Nemčija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nemčiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 82,9 82,8 82,8 82,8 82,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 236++ 237 237
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.480,4 3.324,5 3.440,2 3.353,4 3.246,9
 BDP per capita (v EUR): 41.987 40.134 41.533 40.480 39.234
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 4.185,7 4.037,3 4.142,9 3.831,4 3.882,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 50.499 48.738 50.015 46.249 46.911
 Rast BDP (v %): 3,6 -6,0 0,6 1,5 2,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,4 3,6 3,2 3,4 3,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,2 0,8 1,3 2,0 1,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.041,6 -969,5 -1.088,6 -1.070,5 -1.003,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.231,8 1.126,1 1.306,7 1.294,0 1.256,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,2 -10,7 0,9 2,3 5,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,7 -9,4 1,9 3,7 5,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 52,4 23,7 45,5 142,4 104,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.548,1+ 6.327,9 6.267,5 5.703,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.327,9+ 5.497,1 5.554,0 5.253,2
Stopnja tveganja države (op): / 23 22 20 20
Razred tveganja (op): / B B A A
Enostavnost poslovanja**: / 22 24 20 17Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača je v Nemčiji konec leta 2019 znašala 3.997 EUR, minimalna pa v letu 2020 znaša 9,35 EUR na uro.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,6 -3,2 2,7 1,5
Rast javne potrošnje 2,6 3,7 2,0 1,5
Rast investicij 2,7 -9,5 4,5 2,2


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, maj 2020.


 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Nemčija je v letu 2019 izvozila za 1.306,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 1.088,6 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 218,1 mlrd EUR. V letu 2019 je Nemčija največ izvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2019 so bile ZDA, kamor so izvozili 8,9 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Kitajska, Nizozemska in  Združeno kraljestvo. Nemčija je v letu 2019 največ uvozila strojne, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter farmacevtskih izdelkov. Največ je v letu 2019 uvozila iz Kitajske (9,9 % od celotnega uvoza), Nizozemske, ZDA, Francije in Poljske.

 

Nemčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017- 2022 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,0 Stroji, jedrski reaktorji 17,5
Električna in elektronska oprema 12,3 Vozila 16,4
Vozila 11,0 Električna in elektronska oprema 10,7
Mineralna goriva, olja 8,8 Farmacevtski izdelki 6,1
Farmacevtski izdelki 4,8 Optična, tehn. in medic. oprema 5,3
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 9,9 ZDA 8,9
Nizozemska 8,0 Francija 8,0
ZDA 6,5 Kitajska 7,2
Francija 6,0 Nizozemska 6,3
Poljska 5,2 Združeno kraljestvo 5,9
Slovenija (33. mesto) 0,6 Slovenija (40. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Nemčiji so v letu 2016 znašale 708,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -6,7%. Celotne izhodne TNI Nemčije so v letu 2016 znašale 1.203,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -3,9%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Nemčiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 199,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Švica in Francija. Največ investicij je na področju transporta in nepremičnin.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 49.081,2
Švica 14.612,7
Francija 12.193,5
Nizozemska 10.754,0
Združeno kraljestvo 10.417,2
Druge države 102.447,4
Skupaj 199.505,8
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Transport 23.438,7
Nepremičnine 13.155,6
Komunikacije 9.082,6
Kemikalije 6.103,2
Ind. stroj. opr. in orodja 5.859,8
Drugi sektorji 141.865,6
Skupaj 199.505,8
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Goodman Group 2.675,4
Amazon.com 2.561,3
Roche Group 2.072,6
Kuehne + Nagel International 663,6
Interxion 656,3
IBM 375,4
Oberbank 163,4
    

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo