Norveška

Pregled gospodarskih gibanj na Norveškem

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 14++ 15 14
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 299,1 280,3 359,9 369,1 352,6
 BDP per capita (v EUR): 54.951 51.915 67.180 69.317 66.650
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 333,0 321,5 330,0 305,6 293,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 61.178 59.545 61.609 57.396 55.542
 Rast BDP (v %): 3,5 -6,0 1,2 1,5 2,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,7 7,3 3,7 3,9 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,5 0,1 2,2 2,8 1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -67,7 -60,6 -78,5 -74,8 -71,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 73,8 61,6 91,2 103,3 91,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,6 -12,6 1,5 0,0 2,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,8 -10,9 5,2 1,9 2,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 2,9 2,5 2,9 -11,1 5,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 28,3+ 87,1 95,7 68,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 10,0+ 26,0 22,3 8,7
Stopnja tveganja države (op): / 14 14 / /
Razred tveganja (op): / A A E E
Enostavnost poslovanja**: / 9 7 8 6Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.


Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača na Norveškem je konec leta 2019 znašala 4.508,35 EUR. Zakonsko določene minimalne plače nimajo.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,8 -6,9 3,3 2,0
Rast javne potrošnje 1,7 2,9 2,1 1,9
Rast investicij 6,2 -4,9 2,2 2,1


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, maj 2020.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Vrednost izvoza blaga je v letu 2019 znašala 91,2 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 78,5 mlrd EUR. Trgovinski presežek v blagovni menjavi je znašal 12,7 mlrd EUR. Največ je Norveška v letu 2019 izvozila v Združeno kraljestvo in sicer 20,1 % od celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Nizozemska, Švedska in Francija. Največ so izvažali mineralna goriva, ribe, rake in mehkužce, stroje in opremo ter aluminij in izdelke iz aluminija. Največ je Norveška v letu 2019 uvozila iz Švedske (11,8 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Kitajska, ZDA in Danska. V letu 2019 so največ uvažali stroje in opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter izdelke iz železa in jekla.


Norveška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017-2022 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

Glavni izvozni/uvozni trgi 

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,8 Mineralna goriva, olja 55,5
Vozila 12,0 Ribe, raki, mehkužci 11,4
Električna in elektronska oprema 10,1 Stroji, jedrski reaktorji 4,5
Mineralna goriva, olja 6,5 Ostalo blago 4,3
Izdelki iz železa in jekla 5,2 Aluminij in aluminijasti izdelki 3,6
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Švedska 11,8 Združeno kraljestvo 20,1
Nemčija 10,8 Nemčija 14,3
Kitajska 10,2 Nizozemska 11,1
ZDA 7,9 Švedska 7,7
Danska 5,6 Francija 5,9
Slovenija (46. mesto) 0,2 Slovenija (86. mesto) <0,1

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 

Tuje neposredne investicije

v pripravi
Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo