Romunija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Romuniji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 19,1 19,2 19,4 19,5 19,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 85++ 85 85
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 222,0 207,3 223,3 204,7 187,3
 BDP per capita (v EUR): 11.604 10.775 11.527 10.500 9.531
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 558,6 531,5 562,5 483,1 469,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 29.387 27.613 28.821 24.712 23.982
 Rast BDP (v %): 4,2 -6,0 4,1 4,4 7,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,2 5,4 3,9 4,2 4,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,8 3,0 3,9 4,1 1,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -76,4 -67,0 -80,4 -76,6 -69,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 60,0 50,3 63,0 61,9 57,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 16,3 -18,7 3,8 5,9 7,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 11,8 -15,2 8,3 9,2 10,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,4 2,3 6,2 6,2 5,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 399,0+ 515,8 518,0 432,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 385,2+ 524,1 463,4 367,0
Stopnja tveganja države (op): / 42 38 39 38
Razred tveganja (op): / C B B B
Enostavnost poslovanja**: / 55 52 45 36


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Romuniji je leta 2019 znašala 959,42 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 446 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 6,1 -6,5 5,0 6,0
Rast javne potrošnje 5,1 3,0 2,0 1,5
Rast investicij 17,9 -15,0 8,0 5,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je izvoz blaga znašal 63 mlrd EUR, uvoz pa 80,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi Romunije je znašal -17,4 mlrd EUR. Najpomembnejši izvozni trgi v letu 2019 so bili Nemčija (22,5 % celotnega izvoza), Italija, Francija, Madžarska in Združeno kraljestvo. Največ so izvozili električne in elektronske opreme, vozil, strojev, mineralnih goriv ter pohištva. Največ so v letu 2019 uvažali iz Nemčije (20,1 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Madžarska, Poljska in Kitajska. Največ so uvozili električne, elektronske in strojne opreme, vozil, mineralnih goriv ter plastike.

 

Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Električna in elektronska oprema 15,1 Električna in elektronska oprema 17,7
Stroji, jedrski reaktorji 12,0 Vozila 17,0
Vozila 10,0 Stroji, jedrski reaktorji 11,3
Mineralna goriva, olja 7,6 Mineralna goriva, olja 4,1
Plastika in plastični izdelki 5,1 Pohištvo 3,9
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 20,1 Nemčija 22,5
Italija 9,0 Italija 11,2
Madžarska 7,0 Francija 6,9
Poljska 6,0 Madžarska 4,8
Kitajska 5,2 Združeno kraljestvo 3,8
Slovenija (23. mesto) 0,8 Slovenija (26. mesto) 0,7

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Romuniji so v letu 2018 znašale 79,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 10,2 %. Celotne izhodne TNI Romunije so v letu 2018 znašale 0,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -2,8 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Romuniji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 138,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Francija, sledita pa ji Avstrija in Nemčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Francija 15.788,5
Avstrija 14.483,7
Nemčija 13.432,0
ZDA 12.592,2
Španija 9.735,5
Druge države 72.822,9
Skupaj 138.854,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 38.092,8
Avtomobilski deli 8.652,9
Hrana in pijače 6.586,0
Komunikacije 4.808,6
Finančne storitve 4.526,1
Drugi sektorji 76.188,3
Skupaj 138.854,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Filasa International 3.074,6
Renault 2.282,5
Automobile Dacia 2.216,0
Continental 1.533,4
CTP Invest 1.227,6
New Europe Property Investments (NEPI) 1.024,3
Warehouses De Pauw (WDP) 1.014,1

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo