Libija

Gospodarske panoge Libije

Gospodarstvo

Gospodarstvo Libije, ki je skoraj v celoti odvisno od izvoza nafte in plina, že od leta 2014 omejujejo politična nestabilnost, motnje v proizvodnji nafte in padanje svetovnih cen nafte. Libijski dinar je od leta 2014 izgubil veliko vrednosti, nastala vrzel med uradnimi in črnimi tečaji pa je spodbudila rast sive ekonomije in prispevala k inflaciji.
V državi so prisotni obsežni izpadi električne energije, ki jih povzroča pomanjkanje goriva za proizvodnjo električne energije. Življenjski pogoji, vključno z dostopom do čiste pitne vode, zdravstvenimi storitvami in varnimi stanovanji, so se od leta 2011 močno poslabšali.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP in zaposluje približno 11 % aktivnega prebivalstva. Pridelujejo pšenico, ječmen, olive, dateljne, citruse, zelenjavo, arašide in sojo. Ukvarjajo se tudi z živinorejo. Kmetijsko proizvodnjo omejujejo slabi klimatski pogoji in slaba kakovost zemlje. Večanje števila prebivalstva v zadnjih letih je povzročilo znatno rast potrošnje hrane, zato morajo večino hrane uvoziti.

Storitveni sektor ustvari 44 % BDP in zaposluje približno 61 % prebivalstva.

Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 55 % BDP in zaposluje približno 28 % delovne sile. Najpomembnejša je naftna industrija, ostali pomembni industrijski segmenti pa so še gradbeništvo, živilska in tekstilna industrija, proizvodnja cementa in obrt. Industrijo omejujejo številni izpadi električne energije.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na libijskem trgu:

 

Živilska industrija

Analitiki napovedujejo, da bo rast prodaje hrane v Libiji do leta 2021 ostala nizka, zaradi tržne nestabilnosti in šibkega povpraševanja. V obdobju 2018-2021 naj bi se prodaja hrane v Libiji povprečno povečevala za 0,2 % letno. V letu 2017 se je rast prodaje hrane sicer že povečala za 1,7 %, a se je v letu 2018 ponovno znižala na 0,3 %. V napovedanem obdobju bodo pomanjkanje denarnih sredstev, naraščajoča inflacija in varnostna negotovost zmanjšali kupno moč potrošnikov v Libiji.

Libijska živilska industrija bo v napovedanem obdobju ostala nestabilna, saj bo politična negotovost še naprej zmanjševala gospodarsko rast v državi. Negotove politične razmere in neugodno poslovno okolje bodo povzročali negotovost tudi v trgovinski in naložbeni politiki, šibko zakonodajno okolje pa bo še naprej zaviralo neposredne tuje investicije. Vsi ti faktorji bodo negativno vplivali tudi na živilsko industrijo v državi. Razmere se lahko umirijo šele potem, ko bo dosežen in izveden trajni mirovni sporazum.

Libija se bo v napovedanem obdobju do leta 2021 kot velik uvoznik hrane soočila z vedno bolj neugodnimi pogoji, predvsem zaradi varnostnih tveganj na meji. Zaradi zmanjšanega uvoza in omejevanja trgovine se bo povečal nelegalen uvoz hrane v državo. Politična kriza v državi bo močno načela rezerve. V Libiji se že soočajo tudi s pomanjkanjem kruha, saj upada uvoz pšenice.

Libija je odvisna od nafte. Zaradi nizkih svetovnih cen nafte se bo država v prihodnje soočala z drastičnim zmanjšanjem javne porabe, kar bo negativno vplivalo tudi na živilsko industriji v državi.


Največja podjetja v živilski industriji v Libiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
National Company For Mills And Feed 175,68
Judi For Food Industries Co 105,96
Sunbula Co. For Food Processing 50,02
Tasharukia Sunbola For Biscuits And Chocolate Production 50,02
Zad Elkhair Company 30,29
El Tomouh Al Arabi Trading Company Ltd 21,42
Osoud Tobacts Foodstuff Import Export Company 13,83


Vir: Factiva, november 2018.

 

Energetika 

Libija ima eno največjih zalog nafte na svetu ter je pomemben izvoznik zemeljskega plina in nafte v svet. Država je četrta največja proizvajalka nafte v Afriki in ima približno 40 % afriških in 3 % svetovnih rezerv nafte. Nafta sama predstavlja četrtino BDP države. Civilna vojna leta 2011 je močno prizadela libijski energetski sektor, ki do danes še ni popolnoma okreval. Libijsko gospodarstvo je močno odvisno od naftnega sektorja, ki predstavlja skoraj ves izvoz in prinese več kot 50 % BDP.

Libijska proizvodnja nafte je oktobra 2018 znašala 1,27 mio sodčkov dnevno, kar je najvišja raven od avgusta 2013. Cilj Libije je, da do leta 2022 proizvede 2 mio sodčkov na dan. Seveda pa je vse odvisno od izboljšanja varnostnih razmer.
 
V začetku oktobra 2018 so libijska nacionalna naftna korporacija (National Oil Corporation - NOC), BP in Eni podpisali sporazum o pridobivanju nafte v Libiji. Družba BP in njena italijanska partnerica Eni naj bi začeli raziskovalno vrtanje v Libiji v začetku prvega četrtletja leta 2019. Tako se bo naftna družba Združenega kraljestva po 7 letni prekinitvi raziskovalnega programa, ponovno vrnila v Libijo. Tri družbe so s sporazumom sklenile, da bo družba Eni kupila 42,5 % delež trenutno 85 % deleža BP v licenci za raziskovanje, ki pokriva tri področja; dve kopenski območji v bazenu Ghadamis in eno kopensko območje v bazenu Sirt. V skladu z dogovorom bo preostali 15 % delež licence za raziskovanje ostal v rokah libijske družbe NOC. V septembru 2018 so napadli libijski NOC, medtem ko je bil predsednik družbe Sanalla v stavbi. Dva člana družbe so ubili. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država.
 

Največja podjetja na področju energetike v Libiji (2017)

Podjetje Število zaposlenih
Mellitah Oil & Gas B.V. Libyan Branch 3.000
Bp Exploration Libya Limited n/a
Arab Drilling and Workover Company 1.500
Brega Oil Marketing Company 10.900
National Oil Corporation 1.000
Sirte Oil Company For Production Manufacturing Of Oil And Gas 6.652
Zueitina Oil Company 5.000


Vir: Factiva, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje