Latvija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Latviji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 31++ 31 31
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 36,7 34,9 31,7 29,5 27,0
 BDP per capita (v EUR): 19.196 18.189 16.410 15.236 13.827
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 42,0 41,2 39,5 35,7 34,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 22.017 21.442 20.473 18.398 17.798
 Rast BDP (v %): 3,3 3,2 3,0 5,0 5,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,7 6,9 7,2 7,4 8,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,7 2,8 3,2 2,5 2,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -18,2 -17,0 -15,9 -14,7 -14,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 15,0 14,0 13,0 12,1 11,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,7 3,7 3,1 2,3 6,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,7 3,6 3,5 5,1 8,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,7 0,8 0,8 0,4 1,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 32,4+ 30,1 47,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 20,1+ 15,7 11,8
Stopnja tveganja države (op): / 30 30 31 31
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 19 19 19 14Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača v Latviji je konec leta 2019 znašala 783 EUR, minimalna pa 430 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 3,0 3,7 3,6 3,6
Rast javne potrošnje 2,9 2,4 2,7 2,6
Rast investicij 8,1 4,5 4,3 3,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je imela Latvija 2,6 mlrd EUR primanjkljaja v blagovni menjavi. Izvozili so za 11,9 mlrd EUR blaga, uvozili pa za 14,5 mlrd EUR. Največ je Latvija v letu 2018 izvozila lesa in lesnih izdelkov, električne in elektronske opreme, strojev, Vozil in pijač. Vodilni izvozni trg v letu 2018 je bila Litva, kamor so izvozili 16 % od celotnega izvoza. Pomembnejši izvozni trgi so še Estonija, Rusija, Švedska in Nemčija. Največ je Latvija v letu 2018 uvažala strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila ter železo in jeklo. Vodilni uvozni trg v letu 2018 je bila Litva, od koder so uvozili 17,5 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Poljska, Rusija in Estonija.

 

Latvija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 11,7 Les in lesni izdelki 18,2
Električna in elektronska oprema 10,2 Električna in elektronska oprema 10,2
Mineralna goriva, olja 9,1 Stroji, jedrski reaktorji 8,1
Vozila 8,5 Vozila 5,7
Železo in jeklo 4,3 Pijače, alkoholne pijače in kis 5,1
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Litva 17,5 Litva 16,0
Nemčija 10,6 Estonija 11,5
Poljska 8,9 Rusija 9,1
Rusija 8,2 Švedska 7,3
Estonija 7,7 Nemčija 7,0
Slovenija (32. mesto) 0,2 Slovenija (49. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Latviji so v letu 2016 znašale 12,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -3,8%. Celotne izhodne TNI Latvije so v letu 2016 znašale 1,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,6%.

 
 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Latviji 2017 - 2020 (grafični prikaz)
 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 13,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Norveška, sledita pa ji Estonija in Litva. Največ investicij je na področju nepremičnin in finančnih storitev.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Norveška 1.794,4
Estonija 1.683,0
Litva 1.661,3
Švedska 1.412,0
Finska 1.166,3
Druge države 6.223,4
Skupaj 13.940,5
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 3.820,5
Finančne storitve 1.067,7
Gradbeništvo 734,1
Komunikacije 659,5
Transport 657,6
Drugi sektorji 7.001,0
Skupaj 13.940,5

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019 
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Nelja Energia (4Energia) 602,1
Cemex 483,4
Graanul Invest 336,4
Merks 286,9
Tele2 Latvia 226,9
Bite Latvija 180,9
Hanner 114,5
    

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo