Libija

Gospodarske panoge Libije

Gospodarstvo

Gospodarstvo Libije, ki je skoraj v celoti odvisno od izvoza nafte in plina, že od leta 2014 omejujejo politična nestabilnost, motnje v proizvodnji nafte in padanje svetovnih cen nafte. Libijski dinar je od leta 2014 izgubil veliko vrednosti, nastala vrzel med uradnimi in črnimi tečaji pa je spodbudila rast sive ekonomije in prispevala k inflaciji.
V državi so prisotni obsežni izpadi električne energije, ki jih povzroča pomanjkanje goriva za proizvodnjo električne energije. Življenjski pogoji, vključno z dostopom do čiste pitne vode, zdravstvenimi storitvami in varnimi stanovanji, so se od leta 2011 močno poslabšali.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP in zaposluje približno 11 % aktivnega prebivalstva. Pridelujejo pšenico, ječmen, olive, dateljne, citruse, zelenjavo, arašide in sojo. Ukvarjajo se tudi z živinorejo. Kmetijsko proizvodnjo omejujejo slabi klimatski pogoji in slaba kakovost zemlje. Večanje števila prebivalstva v zadnjih letih je povzročilo znatno rast potrošnje hrane, zato morajo večino hrane uvoziti.

Storitveni sektor ustvari 44 % BDP in zaposluje približno 61 % prebivalstva.

Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 55 % BDP in zaposluje približno 28 % delovne sile. Najpomembnejša je naftna industrija, ostali pomembni industrijski segmenti pa so še gradbeništvo, živilska in tekstilna industrija, proizvodnja cementa in obrt. Industrijo omejujejo številni izpadi električne energije.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na libijskem trgu:

 

Živilska industrija

Čeprav je kmetijstvo druga največja gospodarska panoga v državi, Libija precejšen odstotek hrane uvozi. Slaba tla in podnebne razmere omejujeta kmetijsko proizvodnjo, ki pokrije približno 25 % celotne potrebe po hrani v Libiji. Od skupne površine približno 700.000 km2 je le 8.494 km2 zemlje primernih za obdelovanje.

Analitiki napovedujejo, da bo rast prodaje hrane v Libiji do leta 2021 ostala nizka, zaradi tržne nestabilnosti in šibkega povpraševanja. V obdobju 2018-2021 naj bi se prodaja hrane v Libiji povprečno povečevala za 0,2 % letno. Libijska živilska industrija bo v napovedanem obdobju ostala nestabilna, saj bo politična negotovost še naprej zmanjševala gospodarsko rast v državi. Negotove politične razmere in neugodno poslovno okolje bodo povzročali negotovost tudi v trgovinski in naložbeni politiki, šibko zakonodajno okolje pa bo še naprej zaviralo neposredne tuje investicije. Vsi ti faktorji bodo negativno vplivali tudi na živilsko industrijo v državi. Razmere se lahko umirijo šele potem, ko bo dosežen in izveden trajni mirovni sporazum.

Libija se bo v napovedanem obdobju do leta 2021 kot velik uvoznik hrane soočila z vedno bolj neugodnimi pogoji, predvsem zaradi varnostnih tveganj na meji. Zaradi zmanjšanega uvoza in omejevanja trgovine se bo povečal nelegalen uvoz hrane v državo. Politična kriza v državi bo močno načela rezerve. V Libiji se že soočajo tudi s pomanjkanjem kruha, saj upada uvoz pšenice.


Največja podjetja v živilski industriji v Libiji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
National Company For Mills And Feed 182,73
African Bottling Operation Abo 89,19
Sunbula For Food Production 74,32
Tasharukia Sunbola For Biscuits And Chocolate Production 52,03
Zad Elkhair Company 31,50
El Tomouh Al Arabi Trading Company Ltd 22,28
Osoud Tobacts Foodstuff Import Export Company 14,69


Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Energetika 

Libija ima eno največjih zalog nafte na svetu ter je pomemben izvoznik zemeljskega plina in nafte v svet. Naftni sektor ustvari več kot 50 % BDP in približno 75% vladnih prihodkov. Več kot 85 % svoje nafte Libija izvozi v Evropo.

Država je na 9. mestu glede na rezerve nafte na svetu. Več kot 80 % naftnih rezerv se nahaja v porečju Sirte.

Nacionalna naftna korporacija (NOC) ima skupaj s svojimi številnimi podružnicami vodilni položaj na trgu, saj proizvede 50 % vse nafte v Libiji. NOC je državno podjetje, med njegove največje podružnice pa spadajo Sirte, Zueitina in Waha Oil Company. Libija ima pet lokalnih rafinerij nafte, največja pa je Rafinerija Ras Lanuf, ki lahko proizvede več kot 220.000 sodčkov na dan.

Libija svojo nafto prodaja različnim podjetjem, vključno s CEPSA, Tupras, Repsol YPF, Agip, v majhnih količinah pa tudi različnim južnoafriškim in azijskim podjetjem.

 

Največja podjetja na področju energetike v Libiji (2018)

Podjetje Št. zaposlenih
Brega Oil Marketing Company 10.900
Sirte Oil Company For Production Manufacturing Of Oil And Gas 6.652
Arabian Gulf Oil Company 6.000
Brega Petroleum Marketing Company 5.000
Zueitina Oil Company 5.000
National Oil Corporation N/A
Waha Oil Company N/A


Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje