Kosovo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kosovo

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 167++ 167 168
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 7,7 7,4 7,1 6,7 6,4
 BDP per capita (v EUR): 4.263 4.114 3.966 3.756 3.564
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 21,5 20,8 19,8 17,7 17,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 11.864 11.519 11.001 9.885 9.676
 Rast BDP (v %): 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): / / / 29,4 30,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 1,5 2,8 1,1 1,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -3,9 -3,8 -3,6 -3,1 -2,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,0 8,7 5,6 8,2 21,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,9 7,1 6,2 15,4 11,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / 0,0 0,5 0,6 0,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 123,9+ 103,3 101,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 2,5+ 1,5 1,2
Stopnja tveganja države (op): / 56 57 57 57
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 57 44 40 60Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) IMF/EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.
 

 

Vir: IMF; EIU; WB, marec 2020.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača na Kosovu znaša v javnem sektorju 761 EUR, v privatnem pa 416 EUR. Minimalna bruto mesečna plača znaša 130 EUR za delavce pod 35 let in 170 EUR za delavce nad 35 let. 
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,7 3,8 3,5 2,9
Rast javne potrošnje 1,2 0,0 0,3 0,4
Rast investicij 2,6 0,7 0,5 1,3


(*) IMF napoved.

Vir: IMF; WB, marec 2020.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Kosovo je v letu 2018 izvozilo za 0,4 mlrd EUR blaga, uvozilo pa ga je za 3,1 mlrd EUR. To ima za rezultat primanjkljaj v blagovni menjavi v višini 2,7 mlrd EUR.

Največ je Kosovo v letu 2017 izvažalo v Albanijo (15,9 %), Indijo, Srbijo, Severno Makedonijo in Švico. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu v letu 2017 so bile železo in jeklo, mineralna goriva, rude ter plastika in plastični izdelki. Kosovo je v letu 2017 največ uvažalo iz Srbije (14,8 %), Nemčije, Turčije, Kitajske in Italije. Največ so uvozili mineralnih goriv, vozil, strojne opreme, plastike ter železa in jekla.

 

Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017  % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 12,5 Železo in jeklo 21,3
Vozila 8,7 Mineralna goriva, olja 9,8
Stroji, jedrski reaktorji 7,1 Rude, žlindra in pepel 9,4
Plastika in plastični izdelki 5,5 Plastika in plastični izdelki 8,7
Železo in jeklo 5,3 Izdelki iz železa in jekla 7,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Srbija 14,8 Albanija 15,9
Nemčija 12,4 Indija 13,9
Turčija 9,6 Srbija 12,8
Kitajska 9,0 Severna Makedonija 12,1
Italija 6,4 Švica 5,6
Slovenija (11. mesto) 2,1 Slovenija (28. mesto) 0,2
 
 
Vir: ASK; Factiva; ITC, september 2019.


Tuje neposredne investicije

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 2,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Avstrija, sledita pa ji Hrvaška in Slovenija. Največ investicij je na področju hrane in tobaka ter nepremičnin.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Avstrija 881,5
Hrvaška 422,5
Slovenija 205,8
Združeno kraljestvo 82,6
Turčija 73,7
Druge države 466,1
Skupaj 2.107,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Hrana in tobak 706,4
Nepremičnine 489,4
Obnovljivi viri energije 249,6
Komunikacije 146,1
Kovine 138,3
Drugi sektorji 334,4
Skupaj 2.107,3
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019    
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Contractor 410,5
Intereuropa 54,3
Esan 37,5
Abfall Service 33,4
Kremikovtzi 30,3
Albaraka Turk 29,3
Crimson Finance Fund 29,3

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo