Norveška

Pregled gospodarskih gibanj na Norveškem

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 14++ 15 14
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 311,5 295,0 361,0 369,0 352,5
 BDP per capita (v EUR): 57.228 54.627 67.386 69.306 66.635
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 333,4 320,8 331,1 305,5 293,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 61.258 59.425 61.797 57.386 55.530
 Rast BDP (v %): 2,9 -5,5 1,2 1,6 2,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,4 6,4 3,7 3,9 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,0 0,8 2,2 2,8 1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -65,9 -59,0 -78,7 -74,8 -71,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 73,7 64,9 91,2 103,3 91,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,2 -11,8 1,5 0,0 2,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,4 -10,4 5,2 1,9 2,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 6,0 -4,4 1,6 -5,6 5,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 39,2+ 87,1 95,7 68,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 14,5+ 26,0 22,3 8,7
Stopnja tveganja države (op): / 17 14 / /
Razred tveganja (op): / A A E E
Enostavnost poslovanja**: / 9 7 8 6Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.


Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača na Norveškem je konec leta 2019 znašala 4.508,35 EUR. Zakonsko določene minimalne plače nimajo.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,6 -6,9 3,1 2,2
Rast javne potrošnje 1,7 2,9 2,1 2,0
Rast investicij 6,2 -4,5 2,1 2,1

(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2020.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Vrednost izvoza blaga je v letu 2019 znašala 91,2 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 78,5 mlrd EUR. Trgovinski presežek v blagovni menjavi je znašal 12,7 mlrd EUR. Največ je Norveška v letu 2019 izvozila v Združeno kraljestvo in sicer 20,1 % od celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Nizozemska, Švedska in Francija. Največ so izvažali mineralna goriva, ribe, rake in mehkužce, stroje in opremo ter aluminij in izdelke iz aluminija. Največ je Norveška v letu 2019 uvozila iz Švedske (11,8 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Kitajska, ZDA in Danska. V letu 2019 so največ uvažali stroje in opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter izdelke iz železa in jekla.


Norveška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017-2022 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

Glavni izvozni/uvozni trgi 

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,8 Mineralna goriva, olja 55,5
Vozila 12,0 Ribe, raki, mehkužci 11,4
Električna in elektronska oprema 10,1 Stroji, jedrski reaktorji 4,5
Mineralna goriva, olja 6,5 Ostalo blago 4,3
Izdelki iz železa in jekla 5,2 Aluminij in aluminijasti izdelki 3,6
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Švedska 11,8 Združeno kraljestvo 20,1
Nemčija 10,8 Nemčija 14,3
Kitajska 10,2 Nizozemska 11,1
ZDA 7,9 Švedska 7,7
Danska 5,6 Francija 5,9
Slovenija (46. mesto) 0,2 Slovenija (86. mesto) <0,1

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Norveškemi so v letu 2018 znašale 104,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala -6,2 %. Celotne izhodne TNI Norveške so v letu 2018 znašale 166,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 2,4 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Norveškem 2018 - 2021 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 18,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Švica in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju premoga, nafte, plina in kovin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 3.691,6
Švica 2.331,7
Združeno kraljestvo 1.831,4
Japonska 1.597,7
Švedska 1.450,7
Druge države 7.565,4
Skupaj 18.468,3
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Premog, nafta, plin 9.401,7
Kovine 1.309,7
Komunikacije 1.126,4
Transport 1.019,9
Hoteli in turizem 670,0
Drugi sektorji 4.940,4
Skupaj 18.468,3
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Idemitsu Kosan 1.503,1
Lundin Petroleum 1.403,9
Park Inn 279,0
Microsoft 195,8
BioMar 161,4
GAC Group 87,1
Wartsila (Waertsilae)(Wärtsilä) 41,7
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo