Romunija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Romuniji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 19,1 19,2 19,4 19,5 19,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 85++ 85 85
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 237,3 216,2 222,1 204,7 187,3
 BDP per capita (v EUR): 12.411 11.236 11.464 10.500 9.531
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 553,6 518,2 526,8 466,1 460,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 28.777 27.109 27.063 24.068 23.487
 Rast BDP (v %): 5,5 -4,0 4,1 4,4 7,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,2 8,1 3,9 4,2 4,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,9 1,9 3,9 4,1 1,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -79,6 -71,5 -80,4 -76,6 -69,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 65,1 60,2 63,0 61,9 57,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,8 -6,9 2,9 5,9 7,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 9,3 -10,6 7,4 9,2 10,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,4 2,7 6,2 6,2 5,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 166,8+ 515,8 518,0 432,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 147,4+ 524,1 463,4 367,0
Stopnja tveganja države (op): / 37 38 39 38
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 55 52 45 36


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Romuniji je leta 2019 znašala 959,42 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 446 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 5,7 -6,2 6,6 7,7
Rast javne potrošnje 14,3 17,0 4,5 2,0
Rast investicij 17,6 -12,0 5,0 5,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, maj 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je izvoz blaga znašal 63 mlrd EUR, uvoz pa 80,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi Romunije je znašal -17,4 mlrd EUR. Najpomembnejši izvozni trgi v letu 2019 so bili Nemčija (22,5 % celotnega izvoza), Italija, Francija, Madžarska in Združeno kraljestvo. Največ so izvozili električne in elektronske opreme, vozil, strojev, mineralnih goriv ter pohištva. Največ so v letu 2019 uvažali iz Nemčije (20,1 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Madžarska, Poljska in Kitajska. Največ so uvozili električne, elektronske in strojne opreme, vozil, mineralnih goriv ter plastike.

 

Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Električna in elektronska oprema 15,1 Električna in elektronska oprema 17,7
Stroji, jedrski reaktorji 12,0 Vozila 17,0
Vozila 10,0 Stroji, jedrski reaktorji 11,3
Mineralna goriva, olja 7,6 Mineralna goriva, olja 4,1
Plastika in plastični izdelki 5,1 Pohištvo 3,9
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 20,1 Nemčija 22,5
Italija 9,0 Italija 11,2
Madžarska 7,0 Francija 6,9
Poljska 6,0 Madžarska 4,8
Kitajska 5,2 Združeno kraljestvo 3,8
Slovenija (23. mesto) 0,8 Slovenija (26. mesto) 0,7

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Romuniji so v letu 2016 znašale 66,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -3,8%. Celotne izhodne TNI Romunije so v letu 2016 znašale 0,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -3,5%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Romuniji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

  
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 132,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Francija, sledita pa ji Avstrija in Nemčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Francija 14.967,8
Avstrija 14.202,7
Nemčija 12.877,4
ZDA 12.239,7
Španija 9.408,2
Druge države 68.747,7
Skupaj 132.443,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 35.982,9
Avtomobilski deli 8.275,4
Hrana in tobak 5.486,9
Komunikacije 4.462,9
Finančne storitve 4.309,0
Drugi sektorji 73.926,1
Skupaj 132.443,3
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Filasa International 2.996,3
Automobile Dacia 2.158,7
Continental 1.562,3
CTP Invest 1.255,0
Holcim Romania 1.176,4
Warehouses De Pauw (WDP) 1.012,9
New Europe Property Investments (NEPI) 938,9Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo