Poljska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Poljski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU npoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 37,7 37,8 37,8 37,9 37,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 124 124
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 617,0 561,0 522,7 533,2 497,8
 BDP per capita (v EUR): 16.345 14.843 13.816 14.071 13.127
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.223,0 1.124,1 1.125,4 1.160,4 1.029,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 32.403 29.744 29.737 30.625 27.136
 Rast BDP (v %): 4,7 4,5 -2,7 4,7 5,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,8 6,3 5,9 5,4 6,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,6 4,1 3,4 2,3 1,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -273,8 -249,8 -221,2 -231,6 -223,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 281,4 258,2 233,8 232,8 217,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,3 6,4 -0,2 5,2 6,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,4 7,4 -1,9 3,0 7,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 13,0 11,0 11,2 12,9 14,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 954,1+ 995,9 987,7 920,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.023,1+ 898,3 923,5 899,2
Stopnja tveganja države (op): / 30 34 33 32
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 40 33 27


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)  EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna plača je 1. 1. 2021 dosegla 2.800 PLN (617,40 EUR), medtem ko je povprečna mesečna bruto plača v letu 2020 znašala 1.191 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -3,1 4,6 5,3 4,7
Rast javne potrošnje 4,4 3,5 3,3 3,0
Rast investicij -9,6 6,8 7,3 4,7


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Poljska je v letu 2020 izvozila za 226,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 212,1 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je tako v letu 2020 znašal 13,9 mlrd EUR. Največ so izvozili v Nemčijo (28,9 % od celotnega izvoza), sledijo Češka, Združeno kraljestvo, Francija in Nizozemska. V izvozu so največji delež predstavljali stroji, električna in elektronska oprema, vozila, pohištvo ter plastika. Največ je Poljska v letu 2020 uvozila iz Nemčije (21,9 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Italija, Rusija in Nizozemska. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, plastiko ter mineralna goriva.

 

Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 13,7 Stroji, jedrski reaktorji 13,4
Stroji, jedrski reaktorji 13,3 Električna in elektronska oprema 11,6
Vozila 8,3 Vozila 9,7
Plastika in plastični izdelki 5,8 Pohištvo 5,7
Mineralna goriva, olja 5,3 Plastika in plastični izdelki 4,7
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 21,9 Nemčija 28,9
Kitajska 14,4 Češka 5,9
Italija 5,0 Združeno kraljestvo 5,7
Rusija 4,5 Francija 5,6
Nizozemska 3,9 Nizozemska 4,2
Slovenija (36. mesto) 0,4 Slovenija (34. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2018 znašale 196,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,6 %. Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2018 znašale 24,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,2 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 189,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 34.665,1
Nemčija 23.018,6
Francija 15.033,1
Združeno kraljestvo 13.783,5
Švedska 13.636,2
Druge države 89.325,7
Skupaj 189.462,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 59.735,9
Transport 14.449,8
Avtomobilski deli 13.654,4
Hrana in pijače 7.542,4
Kovine 4.458,1
Drugi sektorji 89.621,3
Skupaj 189.462,0
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Panattoni Europe 7.260,1
Goodman Group 2.860,5
ProLogis 2.330,5
TREI Real Estate 1.891,7
Ghelamco 1.615,3
Skanska 1.563,5
Immofinanz 1.385,4
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Sektorji z največjim potencialom v posameznih vojvodstvih – regijah (pdf)