Kitajska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kitajski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 1.398,8 1.395,1 1.390,4 1.385,1 1.379,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 147++ 148 148
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 14.038,7 13.072,1 12.858,9 11.730,5 10.854,0
 BDP per capita (v EUR): 10.036 9.369 9.250 8.466 7.867
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 23.700,9 21.657,7 21.032,1 18.345,8 17.534,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 16.946 15.523 15.125 13.246 12.717
 Rast BDP (v %): 7,7 1,7 6,1 6,6 6,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,6 7,1 5,2 4,9 5,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,1 3,6 2,9 1,9 1,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.621,5 -1.575,1 -1.762,2 -1.713,8 -1.540,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 2.037,9 1.930,1 2.142,0 2.048,6 1.961,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,0 -6,1 1,2 6,4 8,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,0 -1,9 -2,8 7,9 7,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 122,9 108,6 139,1 199,5 147,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 128,4+ 265,3 303,6 320,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 681+ 1.159,1 1.009,9 854,9
Stopnja tveganja države (op): / 47 42 44 45
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 31 46 78 78Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Konec leta 2019 je znašala povprečna mesečna bruto plača na Kitajskem 896,08 EUR, minimalna mesečna bruto plača pa 323,58 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 7,4 1,0 5,9 6,0
Rast javne potrošnje 9,8 8,1 9,6 8,6
Rast investicij 4,4 1,7 6,2 3,4


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2020.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je imela Kitajska 413,4 mlrd EUR presežka v blagovni menjavi. Izvozili so za 2.169,9 mlrd EUR, uvozili pa za 1.756,5 mlrd EUR blaga. Največ so izvažali električno, elektronsko in strojno opremo, pohištvo, plastiko ter vozila. Vodilni izvozni trg v letu 2019 so bile ZDA, kamor so izvozili 16,8 % celotnega izvoza. Uvažali so največ električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, stroje in opremo, rude ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Največ so v letu 2019 uvozili iz Južne Koreje in Tajvana (8,4 % +8,4 % od celotnega uvoza), Japonske, Kitajske in ZDA.

 

Kitajska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Električna in elektronska oprema 24,0 Električna in elektronska oprema 26,9
Mineralna goriva, olja 16,6 Stroji, jedrski reaktorji 16,7
Stroji, jedrski reaktorji 9,2 Pohištvo 4,0
Rude, žlindre in pepeli 7,9 Plastika in plastični izdelki 3,4
Optična, tehn. in medic. oprema 4,8 Vozila 3,0
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Južna Koreja 8,4 ZDA 16,8
Tajvan 8,4 Hong Kong, Kitajska 11,2
Japonska 8,3 Japonska 5,7
Kitajska 6,3 Južna Koreja 4,4
ZDA 6,0 Vietnam 3,9
Slovenija (96. mesto) <0,1 Slovenija (67. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.


Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Kitajskem so v letu 2018 znašale 1.379,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 10,1 %. Celotne izhodne TNI Kitajske so v letu 2018 znašale 1.643,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 20,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Kitajskem 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 1.354,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Japonska. Največ investicij je na področju kemikalij in finančnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 275.435,9
Nemčija 151.263,5
Japonska 151.036,0
Tajvan 116.740,6
Južna Koreja 87.307,5
Druge države 573.082,7
Skupaj 1.354.866,3
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Kemikalije 146.160,9
Finančne storitve 106.076,5
Transport 87.813,6
Elektronske komponente 85.376,7
Avtomobilski deli 47.022,6
Drugi sektorji 882.415,9
Skupaj 1.354.866,3
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Foxconn 27.329,5
BASF 20.203,4
Intel 5.309,1
HSBC 4.635,7
Standard Chartered Bank 3.761,2
AkzoNobel 2.325,3
IBM 1.650,2

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo