Španija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Španiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 46,7 46,8 46,7 46,7 46,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 93++ 94 93
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.235,0 1.177,8 1.244,3 1.203,7 1.161,2
 BDP per capita (v EUR): 26.420 25.192 26.624 25.779 24.891
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.779,3 1.710,3 1.755,2 1.605,4 1.631,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 38.064 36.580 37.554 34.382 34.981
 Rast BDP (v %): 4,0 -6,0 2,0 2,4 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 17,9 19,7 14,1 15,2 17,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,1 -0,5 0,8 1,7 2,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -322,9 -298,4 -324,1 -319,9 -303,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 290,5 269,1 290,5 290,7 281,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,3 -10,7 2,3 2,2 5,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,4 -6,1 1,2 3,3 6,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 35,7 22,7 26,3 41,6 22,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 164,8+ 582,1 552,5 554,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 143,0+ 536,0 542,1 504,1
Stopnja tveganja države (op): / 27 27 28 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 30 30 28 32


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Španiji je konec leta 2019 znašala 1.877 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 1.050 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,1 -4,9 2,9 2,9
Rast javne potrošnje 2,2 5,0 0,5 1,0
Rast investicij 1,9 -10,0 8,0 4,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, maj 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2019 znašal 290,5 mlrd EUR, uvoz pa 324,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -33,6 mlrd EUR. Največ je Španija v letu 2019 izvažala vozila, stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Glavni izvozni trg v letu 2019 je bila Francija (15,3 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo. Največ je Španija v letu 2019 uvažala mineralna goriva, vozila, strojno, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2019 uvozili iz Nemčije (13,8 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Italije in Nizozemske.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,5 Vozila 16,8
Vozila 12,7 Stroji, jedrski reaktorji 7,4
Stroji, jedrski reaktorji 9,9 Mineralna goriva, olja 7,1
Električna in elektronska oprema 8,1 Električna in elektronska oprema 5,6
Farmacevtski izdelki 4,4 Farmacevtski izdelki 3,9
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 13,8 Francija 15,3
Francija 11,3 Nemčija 10,8
Kitajska 7,5 Italija 7,8
Italija 6,5 Portugalska 7,4
Nizozemska 5,4 Združeno kraljestvo 6,9
Slovenija (57. mesto) 0,2 Slovenija (52. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2016 znašale 491,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -5,0%. Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2016 znašale 465,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -2,0%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 168,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Francija in Nemčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in obnovljivih virov energije.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 29.486,9
Francija 27.721,1
Nemčija 26.000,2
Združeno kraljestvo 17.439,0
Japonska 7.908,5
Druge države 60.042,8
Skupaj 168.598,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 17.974,3
Obnovljivi viri energije 13.662,1
Transport 12.307,0
Komunikacije 11.559,0
Finančne storitve 10.729,6
Drugi sektorji 102.366,5
Skupaj 168.598,6
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019    
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
SEAT (Sociedad Esp.de Automoviles de Turismo) 5.697,8
Amazon.com 1.213,2
Banco Pichincha 716,3
Enel Green Power Espana 685,2
Lidl 471,7
Nestle 457,7
IKEA 440,8
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo