Republika Južna Afrika

Pregled gospodarskih gibanj v državi Republiki Južni Afriki

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 58,7 58,1 57,4 56,7 56,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 46++ 47 46
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 310,0 314,8 321,7 309,5 266,8
 BDP per capita (v EUR): 5.279 5.421 5.604 5.457 4.762
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 696,7 680,6 662,0 677,4 668,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 11.866 11.721 11.534 11.945 11.926
 Rast BDP (v %): 2,4 1,8 0,8 1,3 0,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 30,5 29,6 28,6 27,5 26,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,0 5,5 4,6 5,2 6,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -69,1 -68,4 -67,8 -73,1 -66,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 71,3 72,0 72,0 78,0 69,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,5 4,7 4,3 -0,1 1,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,3 5,3 4,9 1,6 -3,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,0 2,9 3,2 1,2 2,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 3,0+ 41,1 31,9 37,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,8+ 29,1 23,3 16,7
Stopnja tveganja države (op): / 41 41 41 42
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 82 82 74 72


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan (posodobljeno april 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, april 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je gospodarska rast dosegla 0,8 %, BDP pa je znašal 321,7 mlrd EUR. V letu 2019 je napovedana 1,8 % rast, v letu 2020 2,4 % in v letu 2021 2,5 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 1,1 2,1 2,3 1,9
Rast javne potrošnje 1,5 1,8 2,0 2,5
Rast investicij 0,5 2,0 3,5 3,6


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


Presežek na tekočem računu je za leto 2017 znašal 4,6 mlrd EUR, kar je 1,5 % BDP. Izvoz blaga v letu 2017 je znašal 78,1 mlrd EUR, uvoz pa 73,5 mlrd EUR. Največ je Republika Južna Afrika v letu 2017 izvažala drage kamne in kovine, rude, mineralna goriva, vozila ter železo in jeklo. Vodilni izvozni trg v letu 2017 je bila Kitajska, kamor so izvozili 9,8 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Nemčija, Japonska in Indija. Uvažali so mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter blago široke potrošnje. Največ so v letu 2017 uvozili iz Kitajske (18,3 % od celotnega uvoza), Nemčije, ZDA, Indije in Savdske Arabije.

 

Republika Južna Afrika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 14,8 Biseri, dragi kamni, kovine 16,0
Stroji, jedrski reaktorji 13,2 Rude, žlindra in pepel 12,8
Električna in elektronska oprema 10,2 Mineralna goriva, olja 12,0
Vozila 8,4 Vozila 11,1
Blago široke potrošnje 8,3 Železo in jeklo 6,8
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 18,3 Kitajska 9,8
Nemčija 11,5 ZDA 7,5
ZDA 6,6 Nemčija 6,6
Indija 4,7 Japonska 4,7
Savdska Arabija 4,6 Indija 4,7
Slovenija (78. mesto) 0,1 Slovenija (65. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Republiki Južni Afriki so v letu 2016 znašale 501,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -4,6%. Celotne izhodne TNI Republike Južne Afrike so v letu 2016 znašale 464,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -2,9%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Republiki Južni Afriki 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
 Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 

V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 82,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Združeno kraljestvo, sledijo pa ji ZDA in Kitajska. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in kovin.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Združeno kraljestvo 11.847,9
ZDA 11.194,4
Kitajska 10.416,1
Nemčija 5.839,3
Avstralija 4.823,2
Druge države 38.581,1
Skupaj 82.702,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Obnovljivi viri energije 14.380,1
Kovine 10.890,4
Komunikacije 7.420,1
Orig. avtomobilski deli 7.241,1
Transport 3.103,5
Drugi sektorji 39.667,1
Skupaj 82.702,2
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo