Latvija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Latviji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 31 31
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 34,4 31,2 29,4 30,4 29,2
 BDP per capita (v EUR): 18.129 16.384 15.403 15.839 15.085
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 57,4 52,5 52,7 55,0 50,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 30.248 27.598 27.640 28.639 25.981
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,7 7,2 8,2 6,3 7,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,1 0,1 2,7 2,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -16,9 -15,8 -15,8 -15,9 -14,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 14,0 13,0 13,1 13,0 12,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,8 4,9 -2,7 2,1 4,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,5 9,7 -3,3 3,0 6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 38,0+ 40,0 32,3 30,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 15,7+ 17,8 20,2 15,7
Stopnja tveganja države (op): / 28 33 30 31
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 19 19 19Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača je v Latviji v Q3 2020 znašala 1.147 EUR.  Minimalna bruto mesečna plača v Latviji v letu 2021 znaša 500 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -6,9 3,9 5,8 3,5
Rast javne potrošnje 4,0 2,3 2,2 2,4
Rast investicij -9,0 3,5 3,3 3,8


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je imela Latvija -2,7 mlrd EUR primanjkljaja v blagovni menjavi. Izvozili so za 13,1 mlrd EUR blaga, uvozili pa za 15,8 mlrd EUR. Največ je Latvija v letu 2020 izvozila lesa in lesnih izdelkov, električne in elektronske opreme, strojev, žit ter pijač, alkohola in kisa. Vodilni izvozni trg v letu 2020 je bila Litva, kamor so izvozili 18,4 % od celotnega izvoza. Pomembnejši izvozni trgi so še Estonija, Rusija, Nemčija in Švedska. Največ je Latvija v letu 2020 uvažala električno in elektronsko opremo, stroje, vozila, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. Vodilni uvozni trg v letu 2020 je bila Litva, od koder so uvozili 18 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Poljska, Estonija in Rusija.

 

Latvija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 12,7 Les in lesni izdelki 16,5
Stroji, jedrski reaktorji 9,9 Električna in elektronska oprema 12,5
Vozila 6,8 Stroji, jedrski reaktorji 6,3
Mineralna goriva, olja 6,3 Žita 4,8
Farmacevtski izdelki 4,4 Pijače, alkoholne tekočine in kis 4,3
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Litva 18,0 Litva 16,4
Nemčija 10,3 Estonija 11,7
Poljska 10,2 Rusija 8,5
Estonija 8,4 Nemčija 7,2
Rusija 6,2 Švedska 5,8
Slovenija (33. mesto) 0,3 Slovenija (51. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Latviji so v letu 2018 znašale 14,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 5,5 %. Celotne izhodne TNI Latvije so v letu 2018 znašale 1,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 8,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Latviji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 14,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Estonija, sledita pa ji Norveška in Litva. Največ investicij je na področju nepremičnin in finančnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Estonija 2.021,4
Norveška 1.839,6
Litva 1.737,1
Švedska 1.464,9
Finska 1.231,8
Druge države 6.464,8
Skupaj 14.759,4
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 4.612,3
Finančne storitve 1.094,4
Transport 902,9
Gradbeništvo 753,2
Progr. opr. in IT storitve 577,7
Drugi sektorji 6.818,7
Skupaj 14.759,4
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Nelja Energia (4Energia) 614,0
Merks 553,8
Cemex 496,0
Graanul Invest 345,1
Hanner 175,8
Bite Latvija 87,1
Tele2 Latvia 85,9

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo