Slovaška

Pregled gospodarskih gibanj v državi Slovaški

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 113++ 113 113
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 93,3 87,3 94,1 89,7 84,4
 BDP per capita (v EUR): 17.090 15.991 17.250 16.449 15.504
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 165,9 153,4 165,2 150,3 148,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 30.378 28.108 30.268 27.576 27.310
 Rast BDP (v %): 6,4 -8,2 2,4 3,9 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,2 8,0 5,0 5,4 7,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,9 1,8 2,8 2,5 1,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -84,9 -70,9 -78,6 -76,0 -69,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 84,3 70,0 77,9 75,8 70,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 12,5 -14,4 1,7 5,3 3,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 13,5 -14,3 2,6 4,9 3,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,0 2,7 2,1 2,1 3,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 286,0+ 537,1 499,7 499,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 307,3+ 608,9 574,5 488,3
Stopnja tveganja države (op): / 32 31 31 31
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 45 42 39 33


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno oktober 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača na Slovaškem je konec leta 2019 znašala 1.371 EUR, minimalna mesečna plača pa 520 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 2,1 -8,6 7,3 2,1
Rast javne potrošnje 4,6 5,2 2,0 2,2
Rast investicij 6,8 -15,2 9,8 4,7


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Slovaška uvozila za 78,6 mlrd EUR, izvozila pa za 77,9 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -0,7 mlrd EUR. V letu 2019 je Slovaška največ izvažala vozila, električno, elektronsko in strojno opremo, železo in jeklo ter mineralna goriva. Vodilni izvozni trg v letu 2019 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22,4 % celotnega izvoza. Sledijo Češka, Poljska, Francija in Madžarska. Uvažali so v letu 2019 največ električno in elektronsko opremo, vozila, stroje, mineralna goriva ter plastiko. Največ so uvozili iz Nemčije (19,6 % od celotnega uvoza), Češke, Avstrije, Poljske in Madžarske.

 

Slovaška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Električna in elektronska oprema 20,8 Vozila 32,4
Vozila 17,8 Električna in elektronska oprema 18,5
Stroji, jedrski reaktorji 12,8 Stroji, jedrski reaktorji 12,2
Mineralna goriva, olja 6,5 Železo in jeklo 3,8
Plastika in plastični izdelki 4,1 Mineralna goriva, olja 2,9
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 19,6 Nemčija 22,4
Češka 16,5 Češka 11,1
Avstrija 9,1 Poljska 7,5
Poljska 7,5 Francija 7,1
Madžarska 7,0 Madžarska 6,4
Slovenija (17. mesto) 1,2 Slovenija (20. mesto) 0,8


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Slovaškem so v letu 2018 znašale 48,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,5 %. Celotne izhodne TNI Slovaške so v letu 2018 znašale 3,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 14,4 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Slovaškem 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 54,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji Južna Koreja in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 12.164,8
Južna Koreja 5.493,0
ZDA 5.073,0
Italija 4.127,9
Avstrija 4.118,8
Druge države 23.512,2
Skupaj 54.489,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 9.024,7
Avtomobilski deli 4.465,0
Elektronske komponente 3.944,8
Kovine 3.095,6
Ind. stroj. opr. in orodja 1.164,3
Drugi sektorji 32.795,5
Skupaj 54.489,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Volkswagen Slovakia 3.060,0
Kia Motors 2.967,8
Samsung Electronics 712,2
ProLogis 584,3
Continental 453,2
Whirlpool 193,7
Johnson Controls 176,9

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo