Severna Makedonija

Pregled gospodarskih gibanj v Severni Makedoniji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 83 83
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 12,5 11,4 10,8 11,2 10,8
 BDP per capita (v EUR): 6.012 5.501 5.191 5.397 5.179
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 32,8 30,3 30,4 32,1 29,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 15.786 14.598 14.660 15.443 13.951
 Rast BDP (v %): 4,0 3,8 -4,5 3,2 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 16,4 16,3 16,4 17,3 20,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,5 2,0 1,2 0,8 1,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -7,6 -6,7 -6,4 -7,3 -6,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 5,6 4,9 4,7 5,3 4,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,2 8,6 -10,9 7,2 12,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,3 6,3 -10,5 8,9 10,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,5 0,5 0,2 0,4 0,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 147,4+ 194,0 205,5 192,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 89,9+ 108,1 116,4 114,4
Stopnja tveganja države (op): / 40 42 45 46
Razred tveganja (op): / B C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 17 10 11


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je v Severni Makedoniji v novembru 2020 znašala 41.141 MKD, kar je približno 669 EUR.

Minimalna bruto mesečna plača v Makedoniji v začetku leta 2021 znaša 14.500 MKD ali 236 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -4,4 4,1 3,4 3,5
Rast javne potrošnje 6,6 1,6 1,3 1,5
Rast investicij -10,0 8,3 6,8 5,0


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je izvoz blaga znašal 4,7 mlrd EUR, uvoz pa 6,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2020 znašal -1,8 mlrd EUR. Severna Makedonija največ izvaža kemične izdelke, električno in elektronsko opremo, stroje, železo in jeklo ter oblačila. Uvaža največ bisere in drage kamne, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, strojno opremo ter železo in jeklo. Najpomembnejša izvozna trga Severne Makedonije sta Nemčija in Srbija. V Nemčijo je Severna Makedonija v letu 2020 izvozila za 47,2 % celotnega izvoza, v Srbijo pa za 7,9 %. Največ Severna Makedonija uvaža iz Združenega kraljestva, od koder je v letu 2020 uvozila 15,6 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Srbija, Kitajska in Grčija.
 

Makedonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 13,1 Razni kemijski proizvodi 20,1
Električna in elektronska oprema 10,7 Električna in elektronska oprema 15,2
Mineralna goriva, olja 7,9 Stroji, jedrski reaktorji 13,1
Stroji, jedrski reaktorji 6,8 Železo in jeklo 8,0
Železo in jeklo 4,9 Oblačila in obl. dodatki, nepleteni 4,6
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Združeno kraljestvo 15,6 Nemčija 47,2
Nemčija 10,7 Srbija 7,9
Srbija 7,8 Bolgarija 4,7
Kitajska 6,9 Grčija 3,0
Grčija 5,9 Madžarska 3,0
Slovenija (13. mesto) 1,8 Slovenija (17. mesto) 1,3


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.


 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Severni Makedoniji so v letu 2018 znašale 5,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,6%. Celotne izhodne TNI Severne Makedonije so v letu 2018 znašale 0,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -10,9%.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Severni Makedoniji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 9,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Slovenija, sledita pa ji ZDA in Turčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Slovenija 1.311,0
ZDA 998,7
Turčija 998,5
Avstrija 710,3
Nemčija 646,0
Druge države 4.373,1
Skupaj 9.037,9
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 2.065,1
Avtomobilski deli 709,2
Tekstil 410,7
Kovine 409,2
Finančne storitve 310,1
Drugi sektorji 5.133,7
Skupaj 9.037,9
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Engrotus 846,6
Skopje East Gate Real Estate Development 366,5
Johnson Controls 278,5
Van Hool 159,0
KEMET 27,6
Anthura 13,4
6pm 10,4

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo