Kitajska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kitajski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 1.427,5 1.421,6 1.411,8 1.400,1 1.395,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 147 148
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 14.999,2 14.233,1 13.041,2 12.804,5 11.730,5
 BDP per capita (v EUR): 10.504 10.008 9.237 9.143 8.407
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 24.282,4 22.212,4 21.422,8 21.060,7 18.358,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 17.008 15.628 15.175 15.045 13.161
 Rast BDP (v %): 5,2 8,5 2,3 6,1 6,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,7 5,0 5,2 5,2 4,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,6 1,6 2,5 2,9 1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -2.114,2 -1.918,6 -1.738,8 -1.780,0 -1.726,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 2.642,7 2.459,1 2.190,5 2.130,9 2.048,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,5 7,9 4,8 2,4 5,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,9 5,6 1,9 0,4 6,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 168,9 194,2 186,4 167,1 199,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 195,7+ 280,6 265,3 303,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.871,7+ 1.366,6 1.159,1 1.009,9
Stopnja tveganja države (op): / 39 47 42 44
Razred tveganja (op): / B C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 31 46 78Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača se v letu 2020 ni spremenila in je znašala 2.480 CNY, kar je približno 320 EUR. Povprečna mesečna bruto plača pa je v letu 2020 znašala 8.021 CNY ali približno 1.034 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -2,9 8,9 5,5 6,1
Rast javne potrošnje 3,4 7,0 5,9 5,8
Rast investicij 5,0 5,9 4,6 4,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je imela Kitajska 407,4 mlrd EUR presežka v blagovni menjavi. Izvozili so za 2.153,1 mlrd EUR, uvozili pa za 1.745,7 mlrd EUR blaga. Največ so izvažali električno, elektronsko in strojno opremo, pohištvo, plastiko ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Vodilni izvozni trg v letu 2020 so bile ZDA, kamor so izvozili 17,5 % celotnega izvoza. Uvažali so največ električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, stroje in opremo, rude ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Največ so v letu 2020 uvozili iz Tajvana (9,8 % od celotnega uvoza), Japonske, Južne Koreje, ZDA in Avstralije.

 

Kitajska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 26,7 Električna in elektronska oprema 27,4
Mineralna goriva, olja 13,0 Stroji, jedrski reaktorji 17,0
Stroji, jedrski reaktorji 9,3 Pohištvo 4,2
Rude, žlindre in pepeli 8,8 Plastika in plastični izdelki 3,7
Optična, tehn. in medic. oprema 4,8 Optična, tehn. in medic. oprema 3,1
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Tajvan 9,8 ZDA 17,5
Japonska 8,5 Hong Kong, Kitajska 10,5
Južna Koreja 8,4 Japonska 5,5
ZDA 6,6 Vietnam 4,4
Avstralija 5,6 Južna Koreja 4,3
Slovenija (97. mesto) <0,1 Slovenija (65. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2021.


Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Kitajskem so v letu 2018 znašale 1.379,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 10,1 %. Celotne izhodne TNI Kitajske so v letu 2018 znašale 1.643,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 20,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Kitajskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 1.354,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Japonska. Največ investicij je na področju kemikalij in finančnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 275.435,9
Nemčija 151.263,5
Japonska 151.036,0
Tajvan 116.740,6
Južna Koreja 87.307,5
Druge države 573.082,7
Skupaj 1.354.866,3
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Kemikalije 146.160,9
Finančne storitve 106.076,5
Transport 87.813,6
Elektronske komponente 85.376,7
Avtomobilski deli 47.022,6
Drugi sektorji 882.415,9
Skupaj 1.354.866,3
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Foxconn 27.329,5
BASF 20.203,4
Intel 5.309,1
HSBC 4.635,7
Standard Chartered Bank 3.761,2
AkzoNobel 2.325,3
IBM 1.650,2

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo