Mehika

Pregled gospodarskih gibanj v državi Mehiki

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 128,9 127,6 126,2 124,8 123,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 65 64 63
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.059,3 1.093,0 1.035,9 1.024,4 969,9
 BDP per capita (v EUR): 8.213 8.571 8.212 8.212 7.865
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.172,5 2.159,2 2.125,3 2.144,6 2.084,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 16.852 16.924 16.839 17.186 16.901
 Rast BDP (v %): 1,2 0,4 2,0 2,1 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,7 3,4 3,3 3,4 3,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,8 3,7 4,9 6,0 2,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -383,9 -393,9 -393,9 -372,4 -349,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 371,9 383,4 382,3 362,7 337,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,4 3,3 5,7 4,2 3,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,2 4,1 6,2 6,4 2,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 24,6 26,5 31,3 28,3 32,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 39,7+ 88,5 88,1 65,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 4,9+ 13,2 12,0 11,0
Stopnja tveganja države (op): / 43 44 44 44
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 54 49 47 45

Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno sep 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.


BDP in struktura potrošnje

Mehika je imela v letu 2018 2 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2018 0,4 % in za leto 2020 1,2 % rast BDP. V letu 2021 naj bi mehiški BDP dosegel 2,2 % rast.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,2 2,1 1,8 2,0
Rast javne potrošnje 1,4 -0,4 0,2 0,6
Rast investicij 0,6 -1,2 -0,6 0,9


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2018 je izvoz blaga znašal 382 mlrd EUR, uvoz blaga pa 394 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 12 mlrd EUR ali 1,2 % BDP. V letu 2018 je Mehika največ izvažala na trg ZDA, 76,5 % od skupnega izvoza. Sledijo Kanada, Nemčija, Kitajska in Brazilija. Največ so izvozili vozil, električne in elektronske opreme, strojev in mineralnih goriv ter optične, tehnične in medicinske opreme. Uvoza je bilo v letu 2018 največ iz ZDA, kar 46,6 % od skupnega uvoza. Sledijo Kitajska, Japonska, Nemčija in Južna Koreja. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, mineralna goriva, vozila ter plastiko.

 

Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Električna in elektronska oprema 20,4 Vozila 25,6
Stroji, jedrski reaktorji 16,7 Električna in elektronska oprema 18,2
Mineralna goriva, olja 10,0 Stroji, jedrski reaktorji 16,7
Vozila 9,3 Mineralna goriva, olja 6,6
Plastika in plastični izdelki 5,5 Optična, tehn. in medic. oprema 4,2
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
ZDA 46,6 ZDA 76,5
Kitajska 18,0 Kanada 3,1
Japonska 3,9 Nemčija 1,6
Nemčija 3,8 Kitajska 1,6
Južna Koreja 3,6 Brazilija 1,0
Slovenija (66. mesto) <0,1 Slovenija (72. mesto) <0,1

 
Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2017 znašale 432,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala -0,2 %. Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2017 znašale 159,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 6,8 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 306,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Španija in Nemčija. Največ investicij je na področju avtomobilskih delov in komunikacij.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 102.014,3
Španija 38.494,1
Nemčija 27.267,1
Japonska 24.600,7
Kanada 16.113,8
Druge države 98.378,1
Skupaj 306.868,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Avtomobilski deli 35.224,7
Komunikacije 31.743,9
Kovine 23.940,3
Transport 15.734,0
Elektronske komponente 8.620,4
Drugi sektorji 191.604,7
Skupaj 306.868,2
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019   
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
General Motors (GM) 5.902,9
Iberdrola 5.336,1
IEnova (Sempra Mexico) 1.603,5
Nestle 1.576,8
DHL Express 1.248,6
NH Hotels (NH Hoteles) 1.189,9
United Parcel Services (UPS) 1.064,7
 
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo