Romunija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Romuniji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 19,0 19,1 19,2 19,4 19,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 85 85
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 243,0 230,4 218,2 222,9 204,7
 BDP per capita (v EUR): 12.773 12.050 11.342 11.509 10.492
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 579,8 537,2 535,1 562,5 483,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 30.546 27.975 27.754 28.848 24.746
 Rast BDP (v %): 4,5 5,4 -3,9 4,1 4,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,8 5,5 5,0 3,9 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,0 3,5 2,3 3,9 4,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -92,7 -87,0 -77,0 -80,9 -77,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 71,8 66,6 57,7 63,0 61,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,2 10,1 -9,6 4,0 5,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,0 11,1 -5,8 7,1 8,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,9 4,1 2,4 6,6 6,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 456,9+ 494,6 515,8 518,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 415,4+ 465,6 524,1 463,4
Stopnja tveganja države (op): / 37 42 38 39
Razred tveganja (op): / B C B B
Enostavnost poslovanja**: / / 55 52 45


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, septrember 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Romuniji se je novembra leta 2020 zvišala na 5.565 RON, kar je približno 1.141 EUR.

Minimalna bruto mesečna plača pa se je v Q3 2020 znižala na 461 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -4,8 5,7 4,6 4,2
Rast javne potrošnje 5,2 2,0 1,5 1,5
Rast investicij 7,2 4,3 7,5 6,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je izvoz blaga znašal 57,5 mlrd EUR, uvoz pa 76,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi Romunije je znašal -18,6 mlrd EUR. Najpomembnejši izvozni trgi v letu 2020 so bili Nemčija (22,8 % celotnega izvoza), Italija, Francija, Madžarska in Poljska. Največ so izvozili električne in elektronske opreme, vozil, strojev, optične, tehnične in medicinske opreme ter pohištva. Največ so v letu 2020 uvažali iz Nemčije (20,8 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Madžarska, Kitajska in Poljska. Največ so uvozili električne, elektronske in strojne opreme, vozil, mineralnih goriv ter plastike.

 

Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 15,6 Električna in elektronska oprema 18,6
Stroji, jedrski reaktorji 12,3 Vozila 17,1
Vozila 9,0 Stroji, jedrski reaktorji 11,3
Mineralna goriva, olja 5,2 Optična, tehn. in medic. oprema 3,7
Plastika in plastični izdelki 5,2 Pohištvo 3,6
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 20,8 Nemčija 22,8
Italija 8,9 Italija 10,8
Madžarska 7,3 Francija 6,7
Kitajska 6,2 Madžarska 5,0
Poljska 6,2 Poljska 3,7
Slovenija (24. mesto) 0,7 Slovenija (30. mesto) 0,6


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Romuniji so v letu 2018 znašale 79,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 10,2 %. Celotne izhodne TNI Romunije so v letu 2018 znašale 0,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -2,8 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Romuniji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 138,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Francija, sledita pa ji Avstrija in Nemčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Francija 15.788,5
Avstrija 14.483,7
Nemčija 13.432,0
ZDA 12.592,2
Španija 9.735,5
Druge države 72.822,9
Skupaj 138.854,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 38.092,8
Avtomobilski deli 8.652,9
Hrana in pijače 6.586,0
Komunikacije 4.808,6
Finančne storitve 4.526,1
Drugi sektorji 76.188,3
Skupaj 138.854,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Filasa International 3.074,6
Renault 2.282,5
Automobile Dacia 2.216,0
Continental 1.533,4
CTP Invest 1.227,6
New Europe Property Investments (NEPI) 1.024,3
Warehouses De Pauw (WDP) 1.014,1

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo