Španija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Španiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 46,7 46,7 46,8 46,7 46,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 93 94
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.330,8 1.230,2 1.123,0 1.244,3 1.205,8
 BDP per capita (v EUR): 28.486 26.317 24.018 26.624 25.823
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.781,5 1.610,3 1.592,4 1.775,4 1.615,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 38.132 34.450 34.059 37.988 34.588
 Rast BDP (v %): 6,5 5,9 -10,8 2,0 2,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 15,4 16,3 15,5 14,1 15,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,4 2,0 -0,3 0,8 1,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -384,4 -340,9 -274,6 -320,3 -321,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 356,6 326,5 265,7 293,8 291,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 11,5 11,6 -20,2 2,3 2,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,9 9,0 -15,8 0,7 4,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 46,3 37,9 25,2 13,2 46,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 431,5+ 476,5 582,1 552,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 456,4+ 480,5 536,0 542,1
Stopnja tveganja države (op): / 28 29 27 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 30 30 28


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Španiji v letu 2021 znaša 1.050 EUR.

V Q3 2020 je povprečna mesečna bruto plača v Španiji znašala 1.859,12 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -12,1 6,4 5,8 2,3
Rast javne potrošnje 3,8 3,2 1,3 1,1
Rast investicij -11,4 6,6 9,4 4,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2020 znašal 255,3 mlrd EUR, uvoz pa 263,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -8,2 mlrd EUR. Največ je Španija v letu 2020 izvažala vozila, stroje, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Glavni izvozni trg v letu 2020 je bila Francija (15,4 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo. Največ je Španija v letu 2020 uvažala vozila, stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2020 uvozili iz Nemčije (11,8 % od celotnega uvoza), Kitajske, Francije, Italije in ZDA.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Vozila 10,4 Vozila 15,5
Stroji, jedrski reaktorji 9,5 Stroji, jedrski reaktorji 7,0
Mineralna goriva, olja 9,4 Ostalo blago 6,3
Električna in elektronska oprema 8,8 Električna in elektronska oprema 5,5
Farmacevtski izdelki 5,1 Farmacevtski izdelki 4,4
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 11,8 Francija 15,4
Kitajska 10,2 Nemčija 10,8
Francija 9,9 Italija 7,5
Italija 6,2 Portugalska 7,3
ZDA 4,9 Združeno kraljestvo 6,0
Slovenija (61. mesto) 0,2 Slovenija (53. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2018 znašale 558,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,0 %. Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2018 znašale 477,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 4,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 200,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Francija in Nemčija. Največ investicij je na področju transporta in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 44.289,1
Francija 30.899,9
Nemčija 29.028,7
Združeno kraljestvo 20.094,3
Japonska 8.642,3
Druge države 67.622,6
Skupaj 200.577,1
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Transport 23.547,3
Nepremičnine 21.013,5
Obnovljivi viri energije 16.343,1
Komunikacije 12.555,3
Finančne storitve 11.373,6
Drugi sektorji 115.744,5
Skupaj 200.577,1
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
SEAT (Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo) 5.923,2
Amazon.com 1.565,7
Enel Green Power Espana 877,7
Seur 792,5
Banco Pichincha 735,0
Lidl 556,4
Nestle 517,5

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo