Severna Makedonija

Pregled gospodarskih gibanj v Severni Makedoniji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 83++ 83 83
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 12,1 11,2 11,3 10,7 10,0
 BDP per capita (v EUR): 5.830 5.368 5.453 5.156 4.794
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 32,6 30,5 31,0 27,9 27,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 15.672 14.628 14.714 13.207 13.143
 Rast BDP (v %): 7,0 -4,0 3,6 2,7 1,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 19,0 20,4 17,3 20,7 22,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,8 -0,9 0,8 1,5 1,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -7,3 -6,6 -7,3 -6,6 -5,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 5,3 4,8 5,3 4,9 4,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 11,3 -8,9 7,7 17,1 12,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 10,2 -8,6 9,6 13,1 8,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 50,0+ 205,5 192,6 185,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 26,0+ 116,4 114,4 104,1
Stopnja tveganja države (op): / 41 42 45 46
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 17 10 11 10


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU/IMF napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, junij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Severni Makedoniji je konec leta 2019 znašala 623,22 EUR, minimalna pa 291,83 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 3,5 -2,5 3,0 3,3
Rast javne potrošnje 4,4 2,7 1,5 1,8
Rast investicij 6,6 -10,0 13,0 4,8


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, maj 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je izvoz blaga znašal 5,3 mlrd EUR, uvoz pa 7,3 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2019 znašal -2 mlrd EUR. Severna Makedonija največ izvaža kemične izdelke, električno in elektronsko opremo, stroje, železo in jeklo ter oblačila. Uvaža največ bisere in drage kamne, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, strojno opremo ter železo in jeklo. Najpomembnejša izvozna trga Severne Makedonije sta Nemčija in Srbija. V Nemčijo je Severna Makedonija v letu 2019 izvozila za 48,7 % celotnega izvoza, v Srbijo pa za 8,5 %. Največ Severna Makedonija uvaža iz Združenega kraljestva, od koder je v letu 2019 uvozila 11,5 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Grčija, Srbija in Kitajska.
 

Makedonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 14,0 Razni kemijski proizvodi 21,0
Električna in elektronska oprema 10,5 Električna in elektronska oprema 15,1
Mineralna goriva, olja 10,3 Stroji, jedrski reaktorji 12,5
Stroji, jedrski reaktorji 6,5 Železo in jeklo 7,7
Železo in jeklo 5,4 Oblačila in obl. dodatki, nepleteni 5,3
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Združeno kraljestvo 11,5 Nemčija 48,7
Nemčija 11,4 Srbija 8,5
Grčija 8,1 Bolgarija 4,9
Srbija 7,5 Belgija 3,3
Kitajska 5,8 Italija 2,7
Slovenija (15. mesto) 1,8 Slovenija (15. mesto) 1,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.


 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Severni Makedoniji so v letu 2017 znašale 5,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 6,2 %. Celotne izhodne TNI Severne Makedonije so v letu 2017 znašale 0,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala -15,3 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Makedoniji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 8,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Slovenija, sledita pa ji Turčija in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Slovenija 1.253,3
Turčija 962,8
ZDA 961,0
Avstrija 675,4
Nemčija 633,2
Druge države 4.204,7
Skupaj 8.690,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 2.012,5
Avtomobilski deli 691,1
Tekstil 400,2
Kovine 390,5
Finančne storitve 302,2
Drugi sektorji 4.894,1
Skupaj 8.690,6
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019    
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Engrotus 825,0
Skopje East Gate Real Estate Development 357,2
Johnson Controls 271,4
Van Hool 146,3
Anthura 12,1
6pm 10,1
Allocate Software 9,9
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo