1.515,8 1.430,5 1.470,3 1.462,2
 BDP per capita (v EUR): 31.227 29.545 27.904 28.705 28.576
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.053,9 1.926,9 1.942,8 1.972,7 1.858,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 40.017 37.562 37.895 38.509 36.314
 Rast BDP (v %): 2,6 3,8 -0,9 2,0 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,0 4,2 3,9 3,8 3,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 2,0 0,5 0,4 1,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -469,2 -440,5 -381,3 -425,8 -437,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 554,2 527,3 453,2 497,1 530,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,0 6,6 -2,4 1,7 4,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,1 5,9 -3,8 -0,6 1,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 10,5 9,5 8,1 8,6 10,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 42,6+ 60,0 67,8 116,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 202,7+ 203,6 266,7 301,4
Stopnja tveganja države (op): / 26 32 29 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 5 5 4Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto plača se je v Južni Koreji leta 2020 dvignila za 2,9 % na 8.590 KRW (približno 6,5 EUR).

Povprečna bruto mesečna plača se je v Q3 2020 povečala na 3.895.894 KRW (približno 2.876 EUR).
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -4,9 2,7 3,0 2,4
Rast javne potrošnje 4,9 2,4 2,2 2,4
Rast investicij 2,8 4,5 2,8 2,9


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je izvoz blaga dosegel 465 mlrd EUR, uvoz pa 395,6 mlrd EUR. Presežek Južne Koreje v blagovni menjavi je v letu 2020 znašal 69,4 mlrd EUR. Največ so v letu 2020 izvozili električne in elektronske opreme, strojev, vozil, plastike in mineralnih goriv. Glavni izvozni trgi v letu 2020 so bili Kitajska (25,8 % od celotnega izvoza), ZDA, Vietnam, Hong Kong in Japonska. Največ so v letu 2020 uvozili dragih kamnov, rud, vozil, mineralnih goriv ter strojev. Največ so uvažali iz Kitajske (23,3 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Japonska, Nemčija in Vietnam.

 

Južna Koreja - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 23,3 Električna in elektronska oprema 31,1
Rude, žlindre in pepeli 14,9 Stroji, jedrski reaktorji 13,2
Vozila 9,8 Vozila 10,6
Mineralna goriva, olja 8,0 Plastika in plastični izdelki 6,2
Stroji, jedrski reaktorji 5,7 Mineralna goriva, olja 5,0
 
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 23,3 Kitajska 25,8
ZDA 12,4 ZDA 14,5
Japonska 9,8 Vietnam 9,5
Nemčija 4,4 Hong Kong, Kitajska 6,0
Vietnam 4,4 Japonska 4,9
Slovenija (79. mesto) <0,1 Slovenija (52. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Južni Koreji so v letu 2018 znašale 196,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 8,8 %. Celotne izhodne TNI Južne Koreje so v letu 2018 znašale 328,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 10,7 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Južni Koreji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 127,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Japonska in Nizozemska. Največ investicij je na področju elektronskih komponent in kemikalij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 38.487,1
Japonska 19.328,8
Nizozemska 13.002,7
Francija 10.011,0
Nemčija 8.643,4
Druge države 37.503,6
Skupaj 126.976,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Elektronske komponente 26.078,9
Kemikalije 17.437,3
Avtomobilski deli 5.759,1
Transport 4.106,5
Polprevodniki 3.996,5
Drugi sektorji 69.598,4
Skupaj 126.976,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
BASF 1.907,4
Toray Advanced Materials Korea (Toray Saehan) 1.144,1
3M 1.042,3
Renault Samsung Motors 986,9
Sumitomo Chemical 835,3
Air Products Korea 826,3
IBM 292,6

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo