Norveška

Pregled gospodarskih gibanj na Norveškem

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 14++ 15 14
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 396,5 381,0 370,2 368,8 352,6
 BDP per capita (v EUR): 72.733 70.454 68.994 69.280 66.636
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 344,7 341,1 332,5 305,4 293,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 63.227 63.085 61.974 57.365 55.531
 Rast BDP (v %): 1,9 1,7 1,0 1,5 2,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,4 3,5 3,7 3,9 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 1,7 2,2 2,8 1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -89,6 -86,1 -82,7 -74,8 -71,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 105,0 97,7 96,4 103,3 91,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,1 2,7 0,7 0,1 2,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,7 2,7 5,6 1,9 2,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 4,0 2,9 2,9 -11,1 5,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 87,1+ 95,7 68,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 26+ 22,3 8,7
Stopnja tveganja države (op): / 14 14 / /
Razred tveganja (op): / A A E E
Enostavnost poslovanja**: / 9 7 8 6Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.


Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača na Norveškem je konec leta 2019 znašala 4.508,35 EUR. Zakonsko določene minimalne plače nimajo.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,7 1,5 1,7 1,8
Rast javne potrošnje 2,0 1,2 1,4 1,6
Rast investicij 7,1 3,2 2,6 2,6

(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.


Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

Vrednost izvoza blaga je v letu 2019 znašala 96,4 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 82,7 mlrd EUR. Trgovinski presežek v blagovni menjavi je znašal 13,8 mlrd EUR, kar predstavlja 3,7 % BDP. Največ je Norveška v letu 2019 izvozila v Združeno kraljestvo in sicer 20,1 % od celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Nizozemska, Švedska in Francija. Največ so izvažali mineralna goriva, ribe, rake in mehkužce, stroje in opremo, aluminij in izdelke iz aluminija ter električno in elektronsko opremo. Največ je Norveška v letu 2019 uvozila iz Švedske (11,8 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Kitajska, ZDA in Danska. V letu 2019 so največ uvažali stroje in opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter izdelke iz železa in jekla.


Norveška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017-2022 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

Glavni izvozni/uvozni trgi 

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019  % od celote
Stroji in oprema 13,8 Mineralna goriva, olja 55,6
Vozila 12,1 Ribe, raki in mehkužci 11,3
Električna in elektronska oprema 10,1 Stroji in oprema 4,4
Mineralna goriva, olja 6,5 Aluminij iz izdelki iz aluminija 3,6
Izdelki iz železa in jekla 5,2 Električna in elektronska oprema 2,8
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Švedska 11,8 Združeno kraljestvo 20,1
Nemčija 10,8 Nemčija 14,3
Kitajska 10,2 Nizozemska 11,1
ZDA 7,9 Švedska 7,7
Danska 5,6 Francija 5,9
Slovenija (46. mesto) 0,2 Slovenija (86. mesto) <0,1

Vir: Factiva; ITC, marec 2020.
 

Tuje neposredne investicije

v pripravi
Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo