Kosovo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kosovo

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 167 167
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 7,8 7,1 6,6 7,1 6,7
 BDP per capita (v EUR): 4.255 3.928 3.633 3.954 3.756
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 19,3 17,8 17,5 19,0 17,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 10.591 9.825 9.664 10.528 9.477
 Rast BDP (v %): 3,7 6,0 -7,5 4,0 3,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): / / / 25,7 29,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 1,2 0,8 2,7 1,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -3,3 -3,0 -2,9 -3,2 -3,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,5 26,7 -14,9 0,2 16,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,1 13,9 -2,6 -3,3 16,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / 0,5 0,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 19,3+ 115,1 123,9 103,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 0,8+ 5,5 2,5 1,5
Stopnja tveganja države (op): / 58 57 57 57
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 57 44 40Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) IMF/EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2021 (posodobljeno maj 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.
 

 

Vir:  EIU, IMF; Factiva, marec 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača znaša 130 EUR za delavce pod 35 let in 170 EUR za delavce nad 35 let.

Povprečna bruto mesečna plača je bila v septembru 2020 v javnem sektorju 671 EUR. Na Kosovu je v javnem sektorju zaposlenih več kot 82.400 ljudi.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -1,5 4,4 4,0 4,0
Rast javne potrošnje 5,0 -1,2 3,0 1,2
Rast investicij -20,9 21,0 2,6 6,2


(*) IMF napoved.


Vir: IMF; Factiva, marec 2021.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Kosovo je v letu 2019 izvozilo za 0,4 mlrd EUR blaga, uvozilo pa ga je za 3,2 mlrd EUR. To ima za rezultat primanjkljaj v blagovni menjavi v višini -2,8 mlrd EUR. Največ je Kosovo v letu 2019 izvažalo v Albanijo (17,6 %), Severno Makedonijo, Indijo, Nemčijo in Švico. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu v letu 2019 so bile železo in jeklo, plastika in plastični izdelki, izdelki iz železa in jekla, pijače, alkohol, kis in rude. Kosovo je v letu 2019 največ uvažalo iz Nemčije (12,8 %), Turčije, Kitajske, Severne Makedonije in Albanije. Največ so uvozili mineralnih goriv, vozil, strojne opreme, železa in jekla ter plastike.

 

Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,0 Železo in jeklo 19,7
Vozila 9,0 Plastika in plastični Izdelki 12,6
Stroji, jedrski reaktorji 7,7 Izdelki iz železa in jekla 8,9
Železo in jeklo 6,0 Pijače, alkoholne tekočine in kis 7,5
Plastika in plastični proizvodi 5,4 Rude, žlindre in pepeli 5,7
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 12,8 Albanija 17,6
Turčija 12,3 Severna Makedonija 11,5
Kitajska 9,7 Indija 8,6
Severna Makedonija 6,9 Nemčija 8,1
Albanija 6,4 Švica 7,4
Slovenija (8. mesto) 6,4 Slovenija (13. mesto) 7,1
 
 
Vir: ASK; Factiva; ITC, junij 2020.


Tuje neposredne investicije

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 2,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Avstrija, sledita pa ji Hrvaška in Nemčija. Največ investicij je na področju hrane, pijač in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Avstrija 912,9
Hrvaška 432,7
Nemčija 361,3
Slovenija 155,1
Bolgarija 89,6
Druge države 509,0
Skupaj 2.480,4
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Hrana in pijače 762,4
Nepremičnine 427,8
Finančne storitve 369,1
Kovine 221,0
Komunikacije 128,7
Drugi sektorji 687,3
Skupaj 2.480,4
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
ProCredit Bank Kosovo 289,7
Kremikovtzi 73,5
Bau Holding Strabag 45,2
Esan 38,5
Alumil Aluminium Industry (Alumil Mylonas) 36,7
Abfall Service 34,3
Intereuropa 19,9

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo