Libija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Libiji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 4 4 4
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 42,6 39,4 38,6 36,1 27,6
 BDP per capita (v EUR): 6.393 6.000 5.976 5.670 4.394
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 121,4 116,1 110,6 119,6 102,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 18.230 17.689 17.110 18.770 16.297
 Rast BDP (v %): 5,2 3,8 7,4 28,3 -8,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 9,7 5,6 9,3 28,4 25,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -13,9 -12,4 -10,9 -10,1 -7,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 21,4 22,2 21,0 16,2 6,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,0 4,0 20,0 230,0 -5,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 14,0 8,0 8,0 20,0 -17,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 12,3+ 31,0 2,2 6,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 3,5+ / 22,3 9,5
Stopnja tveganja države (op): / 75 79 79 79
Razred tveganja (op): / D D D D
Enostavnost poslovanja**: / 186 185 188 188
 

Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, december 2019.


BDP in struktura potrošnje

Libijski BDP je v letu 2018 zrasel za 7,4 %. Za leto 2019 je napovedana 3,8 % rast BDP, v letu 2020 5,2 % rast in v letu 2021 6,2 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 1,5 4,0 7,0 5,5
Rast javne potrošnje 7,0 9,0 15,0 11,0
Rast investicij 7,0 10,0 18,0 25,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je uvoz blaga znašal 10,9 mlrd EUR, izvoz pa 21 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 10,1 mlrd EUR. Libija največ izvaža nafto, ki predstavlja 97,9 % celotnega izvoza. Najpomembnejši izvozni trg je Italija, drugi pomembnejši izvozni trgi so še Francija, Kitajska, Španija in Grčija. Pri uvozu je najpomembnejši trgovinski partner Turčija. Sledijo Kitajska, Italija, Južna Koreja in Nemčija. V letu 2018 so največ uvažali mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, vozila, žita ter strojno opremo.

 

Libija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Mineralna goriva, olja 19,0 Mineralna goriva, olja 97,9
Električna in elektronska oprema 7,6 Železo in jeklo 0,5
Vozila 5,7 Biseri, dragi kamni, kovine 0,4
Žita 5,6 Baker in izdelki iz bakra 0,3
Stroji, jedrski reaktorji 5,6 Gnojila 0,2
 
Vodilni uvozni trgi 2010 % od celote Vodilni izvozni trgi 2010 % od celote
Turčija 10,6 Italija 42,3
Kitajska 9,8 Francija 15,5
Italija 9,4 Kitajska 9,4
Južna Koreja 9,2 Španija 9,2
Nemčija 6,8 Grčija 4,5
Slovenija (73. mesto) <0,1 Slovenija (32. mesto) 0,1
 
Vir: Factiva; ITC, september 2019.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Libiji so v letu 2017 znašale 16,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 0,0%. Celotne izhodne TNI Libije so v letu 2017 znašale 17,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 1,6%.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Libiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 28,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Združeno kraljestvo in ZAE. Največ investicij je na področju nepremičnin ter premoga, nafte in plina.


 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 1.541,2
Združeno kraljestvo 1.317,2
ZAE 714,2
Italija 674,4
Singapur 580,9
Druge države 23.577,2
Skupaj 28.405,3
 
 
 Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 19.565,2
Premog, nafta, plin 3.737,3
Gradbeništvo 977,8
Hoteli in turizem 850,9
Kemikalije 536,3
Drugi sektorji 3.247,3
Skupaj 28.405,3

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019   
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Hotel Properties 341,9
Qatari Diar Real Estate Investment Company 309,5
Woodside Petroleum (Woodside Energy) 302,0
Shell Exploration and Production Libya 254,9
InterContinental Hotels Group (IHG) 226,6
Hyflux 218,8
Tunisie Profiles Aluminium (TPR) 174,3

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge