Madžarska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Madžarski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 108++ 108 108
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 140,6 129,1 143,5 133,6 125,0
 BDP per capita (v EUR): 14.589 13.364 14.813 13.754 12.850
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 298,0 289,0 289,2 257,0 252,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 30.938 29.918 29.866 26.475 25.912
 Rast BDP (v %): 3,0 -3,6 4,9 5,1 4,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,0 5,4 3,4 3,7 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,7 2,8 3,3 2,8 2,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -92,0 -84,3 -95,5 -90,4 -83,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 92,5 84,5 92,9 88,7 85,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,5 -10,0 6,0 4,3 6,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,4 -9,7 6,9 6,8 8,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,8 3,7 5,4 -55,5 -10,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 265,1+ 924,9 877,7 767,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 365,6+ 1.218,1 1.141,8 1.071,3
Stopnja tveganja države (op): / 33 32 32 32
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 52 53 48 41Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača na Madžarskem je leta 2019 znašala 1.079,69 EUR, minimalna pa 464 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 5,1 -2,5 3,1 3,4
Rast javne potrošnje 1,7 3,3 1,5 2,0
Rast investicij 15,3 -5,0 4,5 5,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, maj 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Madžarska izvozila za 92,9 mlrd EUR, uvozila pa za 95,5 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -2,6 mlrd EUR. Najpomembnejši izvozni trg za Madžarsko je Nemčija, kamor so v letu 2019 izvozili 27,7 % od celotnega izvoza. Sledijo Slovaška, Romunija, Italija in Avstrija. Največ so izvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, farmacevtske izdelke ter plastiko. Pri uvozu je vodilni trg Nemčija, od koder so v letu 2019 uvozili 24,4 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Avstrija, Poljska in Nizozemska. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva in plastiko.

 

Madžarska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Električna in elektronska oprema 21,7 Električna in elektronska oprema 22,9
Stroji, jedrski reaktorji 15,8 Stroji, jedrski reaktorji 16,6
Vozila 10,3 Vozila 16,3
Mineralna goriva, olja 8,7 Farmacevtski izdelki 5,2
Plastika in plastični izdelki 4,5 Plastika in plastični izdelki 3,6
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 24,4 Nemčija 27,7
Kitajska 7,0 Slovaška 5,3
Avstrija 6,2 Romunija 5,2
Poljska 5,6 Italija 5,1
Nizozemska 5,2 Avstrija 4,7
Slovenija (18. mesto) 1,4 Slovenija (21. mesto) 1,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Madžarskem so v letu 2016 znašale 214,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -1,4%. Celotne izhodne TNI Madžarske so v letu 2016 znašale 167,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -0,8%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Madžarskem 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 72,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledijo pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 17.527,0
ZDA 8.917,0
Avstrija 5.991,8
Japonska 3.965,5
Združeno kraljestvo 3.595,7
Druge države 32.802,7
Skupaj 72.799,4
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 10.040,0
Avtomobilski deli 7.554,3
Elektronske komponente 3.518,2
Komunikacije 3.417,0
Progr. opr. in IT storitve 3.385,7
Drugi sektorji 44.884,2
Skupaj 72.799,4
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Hankook Tire Worldwide 1.869,6
Audi 1.535,5
Flex Ltd (Flextronics) 853,7
Coloplast 555,5
Robert Bosch 506,5
Elcoteq SE 403,0
Oberbank 319,0
    

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo