Madžarska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Madžarski

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 108 108 108
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 147,0 135,6 131,7 123,5 113,4
 BDP per capita (v EUR): 15.221 14.008 13.568 12.690 11.622
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 275,1 269,7 256,0 249,0 237,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 28.475 27.840 26.373 25.593 24.315
 Rast BDP (v %): 2,6 4,1 5,0 4,4 2,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,5 3,5 3,7 4,2 5,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,0 3,5 2,8 2,3 0,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -96,3 -91,8 -90,6 -83,6 -75,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 96,8 92,8 89,2 85,5 79,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,7 5,1 4,7 4,7 5,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,5 6,7 7,1 7,7 3,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 6,0 5,9 -61,7 -11,4 62,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 459,6+ 877,7 747,4 705,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 624,5+ 1.141,8 1.072,4 1.011,5
Stopnja tveganja države (op): / 32 32 32 32
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 53 48 41 40


Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno sep 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je Madžarska zabeležila 5 % rast BDP. Napoved za leto 2019 je gospodarska rast v višini 4,1 %. Gospodarstvo naj bi v letih 2020 in 2021 zraslo za 2,6 % in 2,1 %.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 5,4 5,0 2,7 2,1
Rast javne potrošnje -0,5 0,5 1,1 1,5
Rast investicij 16,5 14,5 4,5 3,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je Madžarska izvozila za 89,6 mlrd EUR, uvozila pa za 89,5 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 0,1 mlrd EUR ali 0,1 % BDP. Najpomembnejši izvozni trg za Madžarsko je Nemčija, kamor so v letu 2018 izvozili 27,3 % od celotnega izvoza. Sledijo Romunija, Slovaška,Italija in Avstrija. Največ so izvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, farmacevtske izdelke ter mineralna goriva. Pri uvozu je vodilni trg Nemčija, od koder so v letu 2018 uvozili 24,7 % od celotnega uvoza. Sledijo Avstrija, Kitajska, Poljska in Nizozemska. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva in plastiko.

 

Madžarska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Električna in elektronska oprema 20,3 Električna in elektronska oprema 21,2
Stroji, jedrski reaktorji 15,5 Stroji, jedrski reaktorji 17,7
Vozila 10,5 Vozila 14,4
Mineralna goriva, olja 9,5 Farmacevtski izdelki 5,1
Plastika in plastični izdelki 4,7 Mineralna goriva, olja 4,4
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 24,7 Nemčija 27,3
Avstrija 6,3 Romunija 5,3
Kitajska 6,2 Slovaška 5,2
Poljska 5,6 Italija 5,1
Nizozemska 5,1 Avstrija 4,9
Slovenija (17. mesto) 1,5 Slovenija (21. mesto) 1,1


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Madžarskem so v letu 2016 znašale 214,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -1,4%. Celotne izhodne TNI Madžarske so v letu 2016 znašale 167,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -0,8%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Madžarskem 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 72,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledijo pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 17.527,0
ZDA 8.917,0
Avstrija 5.991,8
Japonska 3.965,5
Združeno kraljestvo 3.595,7
Druge države 32.802,7
Skupaj 72.799,4
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 10.040,0
Avtomobilski deli 7.554,3
Elektronske komponente 3.518,2
Komunikacije 3.417,0
Progr. opr. in IT storitve 3.385,7
Drugi sektorji 44.884,2
Skupaj 72.799,4
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Hankook Tire Worldwide 1.869,6
Audi 1.535,5
Flex Ltd (Flextronics) 853,7
Coloplast 555,5
Robert Bosch 506,5
Elcoteq SE 403,0
Oberbank 319,0
    

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo