Kazahstan

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kazahstanu

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 19,2 19,0 18,8 18,6 18,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 7 7
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 180,1 162,9 147,7 157,4 148,1
 BDP per capita (v EUR): 9.376 8.575 7.868 8.487 8.081
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 458,7 422,8 427,5 441,5 394,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 23.883 22.260 22.772 23.798 21.547
 Rast BDP (v %): 4,4 4,0 -2,6 4,5 4,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,9 3,9 4,9 4,8 4,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 6,0 7,0 6,8 5,3 6,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -42,2 -39,8 -31,8 -35,7 -29,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 61,8 54,8 41,0 52,0 50,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,4 10,8 -12,1 2,0 9,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,0 11,2 -10,7 14,9 6,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 6,4 6,6 6,4 3,0 0,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 24,2+ 57,9 85,7 52,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 7,6+ 7,1 19,0 16,9
Stopnja tveganja države (op): / 49 52 49 49
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 25 28 36Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

V Q4 2020 je povprečna bruto mesečna plača v Kazahstanu znašala 233.136 KZT ali približno 458 EUR.

Minimalna bruto mesečna plača je v začetku leta 2021 znašala 42.500 KZT ali približno 83,5 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -3,8 5,3 3,7 3,4
Rast javne potrošnje 0,0 2,0 1,5 2,0
Rast investicij -0,3 3,0 3,0 3,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Kazahstan uvozil za 41,1 mlrd EUR, izvozil pa za 31,8 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 9,4 mlrd EUR. V strukturi izvoza prevladujejo mineralna goriva (58,2 %), železo in jeklo, rude, baker ter proizvodi kemične industrije. V strukturi uvoza pa prevladujejo strojna, električna in elektronska oprema, vozila, izdelki iz železa in jekla ter farmacevtski izdelki. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska, kamor so izvozili 19,2 % celotnega izvoza. Sledijo Italija, Rusija, Nizozemska in Uzbekistan. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2020 je bila Rusija, od koder so uvozili 34,9 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Južna Koreja, Nemčija in ZDA.

 

Kazahstan - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 24,6 Mineralna goriva, olja 58,2
Električna in elektronska oprema 8,8 Železo in jeklo 6,8
Vozila 6,1 Rude, žlindre in pepeli 6,7
Izdelki iz železa in jekla 6,0 Baker in bakreni izdelki 6,0
Farmacevtski izdelki 4,1 Anorganski kemijski proizvodi 5,0
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Rusija 34,9 Kitajska 19,2
Kitajska 16,7 Italija 14,2
Južna Koreja 12,8 Rusija 10,4
Nemčija 4,7 Nizozemska 6,7
ZDA 3,0 Uzbekistan 4,5
Slovenija (39. mesto) 0,2 Slovenija (58. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.


Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kazahstanu so v letu 2018 znašale 126,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 3,8 %. Celotne izhodne TNI Kazahstana so v letu 2018 znašale 14,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -14,5 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kazahstanu 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 108,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Kitajska in Rusija. Največ investicij je na področju premoga, nafte, plina in kovin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 39.905,2
Kitajska 14.196,5
Rusija 11.717,3
Združeno kraljestvo 6.929,7
Francija 2.612,8
Druge države 33.377,2
Skupaj 108.738,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Premog, nafta, plin 50.028,5
Kovine 15.217,4
Kemikalije 7.158,5
Hrana in pijače 4.182,1
Transport 2.820,7
Drugi sektorji 29.331,5
Skupaj 108.738,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) 2.381,5
ArcelorMittal 1.182,9
Lukoil 1.070,6
KAZ Minerals (Kazakhmys) 982,3
China National Oils. Foodstuffs and Cereals Corporation (COFCO) 878,3
Eni SpA (Eni) 670,3
KaR-TeL 246,4

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo