Mehika

Pregled gospodarskih gibanj v državi Mehiki

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 131,6 130,3 128,9 127,6 126,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 64 65
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.139,4 1.031,6 940,9 1.133,8 1.036,1
 BDP per capita (v EUR): 8.664 7.917 7.298 8.884 8.212
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.293,4 2.141,3 2.126,8 2.330,9 2.166,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 17.429 16.438 16.491 18.268 17.169
 Rast BDP (v %): 3,1 5,9 -8,3 -0,2 2,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,8 4,2 4,4 3,5 3,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,1 4,5 3,4 3,6 4,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -429,2 -377,4 -336,1 -407,0 -393,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 434,5 389,0 366,0 411,5 382,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,3 8,5 -7,3 1,5 6,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,5 13,9 -14,8 -0,7 6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 21,0 15,7 24,4 26,3 31,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 71,5+ 60,8 76,7 88,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 10,3+ 10,5 9,8 13,2
Stopnja tveganja države (op): / 43 44 43 44
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 60 54 49Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

V letu 2021 se je minimalna plača medletno povečala za 15 % na 141,70 MXN ali 5,9 EUR na dan. Povprečna bruto dnevna plača pa je konec leta 2020 znašala 408,01 MXN ali približno 16,94 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -10,4 5,9 3,9 2,3
Rast javne potrošnje 2,3 -0,5 0,9 1,3
Rast investicij -18,2 9,5 5,0 1,7


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2020 je izvoz blaga znašal 366,7 mlrd EUR, uvoz blaga pa 336,5 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 30,2 mlrd EUR. V letu 2020 je Mehika največ izvažala na trg ZDA, 79,1 % od skupnega izvoza. Sledijo Kanada, Kitajska, Nemčija in Tajvan. Največ so izvozili vozil, strojev, električne in elektronske opreme, optične, tehnične in medicinske opreme ter mineralnih goriv. Uvoza je bilo v letu 2020 največ iz ZDA, kar 43,9 % od skupnega uvoza. Sledijo Kitajska, Južna Koreja, Nemčija in Japonska. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko.

 

Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 21,6 Vozila 24,1
Stroji, jedrski reaktorji 17,2 Stroji, jedrski reaktorji 18,1
Vozila 8,4 Električna in elektronska oprema 17,9
Mineralna goriva, olja 6,6 Optična, tehn. in medic. oprema 4,5
Plastika in plastični izdelki 5,7 Mineralna goriva, olja 4,0
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
ZDA 43,9 ZDA 79,1
Kitajska 19,2 Kanada 2,6
Južna Koreja 3,8 Kitajska 1,9
Nemčija 3,6 Nemčija 1,5
Japonska 3,6 Tajvan 1,1
Slovenija (60. mesto) <0,1 Slovenija (80. mesto) <0,1

 
Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2018 znašale 411,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala -1,1 %. Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2018 znašale 129,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,7 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 335,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Španija in Nemčija. Največ investicij je na področju avtomobilskih delov in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 112.486,6
Španija 42.503,1
Nemčija 30.052,0
Japonska 26.561,1
Kanada 17.020,1
Druge države 107.245,0
Skupaj 335.867,9
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Avtomobilski deli 37.242,5
Transport 28.895,5
Kovine 25.306,5
Hrana in pijače 20.745,9
Elektronske komponente 9.099,2
Drugi sektorji 214.578,3
Skupaj 335.867,9
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Ford 10.238,8
General Motors (GM) 6.052,0
Iberdrola 5.708,1
IEnova (Sempra Mexico) 1.710,0
Nestle 1.669,4
DHL Express 1.612,3
NH Hotels (NH Hoteles) 1.359,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo