Poljska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Poljski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU npoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 37,8 37,8 37,9 37,9 38,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 124++ 124 124
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 536,0 502,7 528,7 497,5 465,9
 BDP per capita (v EUR): 14.180 13.279 13.955 13.119 12.274
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.190,1 1.127,2 1.160,0 1.024,5 1.013,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 31.486 29.784 30.616 27.017 26.699
 Rast BDP (v %): 3,9 -4,0 4,1 5,3 4,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,9 6,5 5,4 6,1 7,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,4 3,0 2,3 1,7 2,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -221,3 -199,4 -227,9 -221,8 -200,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 221,7 199,9 230,2 216,9 201,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,5 -9,4 4,7 7,0 9,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,4 -8,8 2,7 7,6 9,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 8,1 3,3 14,3 14,2 10,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 830,7+ 987,7 920,4 868,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 685,8+ 923,5 899,2 813,2
Stopnja tveganja države (op): / 34 33 32 33
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 40 33 27 24


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača na Poljskem je v letu 2019 znašala 1.154 EUR, minimalna plača pa 523 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 3,8 -3,6 3,2 2,2
Rast javne potrošnje 4,9 2,9 2,1 3,0
Rast investicij 7,2 -7,0 4,0 4,2


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Poljska je v letu 2019 izvozila za 230,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 227,9 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je tako v letu 2019 znašal 2,3 mlrd EUR. Največ so izvozili v Nemčijo (27,5 % od celotnega izvoza), sledijo Češka, Združeno kraljestvo, Francija in Italija. V izvozu so največji delež predstavljali stroji, vozila, električna in elektronska oprema, pohištvo ter plastika. Največ je Poljska v letu 2019 uvozila iz Nemčije (21,4 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Rusija, Italija in Nizozemska. Največ so uvažali strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko.

 

Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,4 Stroji, jedrski reaktorji 13,7
Električna in elektronska oprema 11,6 Vozila 11,8
Vozila 10,2 Električna in elektronska oprema 10,1
Mineralna goriva, olja 8,1 Pohištvo 5,8
Plastika in plastični izdelki 5,4 Plastika in plastični izdelki 4,7
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 21,4 Nemčija 27,5
Kitajska 12,3 Češka 6,2
Rusija 6,5 Združeno kraljestvo 6,0
Italija 5,0 Francija 5,8
Nizozemska 3,8 Italija 4,6
Slovenija (36. mesto) 0,4 Slovenija (34. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2018 znašale 196,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,6 %. Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2018 znašale 24,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,2 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2018 - 2021 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 189,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 34.665,1
Nemčija 23.018,6
Francija 15.033,1
Združeno kraljestvo 13.783,5
Švedska 13.636,2
Druge države 89.325,7
Skupaj 189.462,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 59.735,9
Transport 14.449,8
Avtomobilski deli 13.654,4
Hrana in pijače 7.542,4
Kovine 4.458,1
Drugi sektorji 89.621,3
Skupaj 189.462,0
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Panattoni Europe 7.260,1
Goodman Group 2.860,5
ProLogis 2.330,5
TREI Real Estate 1.891,7
Ghelamco 1.615,3
Skanska 1.563,5
Immofinanz 1.385,4
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Sektorji z največjim potencialom v posameznih vojvodstvih – regijah (pdf)