Mehika

Pregled gospodarskih gibanj v državi Mehiki

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 131,6 130,3 128,9 127,6 126,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 64 65
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.127,2 1.035,3 958,1 1.133,3 1.036,2
 BDP per capita (v EUR): 8.568 7.950 7.430 8.884 8.212
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.350,0 2.183,5 2.193,5 2.386,5 2.176,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 17.864 16.760 17.009 18.705 17.246
 Rast BDP (v %): 3,0 4,1 -8,3 -0,1 2,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,7 4,2 4,4 3,5 3,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,3 2,8 3,4 3,6 4,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -412,2 -364,3 -336,5 -407,0 -393,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 423,3 383,6 366,7 411,6 382,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,5 8,4 -7,2 1,5 6,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,0 11,0 -15,1 -0,7 6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 21,1 17,9 24,3 26,3 31,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 10,1+ 60,8 76,7 88,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 2,3+ 10,5 9,8 13,2
Stopnja tveganja države (op): / 44 44 43 44
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 60 54 49Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2021 (posodobljeno maj 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

V letu 2021 se je minimalna plača medletno povečala za 15 % na 141,70 MXN ali 5,9 EUR na dan. Povprečna bruto dnevna plača pa je konec leta 2020 znašala 408,01 MXN ali približno 16,94 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -11,3 3,8 4,4 2,8
Rast javne potrošnje 2,5 -0,5 0,9 1,5
Rast investicij -18,0 5,0 3,3 2,7


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2019 je izvoz blaga znašal 412,1 mlrd EUR, uvoz blaga pa 407 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 5,1 mlrd EUR. V letu 2019 je Mehika največ izvažala na trg ZDA, 76 % od skupnega izvoza. Sledijo Kanada, Nemčija, Kitajska in Tajvan. Največ so izvozili vozil, električne in elektronske opreme, strojev in mineralnih goriv ter optične, tehnične in medicinske opreme. Uvoza je bilo v letu 2019 največ iz ZDA, kar 44,1 % od skupnega uvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, Južna Koreja in Japonska. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko.

 

Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Električna in elektronska oprema 20,3 Vozila 25,7
Stroji, jedrski reaktorji 16,5 Električna in elektronska oprema 17,1
Vozila 10,8 Stroji, jedrski reaktorji 17,1
Mineralna goriva, olja 8,8 Mineralna goriva, olja 5,6
Plastika in plastični izdelki 5,3 Optična, tehn. in medic. oprema 4,2
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
ZDA 44,1 ZDA 76,0
Kitajska 17,8 Kanada 3,0
Nemčija 3,8 Nemčija 1,5
Južna Koreja 3,8 Kitajska 1,5
Japonska 3,8 Tajvan 1,4
Slovenija (62. mesto) <0,1 Slovenija (89. mesto) <0,1

 
Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2018 znašale 411,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala -1,1 %. Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2018 znašale 129,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,7 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 335,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Španija in Nemčija. Največ investicij je na področju avtomobilskih delov in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 112.486,6
Španija 42.503,1
Nemčija 30.052,0
Japonska 26.561,1
Kanada 17.020,1
Druge države 107.245,0
Skupaj 335.867,9
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Avtomobilski deli 37.242,5
Transport 28.895,5
Kovine 25.306,5
Hrana in pijače 20.745,9
Elektronske komponente 9.099,2
Drugi sektorji 214.578,3
Skupaj 335.867,9
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Ford 10.238,8
General Motors (GM) 6.052,0
Iberdrola 5.708,1
IEnova (Sempra Mexico) 1.710,0
Nestle 1.669,4
DHL Express 1.612,3
NH Hotels (NH Hoteles) 1.359,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo