Nemčija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nemčiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 82,9 82,9 82,8 82,8 82,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 236 237
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.653,8 3.495,9 3.332,5 3.453,6 3.365,3
 BDP per capita (v EUR): 44.084 42.173 40.231 41.691 40.624
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 4.169,7 3.857,0 3.921,1 4.153,6 3.866,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 50.303 46.536 47.336 50.138 46.672
 Rast BDP (v %): 4,0 3,5 -5,1 0,6 1,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,6 4,4 4,2 3,1 3,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,3 2,5 0,4 1,4 1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.204,5 -1.152,4 -1.003,2 -1.087,9 -1.068,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.416,3 1.375,1 1.193,9 1.304,4 1.294,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,2 8,9 -10,2 1,0 2,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,9 6,7 -9,0 2,6 3,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 86,9 81,5 98,8 60,4 134,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 4.503,5+ 5.927,8 6.334,6 6.267,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 4.034,2+ 5.075,4 5.502,9 5.554,0
Stopnja tveganja države (op): / 17 22 22 20
Razred tveganja (op): / A B B A
Enostavnost poslovanja**: / / 22 24 20Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v letu 2021 znaša 9,35 EUR na uro. Po vladnih načrtih naj bi se minimalna plača postopno zviševala in sicer s 1.7.2021 na 9,60 EUR, s 1.1.2022 na 9,82 EUR in s 1.7.2022 na 10,45 EUR.

Povprečna bruto mesečna plača je v Q3 2020 znašala 3.978 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -6,2 1,5 4,9 1,5
Rast javne potrošnje 3,7 1,5 1,2 1,6
Rast investicij -3,5 3,0 3,9 2,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2021.


 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Nemčija je v letu 2020 izvozila za 1.179,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 982,3 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 197,3 mlrd EUR. V letu 2020 je Nemčija največ izvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2020 so bile ZDA, kamor so izvozili 8,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Kitajska, Francija, Nizozemska in  Združeno kraljestvo. Nemčija je v letu 2020 največ uvozila strojne, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter farmacevtskih izdelkov. Največ je v letu 2020 uvozila iz Kitajske (11,4 % od celotnega uvoza), Nizozemske, ZDA, Poljske in Francije.

 

Nemčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018- 2023 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,8 Stroji, jedrski reaktorji 17,2
Električna in elektronska oprema 12,7 Vozila 15,3
Vozila 10,5 Električna in elektronska oprema 11,0
Mineralna goriva, olja 6,6 Farmacevtski izdelki 7,1
Farmacevtski izdelki 5,6 Optična, tehn. in medic. oprema 5,4
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 11,4 ZDA 8,6
Nizozemska 7,7 Kitajska 8,0
ZDA 6,6 Francija 7,5
Poljska 5,7 Nizozemska 6,5
Francija 5,5 Združeno kraljestvo 5,5
Slovenija (34. mesto) 0,5 Slovenija (39. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Nemčiji so v letu 2018 znašale 795,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,3 %. Celotne izhodne TNI Nemčije so v letu 2018 znašale 1.394,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,3 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Nemčiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 222,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Francija in Švica. Največ investicij je na področju transporta in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 55.503,5
Francija 16.195,5
Švica 15.635,6
Nizozemska 11.916,1
Združeno kraljestvo 11.496,5
Druge države 111.906,8
Skupaj 222.654,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Transport 28.085,3
Nepremičnine 15.591,9
Elektronske komponente 11.246,9
Komunikacije 10.624,7
Kemikalije 7.390,4
Drugi sektorji 149.714,6
Skupaj 222.654,0
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Amazon.com 2.759,3
Goodman Group 2.631,9
Panattoni Europe 1.262,8
Airbus 1.172,6
Vodafone Germany 677,5
Kuehne + Nagel International 644,1
Oberbank 162,5
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo