Kosovo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kosovo

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 167++ 168 167
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 7,2 6,9 6,6 6,3 6,1
 BDP per capita (v EUR): 3.934 3.774 3.664 3.490 3.393
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 19,2 18,6 17,7 17,3 16,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 10.448 10.187 9.750 9.644 9.366
 Rast BDP (v %): 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 0,0 0,0 29,4 30,5 27,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,1 2,1 0,8 1,5 0,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -3,6 -3,4 -3,1 -2,8 -2,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,7 5,6 8,2 21,2 12,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,1 6,2 15,4 11,2 5,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 24,7+ 103,4 101,3 93,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 0,3+ 1,5 1,2 1,4
Stopnja tveganja države (op): / 56 57 57 58
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 44 40 60 64


Opombe:                                                                                                            

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   IMF/EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.
 

 

Vir: IMF; EIU; WB, junij 2019.


BDP in struktura potrošnje

Kosovo je v letu 2018 zabeležilo 4 % rast BDP, ki je znašal 6,6 mlrd EUR. V letih 2019-2021 naj bi rast BDP prav tako znašala okoli 4 %, BDP pa naj bi leta 2021 dosegel 7,8 mlrd EUR.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) IMF napoved.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 4,9 1,7 3,8 3,5
Rast javne potrošnje 0,7 1,2 0,0 0,3
Rast investicij 2,8 2,6 0,7 0,5


(*) IMF napoved.

Vir: IMF; WB, marec 2019.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Kosovo je v letu 2018 izvozilo za 0,4 mlrd EUR blaga, uvozilo pa ga je za 3,1 mlrd EUR. To ima za rezultat primanjkljaj v blagovni menjavi v višini 2,7 mlrd EUR.

Največ je Kosovo v letu 2017 izvažalo v Albanijo (15,9 %), Indijo, Srbijo, Severno Makedonijo in Švico. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu v letu 2017 so bile železo in jeklo, mineralna goriva, rude ter plastika in plastični izdelki. Kosovo je v letu 2017 največ uvažalo iz Srbije (14,8 %), Nemčije, Turčije, Kitajske in Italije. Največ so uvozili mineralnih goriv, vozil, strojne opreme, plastike ter železa in jekla.

 

Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017  % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 12,5 Železo in jeklo 21,3
Vozila 8,7 Mineralna goriva, olja 9,8
Stroji, jedrski reaktorji 7,1 Rude, žlindra in pepel 9,4
Plastika in plastični izdelki 5,5 Plastika in plastični izdelki 8,7
Železo in jeklo 5,3 Izdelki iz železa in jekla 7,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Srbija 14,8 Albanija 15,9
Nemčija 12,4 Indija 13,9
Turčija 9,6 Srbija 12,8
Kitajska 9,0 Severna Makedonija 12,1
Italija 6,4 Švica 5,6
Slovenija (11. mesto) 2,1 Slovenija (28. mesto) 0,2
 
 
Vir: ASK; Factiva; ITC, junij 2019.


Tuje neposredne investicije

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 1,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Avstrija, sledita pa ji Hrvaška in Slovenija. Največ investicij je na področju živilske in tobačne industrije ter nepremičnin.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Avstrija 899,1
Hrvaška 424,1
Slovenija 206,5
Turčija 96,4
Združeno kraljestvo 83,5
Druge države 299,3
Skupaj 2.153,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Hrana in tobak 709,1
Nepremičnine 491,2
Obnovljivi viri energije 250,5
Finančne storitve 153,5
Komunikacije 146,7
Drugi sektorji 357,9
Skupaj 2.153,1
 
 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo