Portugalska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Portugalski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 113 112
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 215,0 204,4 195,5 213,2 205,4
 BDP per capita (v EUR): 21.000 19.909 18.989 20.748 19.964
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 346,3 318,8 319,7 347,7 314,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 33.816 31.046 31.052 33.830 30.516
 Rast BDP (v %): 4,0 4,3 -8,2 2,2 2,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,7 7,9 7,1 6,5 7,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,1 0,6 -0,1 0,3 1,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -76,9 -70,3 -61,3 -74,8 -72,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 59,3 54,4 47,9 58,2 56,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 13,5 11,2 -22,4 3,5 4,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 12,3 12,2 -17,1 4,7 5,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,6 2,6 2,2 7,4 6,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 9,1+ 104,9 129,1 111,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 6,3+ 89,4 148,8 106,0
Stopnja tveganja države (op): / 30 30 27 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 39 34 29


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan 2021 (posodobljeno april 2021).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto plača na Portugalskem od 1.1.2021 znaša 775,83 EUR na mesec. Povprečna bruto mesečna plača pa je na Portugalskem v letu 2020 znašala 1.418 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -6,7 4,7 3,3 1,1
Rast javne potrošnje -1,1 2,1 0,7 0,3
Rast investicij -3,6 6,1 8,2 6,3


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je izvoz blaga znašal 58,9 mlrd EUR, uvoz pa 75 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -16,1 mlrd EUR. Največ je Portugalska v letu 2019 izvažala v Španijo, kar 24,9 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in ZDA. Največ je Portugalska v letu 2019 izvažala vozila, električno in elektronsko premo, mineralna goriva, stroje ter plastiko. V letu 2019 je Portugalska največ uvozila iz Španije, kar 30,4 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Francija, Italija in Nizozemska. Največ so uvozili vozil, mineralnih goriv, strojne, električne in elektronske opreme ter plastike.

 

Portugalska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Vozila 12,3 Vozila 15,0
Mineralna goriva, olja 11,3 Električna in elektronska oprema 7,9
Stroji, jedrski reaktorji 9,2 Mineralna goriva, olja 6,2
Električna in elektronska oprema 8,7 Stroji, jedrski reaktorji 6,0
Plastika in plastični izdelki 4,5 Plastika in plastični izdelki 4,9
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Španija 30,4 Španija 24,9
Nemčija 13,3 Francija 13,0
Francija 9,8 Nemčija 12,0
Italija 5,1 Združeno kraljestvo 6,1
Nizozemska 4,9 ZDA 5,0
Slovenija (53. mesto) 0,1 Slovenija (41. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Portugalskem so v letu 2018 znašale 115,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 4,8 %. Celotne izhodne TNI Portugalske so v letu 2018 znašale 46,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -1,2 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Portugalskem 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 46,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Španija, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Španija 16.219,8
Nemčija 7.052,3
Francija 5.052,1
Združeno kraljestvo 3.439,0
ZDA 3.024,5
Druge države 11.957,4
Skupaj 46.744,9
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Obnovljivi viri energije 8.776,5
Nepremičnine 4.612,3
Transport 3.984,0
Komunikacije 2.174,8
Hoteli in turizem 1.926,0
Drugi sektorji 25.271,2
Skupaj 46.744,9
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Volkswagen 1.593,6
Siemens 940,0
STEF Iberia 229,0
Eurostars 164,3
Hotusa 160,1
Selina 137,3
Barclays Portugal 110,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo