Nizozemska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nizozemski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 17,5 17,4 17,3 17,3 17,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 507 511
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 849,7 814,0 799,4 809,9 775,3
 BDP per capita (v EUR): 48.653 46.778 46.118 46.918 45.124
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 934,1 866,2 881,1 920,9 846,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 53.490 49.781 50.835 53.349 49.236
 Rast BDP (v %): 3,8 3,4 -3,7 1,6 2,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,5 3,5 3,8 3,4 3,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 2,2 1,1 2,7 1,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -491,8 -461,4 -398,0 -425,5 -413,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 573,2 537,2 468,0 493,8 485,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,1 4,9 -4,3 2,6 4,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,1 3,7 -4,3 3,1 4,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -43,1 -105,5 -139,7 31,9 -306,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 629,6+ 623,4 585,6 565,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.088,7+ 1.075,6 1.096,2 1.063,5
Stopnja tveganja države (op): / 18 20 18 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / 42 36 32Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Konec leta 2020 se je minimalna bruto mesečna plača na Nizozemskem povečala na 1.680 EUR.

Po podatkih Centraal Planbureau (CPB) je povprečna bruto plača na Nizozemskem v začetku leta 2021 znašala 36.500 EUR letno ali 2.816 EUR mesečno.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -6,4 2,3 5,9 3,0
Rast javne potrošnje 0,6 0,3 1,4 1,8
Rast investicij -3,6 5,5 3,2 3,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Nizozemska izvozila za 453,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 392,5 mlrd EUR. To je privedlo do presežka v blagovni menjavi v višini 61,2 mlrd EUR. Največ so v letu 2020 izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2020 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22 % celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Francija, Združeno kraljestvo in ZDA. Uvažali so največ električno in elektronsko opremo, stroje, mineralna goriva, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Največ so v letu 2020 uvozili iz Nemčije (17,7 % od celotnega uvoza), Kitajske, Belgije, ZDA in iz Združenega kraljestva.

 

Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 14,3 Stroji, jedrski reaktorji 13,8
Stroji, jedrski reaktorji 12,8 Električna in elektronska oprema 11,2
Mineralna goriva, olja 11,3 Mineralna goriva, olja 9,2
Vozila 5,5 Farmacevtski izdelki 6,2
Optična, tehn. in medic. oprema 5,4 Optična, tehn. in medic. oprema 6,1
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 17,7 Nemčija 22,0
Kitajska 10,5 Belgija 10,3
Belgija 9,8 Francija 7,7
ZDA 8,1 Združeno kraljestvo 7,3
Združeno kraljestvo 4,8 ZDA 5,0
Slovenija (63. mesto) 0,1 Slovenija (52. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij
 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2018 znašale 1.418,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,9 %. Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2018 znašale 2.057,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,7 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 119,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju komunikacij in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 42.578,5
Nemčija 16.918,7
Združeno kraljestvo 11.770,3
Francija 7.330,5
Kanada 5.071,0
Druge države 35.972,4
Skupaj 119.641,5
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Komunikacije 33.585,1
Transport 8.017,6
Progr. opr. in IT storitve 6.260,5
Kemikalije 4.632,1
Hrana in pijače 4.304,7
Drugi sektorji 62.841,4
Skupaj 119.641,5
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
British Telecom (BT) 1.243,8
Lidl 841,1
Saudi Basic Industries (SABIC) 577,9
Deutsche Bank 385,0
United Parcel Services (UPS) 350,4
DHL 315,8
Abbott Laboratories 262,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo