Poljska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Poljski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU npoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 37,8 37,8 37,9 37,9 38,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 124++ 124 124
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 593,9 558,5 528,8 496,4 465,9
 BDP per capita (v EUR): 15.716 14.761 13.955 13.085 12.274
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.209,1 1.180,7 1.133,2 1.008,6 1.005,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 31.991 31.195 29.911 26.593 26.504
 Rast BDP (v %): 3,3 3,3 4,2 5,1 4,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,0 5,1 5,4 6,1 7,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,1 3,3 2,3 1,7 2,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -259,4 -246,7 -234,7 -221,8 -200,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 258,4 245,8 235,5 216,9 201,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,6 4,0 5,2 7,0 9,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,4 4,5 4,3 7,6 9,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 12,9 12,8 12,5 14,2 10,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 986,9+ 920,4 868,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 921,1+ 899,2 813,2
Stopnja tveganja države (op): / 32 33 32 33
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 40 33 27 24


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača na Poljskem je v letu 2019 znašala 1.154 EUR, minimalna plača pa 523 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 3,9 3,8 2,9 2,9
Rast javne potrošnje 4,0 3,5 3,0 3,0
Rast investicij 6,7 4,0 4,0 4,2


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Poljska je v letu 2018 izvozila za 221,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 222 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je tako v letu 2018 znašal 0,9 mlrd EUR, kar predstavlja 0,2 % BDP. Največ so izvozili v Nemčijo (28,2 % od celotnega izvoza), sledijo Češka, Združeno kraljestvo, Francija in Italija. V izvozu so največji delež predstavljali strojna oprema, vozila, električna in elektronska oprema, pohištvo ter plastika. Največ je Poljska v letu 2018 uvozila iz Nemčije (27,3 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Rusija, Nizozemska in Italija. Največ so uvažali strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko.

 

Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,4 Stroji, jedrski reaktorji 13,5
Električna in elektronska oprema 11,5 Vozila 11,4
Vozila 9,8 Električna in elektronska oprema 10,8
Mineralna goriva, olja 8,8 Pohištvo in svetila 5,7
Plastika in plastični izdelki 5,9 Plastika in plastični izdelki 5,0
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 27,3 Nemčija 28,2
Kitajska 8,0 Češka 6,4
Rusija 7,2 Združeno kraljestvo 6,2
Nizozemska 5,5 Francija 5,5
Italija 5,0 Italija 4,6
Slovenija (26. mesto) 0,6 Slovenija (31. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije


Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2016 znašale 168,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -6,9%. Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2016 znašale 26,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,1%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 168,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.


 Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 29.644,3
Nemčija 20.471,3
Francija 13.201,5
Švedska 12.989,3
Združeno kraljestvo 12.441,3
Druge države 79.560,8
Skupaj 168.308,7
 
  
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 48.593,8
Avtomobilski deli 12.540,5
Transport 11.998,2
Hrana in tobak 6.386,6
Kovine 3.992,3
Drugi sektorji 84.797,2
Skupaj 168.308,7
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Panattoni Europe 4.208,6
ProLogis 2.236,1
Goodman Group 2.119,7
Skanska 1.466,5
Ghelamco 1.417,9
Immofinanz 1.293,0
TREI Real Estate 1.187,6
    
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Sektorji z največjim potencialom v posameznih vojvodstvih – regijah (pdf)