Madžarska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Madžarski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 108 108
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 158,9 147,7 135,9 145,8 135,7
 BDP per capita (v EUR): 16.538 15.322 14.070 15.054 13.983
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 312,9 289,5 287,4 295,8 263,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 32.563 30.050 29.746 30.545 27.119
 Rast BDP (v %): 4,0 6,0 -5,1 4,6 5,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,0 4,4 4,2 3,4 3,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,3 4,2 3,3 3,3 2,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -101,7 -95,6 -89,8 -96,1 -90,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 100,8 95,3 89,0 93,0 88,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,5 7,2 -6,8 5,8 5,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,1 6,8 -4,4 8,2 7,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 6,1 1,9 132,6 82,3 -54,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 695,2+ 854,9 924,9 877,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 836,7+ 1.128,6 1.218,1 1.141,8
Stopnja tveganja države (op): / 32 35 32 32
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 52 53 48Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača na Madžarskem v letu 2021 znaša 161.000 HUF ali približno 453 EUR. Povprečna bruto mesečna plača je v novembru 2020 znašala 438.246 HUF ali približno 1.233 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -2,3 4,8 4,4 3,4
Rast javne potrošnje -1,1 3,3 3,0 3,0
Rast investicij -7,3 9,0 6,8 4,7


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Madžarska izvozila za 86,2 mlrd EUR, uvozila pa za 88 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -1,8 mlrd EUR. Najpomembnejši izvozni trg za Madžarsko je Nemčija, kamor so v letu 2020 izvozili 28 % od celotnega izvoza. Sledijo Slovaška, Romunija, Italija in Avstrija. Največ so izvažali električno in elektronsko opremo, vozila, stroje, farmacevtske izdelke ter plastiko. Pri uvozu je vodilni trg Nemčija, od koder so v letu 2020 uvozili 24,8 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Poljska, Avstrija in Češka. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva in farmacevtske izdelke.

 

Madžarska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 22,3 Električna in elektronska oprema 24,5
Stroji, jedrski reaktorji 15,6 Vozila 16,4
Vozila 9,7 Stroji, jedrski reaktorji 15,8
Mineralna goriva, olja 5,5 Farmacevtski izdelki 5,8
Farmacevtski izdelki 5,4 Plastika in plastični izdelki 3,7
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 24,8 Nemčija 28,0
Kitajska 7,7 Slovaška 5,4
Poljska 5,8 Romunija 5,2
Avstrija 5,8 Italija 5,2
Češka 5,1 Avstrija 4,3
Slovenija (17. mesto) 1,4 Slovenija (22. mesto) 1,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Madžarskem so v letu 2018 znašale 75,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 1,5 %. Celotne izhodne TNI Madžarske so v letu 2018 znašale 24,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -6,6 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Madžarskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 80,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 19.675,4
ZDA 9.355,1
Avstrija 6.190,8
Japonska 4.591,9
Združeno kraljestvo 3.711,9
Druge države 36.524,8
Skupaj 80.049,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 11.254,4
Avtomobilski deli 8.169,7
Elektronske komponente 4.611,2
Progr. opr. in IT storitve 3.612,8
Komunikacije 3.523,1
Drugi sektorji 48.878,7
Skupaj 80.049,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Audi 1.578,0
Flex Ltd (Flextronics) 880,5
CTP Invest 631,0
Coloplast 570,0
Robert Bosch 520,2
Elcoteq SE 413,5
Oberbank 327,3

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo