Kosovo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kosovo

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 167++ 167 168
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 7,5 6,9 7,1 6,7 6,4
 BDP per capita (v EUR): 4.120 3.805 3.959 3.752 3.566
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 20,7 19,2 19,8 17,7 17,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 11.412 10.643 11.001 9.885 9.676
 Rast BDP (v %): 7,5 -5,0 4,0 3,8 4,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): / / 25,9 29,6 30,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 1,5 2,8 1,1 1,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -3,2 -3,0 -3,2 -3,1 -2,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 17,8 -13,7 5,4 3,8 16,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,5 -7,9 2,1 9,0 5,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / 0,5 0,6 0,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 27,6+ 123,9 103,3 101,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 0,7+ 2,5 1,5 1,2
Stopnja tveganja države (op): / 56 57 57 57
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 57 44 40 60Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) IMF/EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.
 

 

Vir:  EIU, IMF; Factiva, junij 2020.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača na Kosovu znaša v javnem sektorju 761 EUR, v privatnem pa 416 EUR. Minimalna bruto mesečna plača znaša 130 EUR za delavce pod 35 let in 170 EUR za delavce nad 35 let. 
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 2,5 -1,5 4,4 4,0
Rast javne potrošnje 4,0 5,0 -1,2 3,0
Rast investicij 2,3 -20,9 21,0 2,6


(*) IMF napoved.


Vir: IMF; Factiva, maj 2020.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Kosovo je v letu 2019 izvozilo za 0,4 mlrd EUR blaga, uvozilo pa ga je za 3,2 mlrd EUR. To ima za rezultat primanjkljaj v blagovni menjavi v višini -2,8 mlrd EUR. Največ je Kosovo v letu 2019 izvažalo v Albanijo (17,6 %), Severno Makedonijo, Indijo, Nemčijo in Švico. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu v letu 2019 so bile železo in jeklo, plastika in plastični izdelki, izdelki iz železa in jekla, pijače, alkohol, kis in rude. Kosovo je v letu 2019 največ uvažalo iz Nemčije (12,8 %), Turčije, Kitajske, Severne Makedonije in Albanije. Največ so uvozili mineralnih goriv, vozil, strojne opreme, železa in jekla ter plastike.

 

Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,0 Železo in jeklo 19,7
Vozila 9,0 Plastika in plastični Izdelki 12,6
Stroji, jedrski reaktorji 7,7 Izdelki iz železa in jekla 8,9
Železo in jeklo 6,0 Pijače, alkoholne tekočine in kis 7,5
Plastika in plastični proizvodi 5,4 Rude, žlindre in pepeli 5,7
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 12,8 Albanija 17,6
Turčija 12,3 Severna Makedonija 11,5
Kitajska 9,7 Indija 8,6
Severna Makedonija 6,9 Nemčija 8,1
Albanija 6,4 Švica 7,4
Slovenija (8. mesto) 6,4 Slovenija (13. mesto) 7,1
 
 
Vir: ASK; Factiva; ITC, junij 2020.


Tuje neposredne investicije

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 2,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Avstrija, sledita pa ji Hrvaška in Slovenija. Največ investicij je na področju hrane in tobaka ter nepremičnin.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Avstrija 881,5
Hrvaška 422,5
Slovenija 205,8
Združeno kraljestvo 82,6
Turčija 73,7
Druge države 466,1
Skupaj 2.107,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Hrana in tobak 706,4
Nepremičnine 489,4
Obnovljivi viri energije 249,6
Komunikacije 146,1
Kovine 138,3
Drugi sektorji 334,4
Skupaj 2.107,3
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019    
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Contractor 410,5
Intereuropa 54,3
Esan 37,5
Abfall Service 33,4
Kremikovtzi 30,3
Albaraka Turk 29,3
Crimson Finance Fund 29,3

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo