Severna Makedonija

Pregled gospodarskih gibanj v Severni Makedoniji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 83++ 83 83
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 12,9 12,4 11,4 10,7 10,0
 BDP per capita (v EUR): 6.205 5.930 5.453 5.156 4.794
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 32,6 31,9 30,7 27,5 27,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 15.672 15.336 14.714 13.207 13.143
 Rast BDP (v %): 3,4 3,2 3,7 2,7 0,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 18,8 19,5 19,9 20,7 22,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,6 1,7 1,3 1,5 1,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -8,5 -8,0 -7,5 -6,6 -5,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 6,5 6,0 5,5 4,9 4,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,5 6,0 10,5 15,3 8,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,5 6,7 9,1 9,0 6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 205,5+ 192,6 185,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 116,4+ 114,4 104,1
Stopnja tveganja države (op): / 41 42 45 46
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 17 10 11 10


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Severni Makedoniji je konec leta 2019 znašala 623,22 EUR, minimalna pa 291,83 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 2,7 3,1 3,2 3,3
Rast javne potrošnje 2,5 1,5 2,1 1,8
Rast investicij 7,8 8,0 4,5 4,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.


 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je izvoz blaga znašal 5 mlrd EUR, uvoz pa 6,9 mlrd EUR. Makedonski primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2018 znašal 1,9 mlrd EUR. Makedonija največ izvaža kemične izdelke, električno in elektronsko opremo, stroje, železo in jeklo ter oblačila. Uvaža največ bisere in drage kamne, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, strojno opremo ter železo in jeklo. Najpomembnejša makedonska izvozna trga sta Nemčija in Srbija. V Nemčijo je Makedonija v letu 2018 izvozila za 47 % celotnega izvoza, v Srbijo pa za 7,9 %. Največ Makedonija uvaža iz Nemčije, od koder je v letu 2018 uvozila 11,6 % od celotnega uvoza. Sledijo Združeno kraljestvo, Grčija, Srbija in Kitajska.
 

Makedonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Biseri, dragi kamni, kovine 11,9 Razni proizvodi kemijske industrije 21,0
Električna in elektronska oprema 10,9 Električna in elektronska oprema 14,7
Mineralna goriva, olja 10,2 Stroji, jedrski reaktorji 11,6
Stroji, jedrski reaktorji 6,5 Železo in jeklo 7,2
Železo in jeklo 6,2 Oblačila in pribor za oblačila 6,1
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 11,6 Nemčija 47,0
Združeno kraljestvo 9,5 Srbija 7,9
Grčija 8,5 Bolgarija 5,2
Srbija 7,1 Belgija 3,8
Kitajska 5,8 Grčija 3,3
Slovenija (14. mesto) 1,9 Slovenija (16. mesto) 1,3


Vir: Factiva; ITC, september 2019.


 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Severni Makedoniji so v letu 2017 znašale 5,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 6,2 %. Celotne izhodne TNI Severne Makedonije so v letu 2017 znašale 0,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala -15,3 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Makedoniji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 8,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Slovenija, sledita pa ji Turčija in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Slovenija 1.253,3
Turčija 962,8
ZDA 961,0
Avstrija 675,4
Nemčija 633,2
Druge države 4.204,7
Skupaj 8.690,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 2.012,5
Avtomobilski deli 691,1
Tekstil 400,2
Kovine 390,5
Finančne storitve 302,2
Drugi sektorji 4.894,1
Skupaj 8.690,6
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019    
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Engrotus 825,0
Skopje East Gate Real Estate Development 357,2
Johnson Controls 271,4
Van Hool 146,3
Anthura 12,1
6pm 10,1
Allocate Software 9,9
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo