Litva

Pregled gospodarskih gibanj v državi Litvi

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 45++ 45 45
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 53,6 51,0 47,6 45,2 42,2
 BDP per capita (v EUR): 18.861 17.882 16.616 15.704 14.588
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 99,9 97,5 93,7 84,4 83,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 35.172 34.195 32.705 29.336 28.796
 Rast BDP (v %): 3,5 3,1 3,3 3,5 4,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,9 5,9 6,1 6,2 7,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,2 2,4 2,5 3,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -37,5 -34,9 -31,4 -30,1 -27,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 35,2 32,4 29,2 27,4 25,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,1 4,3 4,4 5,1 13,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,8 4,5 4,6 4,3 12,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,9 0,9 0,8 0,7 1,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 95,4+ 70,0 83,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 41,4+ 39,7 33,2
Stopnja tveganja države (op): / 30 30 32 32
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 11 14 16 21Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Litvi je leta 2019 znašala 1.318 EUR, minimalna pa 555 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 3,7 3,8 3,6 3,6
Rast javne potrošnje 1,0 1,0 0,9 0,9
Rast investicij 4,5 3,7 4,3 3,7

 

(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je izvoz blaga znašal 26,2 mlrd EUR, uvoz pa 28,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 1,9 mlrd EUR, kar predstavlja 4,2 % BDP. Litva je v letu 2018 največ izvažala mineralna goriva, stroje, pohištvo, električno in elektronsko opremo ter plastiko. Največji izvozni trg je bila Rusija, kamor so v letu 2018 izvozili za 14 % od celotnega izvoza. Sledijo Latvija, Poljska, Nemčija in ZDA. Uvažali so največ mineralna goriva, stroje, vozila, električno in elektronsko opremo ter plastiko. Rusija je bila tudi najpomembnejši uvozni trg v letu 2018, saj so iz nje uvozili za 14,7 % celotnega uvoza. Ostali vidnejši uvozni trgi so bili v letu 2018 še Nemčija, Poljska, Latvija in Italija.

 

Litva - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Mineralna goriva, olja 20,1 Mineralna goriva, olja 14,9
Stroji, jedrski reaktorji 10,0 Stroji, jedrski reaktorji 8,4
Vozila 9,6 Pohištvo in svetila 7,5
Električna in elektronska oprema 7,4 Električna in elektronska oprema 6,8
Plastika in plastični izdelki 4,5 Plastika in plastični izdelki 6,3
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Rusija 14,7 Rusija 14,0
Nemčija 11,9 Latvija 9,7
Poljska 11,3 Poljska 8,2
Latvija 6,9 Nemčija 7,4
Italija 5,0 ZDA 5,2
Slovenija (29. mesto) 0,4 Slovenija (48. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Litvi so v letu 2016 znašale 13,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -5,8%. Celotne izhodne TNI Litve so v letu 2016 znašale 2,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -6,3%.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Litvi 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 13,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji Rusija in ZDA. Največ investicij je na področju transporta in finančnih storitev.

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 1.571,3
Rusija 1.324,5
ZDA 1.286,5
Švedska 1.108,1
Finska 1.081,8
Druge države 7.025,0
Skupaj 13.397,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Transport 1.735,8
Finančne storitve 1.545,3
Nepremičnine 1.224,6
Progr. opr. in IT storitve 1.079,4
Komunikacije 903,8
Drugi sektorji 6.908,1
Skupaj 13.397,3
 


Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019   

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Ryanair 361,5
Snoras 322,6
Tele2 Lithuania 266,3
Danske Bank 108,8
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 76,8
Devbridge 68,5
Intersurgical 67,1

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo