Slovaška

Pregled gospodarskih gibanj v državi Slovaški

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 113++ 113 113
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 104,2 98,2 94,6 89,8 84,4
 BDP per capita (v EUR): 19.078 18.000 17.330 16.475 15.504
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 176,6 172,4 166,3 150,6 148,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 32.336 31.566 30.482 27.610 27.301
 Rast BDP (v %): 3,2 2,7 2,4 4,0 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,0 5,1 5,2 5,4 7,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,1 2,7 2,5 1,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -95,3 -88,2 -80,8 -76,0 -69,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 96,6 88,9 80,9 75,8 70,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,1 6,2 3,2 5,4 3,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,9 4,3 3,0 5,0 3,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 2,8 2,7 2,8 2,1 3,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 537,2+ 499,7 499,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 608,5+ 574,5 488,3
Stopnja tveganja države (op): / 31 31 31 31
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 45 42 39 33


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača na Slovaškem je konec leta 2019 znašala 1.371 EUR, minimalna mesečna plača pa 520 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 2,3 2,4 2,5 2,0
Rast javne potrošnje 2,5 2,4 2,1 2,0
Rast investicij 1,8 -1,0 2,5 2,6


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je Slovaška uvozila za 79,8 mlrd EUR, izvozila pa za 80,3 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 0,5 mlrd EUR, kar predstavlja 0,6 % BDP. V letu 2018 je Slovaška največ izvažala vozila, električno, elektronsko in strojno opremo, železo in jeklo ter mineralna goriva. Vodilni izvozni trg v letu 2018 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22,2 % celotnega izvoza. Sledijo Češka, Poljska, Francija in Italija. Uvažali so v letu 2018 največ električno in elektronsko opremo, vozila, stroje, mineralna goriva ter plastiko. Največ so uvozili iz Nemčije (19,9 % od celotnega uvoza), Češke, Avstrije, Poljske in Madžarske.

 

Slovaška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Električna in elektronska oprema 20,4 Vozila 29,5
Vozila 16,0 Električna in elektronska oprema 19,1
Stroji, jedrski reaktorji 12,4 Stroji, jedrski reaktorji 11,9
Mineralna goriva, olja 8,6 Železo in jeklo 4,7
Plastika in plastični izdelki 4,1 Mineralna goriva, olja 3,8
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 19,9 Nemčija 22,2
Češka 15,6 Češka 12,0
Avstrija 10,0 Poljska 7,7
Poljska 6,7 Francija 6,3
Madžarska 6,6 Italija 5,8
Slovenija (16. mesto) 1,2 Slovenija (19. mesto) 0,7


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Slovaškem so v letu 2016 znašale 39,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -9,0%. Celotne izhodne TNI Slovaške so v letu 2016 znašale 2,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -18,1%.

 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Slovaškem 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.

 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 51,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji Južna Koreja in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 11.604,4
Južna Koreja 5.353,1
ZDA 4.740,6
Italija 4.022,0
Avstrija 3.973,7
Druge države 21.939,3
Skupaj 51.633,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 8.191,9
Avtomobilski deli 4.288,3
Elektronske komponente 3.739,1
Kovine 2.807,0
Ind. stroj. opr. in orodja 1.100,2
Drugi sektorji 31.506,8
Skupaj 51.633,2
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Volkswagen Slovakia 2.982,1
Kia Motors 2.892,2
Samsung Electronics 694,1
ProLogis 561,0
Continental 441,6
Whirlpool 193,2
Johnson Controls 172,4
    
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo