Republika Južna Afrika

Pregled gospodarskih gibanj v državi Republiki Južni Afriki

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 60,0 59,3 58,6 57,8 57,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 47++ 48 47
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 292,6 281,9 313,9 312,0 309,6
 BDP per capita (v EUR): 4.873 4.754 5.362 5.398 5.430
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 724,1 715,3 718,8 669,2 676,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 12.060 12.059 12.276 11.580 11.873
 Rast BDP (v %): 1,2 -4,0 0,2 0,8 1,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 29,9 29,6 28,7 27,1 27,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,5 4,0 4,1 4,5 5,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -74,9 -74,0 -78,0 -78,3 -73,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 77,1 77,5 80,4 79,7 77,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,4 -2,8 -2,5 2,6 -0,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,2 3,3 -0,5 3,3 1,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 4,9 2,9 4,1 4,7 1,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 12,2+ 47,7 41,1 31,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 4,4+ 24,3 29,1 23,3
Stopnja tveganja države (op): / 42 42 41 41
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 84 82 82 74


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača v Republiki Južni Afriki je konec leta 2019 znašala 1.331 EUR. Zakonsko določeno minimalno plačo so prvič uvedli v letu 2019 in ta znaša 212,1 EUR bruto mesečno ali 1,21 EUR na uro.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,0 -2,1 1,6 2,9
Rast javne potrošnje 1,5 -2,5 1,5 2,8
Rast investicij -0,9 -2,0 1,6 2,8


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, maj 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


Presežek na tekočem računu je za leto 2019 znašal 2,4 mlrd EUR. Izvoz blaga v letu 2019 je znašal 80,42 mlrd EUR, uvoz pa 78 mlrd EUR. Največ je Republika Južna Afrika v letu 2019 izvažala drage kamne in kovine, rude, vozila, mineralna goriva ter stroje. Vodilni izvozni trg v letu 2019 je bila Kitajska, kamor so izvozili 10,7 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Združeno kraljestvo in Japonska. Uvažali so mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, blago široke potrošnje in vozila. Največ so v letu 2019 uvozili iz Kitajske (18,5 % od celotnega uvoza), Nemčije, ZDA, Indije in Savdske Arabije.

 

Republika Južna Afrika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 16,7 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 17,0
Stroji, jedrski reaktorji 12,7 Rude, žlindre in pepeli 14,5
Električna in elektronska oprema 9,7 Vozila 12,7
Ostalo blago 8,5 Mineralna goriva, olja 10,1
Vozila 8,0 Stroji, jedrski reaktorji 6,1
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 18,5 Kitajska 10,7
Nemčija 10,0 Nemčija 8,3
ZDA 6,6 ZDA 7,0
Indija 4,9 Združeno kraljestvo 5,2
Savdska Arabija 4,2 Japonska 4,8
Slovenija (69. mesto) 0,1 Slovenija (58. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Republiki Južni Afriki so v letu 2017 znašale 132,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 2,6 %. Celotne izhodne TNI Republike Južne Afrike so v letu 2017 znašale 239,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 22,8 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Republiki Južni Afriki 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
 Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 85,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Združeno kraljestvo, sledijo pa ji ZDA in Kitajska. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in kovin.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Združeno kraljestvo 13.936,5
ZDA 11.301,0
Kitajska 10.677,8
Nemčija 5.839,8
Avstralija 4.822,7
Druge države 38.892,5
Skupaj 85.470,4
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Obnovljivi viri energije 14.190,1
Kovine 11.566,1
Orig. avtomobilski deli 7.489,2
Komunikacije 6.778,2
Poslovne storitve 3.542,8
Drugi sektorji 41.904,0
Skupaj 85.470,4
 


Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019 

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Mainstream Renewable Power 1.788,0
Building Energy 1.543,2
Enel Green Power 1.498,1
Volkswagen South Africa 795,2
Amazon Web Services 426,4
IBM 412,7
Huawei Technologies 374,8

    

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo