Rusija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Rusiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 148,8 148,9 149,0 148,9 148,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 9 9
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.505,0 1.360,3 1.299,1 1.506,3 1.401,7
 BDP per capita (v EUR): 10.109 9.132 8.719 10.116 9.424
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 4.028,6 3.788,4 3.862,3 3.823,2 3.561,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 27.067 25.438 25.930 25.679 23.941
 Rast BDP (v %): 2,3 3,2 -2,9 2,0 2,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,8 5,4 5,8 4,6 4,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,2 5,5 3,4 4,5 2,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -240,8 -233,9 -210,9 -227,3 -210,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 372,3 343,7 291,4 374,9 376,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,1 3,2 -4,2 0,7 5,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,5 11,2 -11,6 3,1 2,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 18,5 12,4 7,6 28,6 7,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 707,1+ 865,6 886,2 789,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 317,1+ 348,7 540,6 369,8
Stopnja tveganja države (op): / 53 55 53 53
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 28 31 35


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna mesečna bruto plača se je v Rusiji v letu 2020 povišala na 12.130 RUB, kar je približno 133,5 EUR.

Povprečna bruto mesečna plača je v novembru 2020 znašala 49.274 RUB ali 543 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -8,5 7,1 2,1 2,1
Rast javne potrošnje 4,0 2,0 0,7 0,5
Rast investicij -4,5 3,0 2,3 2,1


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Rusija uvozila za 289 mlrd EUR, izvozila pa za 210,6 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 78,4 mlrd EUR. V strukturi izvoza prevladuje gorivo, blago široke potrošnje, dragi kamni, železo in jeklo ter žita. V uvozu prevladujejo strojna, elktrična in elektronska oprema, vozila, farmacevtski izdelki in plastika. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska, kamor so izvozili 14,6 % celotnega izvoza. Sledijo Nizozemska, Združeno kraljestvo, Nemčija in Belorusija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska, od koder so uvozili 23,7 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Belorusija in Italija.

 

Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 18,6 Mineralna goriva, olja 42,1
Električna in elektronska oprema 13,0 Ostalo blago 11,7
Vozila 8,0 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 9,0
Farmacevtski izdelki 4,7 Železo in jeklo 4,8
Plastika in plastični izdelki 4,0 Žita 2,8
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 23,7 Kitajska 14,6
Nemčija 10,1 Nizozemska 7,4
ZDA 5,7 Združeno kraljestvo 6,9
Belorusija 5,4 Nemčija 5,5
Italija 4,4 Belorusija 4,7
Slovenija (38. mesto) 0,4 Slovenija (66. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Rusiji so v letu 2018 znašale 345,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 15,7 %. Celotne izhodne TNI Rusije so v letu 2018 znašale 291,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,8 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 331,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji Kitajska in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in originalnih avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 42.893,9
Kitajska 37.773,3
ZDA 34.815,3
Francija 18.923,9
Finska 18.051,2
Druge države 178.544,0
Skupaj 331.001,2
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 43.146,3
Orig. avtomobilski deli 31.744,6
Hrana in pijače 30.695,3
Transport 19.724,8
Ind. stroj. opr. in orodja 12.931,7
Drugi sektorji 192.758,3
Skupaj 331.001,2
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Siemens 4.690,3
General Motors (GM) 3.079,3
IKEA 2.447,0
YIT 1.797,6
Citibank 969,0
Nestle 935,9
Tele2 Russia 492,4

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo