Švica

Pregled gospodarskih gibanj v državi Švici

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 213 216
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 695,6 681,5 671,4 653,8 623,9
 BDP per capita (v EUR): 79.142 78.054 77.427 75.952 73.025
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 576,8 539,3 550,1 566,0 522,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 65.621 61.774 63.444 65.755 61.170
 Rast BDP (v %): 2,3 2,5 -3,0 1,1 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,7 3,3 3,1 2,3 2,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,7 0,3 -0,7 0,4 0,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -257,5 -244,1 -229,7 -242,4 -231,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 321,7 305,5 299,7 309,9 294,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,8 3,6 -4,5 -0,1 3,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,5 4,0 -6,0 0,0 0,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 37,3 7,2 -1,7 33,3 -124,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 528,7+ 4.017,9 2.268,6 719,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 229,4+ 3.859,1 2.907,3 760,7
Stopnja tveganja države (op): / 10 13 11 11
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / 36 38 33


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan 2021 (posodobljeno april 2021).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Švica nima zakonsko določene minimalne plače. Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2020 znašala 6.538 CHF ali približno 6.046 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -4,5 3,7 1,9 1,5
Rast javne potrošnje 1,8 0,5 0,4 0,4
Rast investicij -2,5 1,4 2,4 3,2


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2019 znašal 301,2 mlrd EUR, uvoz pa 242,2 mlrd EUR, kar ima za rezultat presežek v blagovni menjavi v višini 59 mlrd EUR. Švica je v letu 2019 največ izvažala farmacevtske izdelke, drage kamne in kovine, strojno opremo, organske kemikalije ter ure. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2019 je bila Nemčija, kamor so izvozili 15,3 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Združeno kraljestvo, Kitajska in Francija. V uvozu blaga so na vrhu dragi kamni in kovine, farmacevtski izdelki, stroji, vozila ter električna in elektronska oprema. Nemčija je tudi na prvem mestu držav, od koder je Švica v letu 2019 največ uvažala. Iz Nemčije so uvozili 20,8 % od celotnega uvoza. Sledijo Italija, ZDA, Francija in Združeno kraljestvo.

 

Švica - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 31,2 Farmacevtski izdelki 26,4
Farmacevtski izdelki 11,4 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 25,5
Stroji, jedrski reaktorji 7,1 Stroji, jedrski reaktorji 7,3
Vozila 5,8 Organski kemijski proizvodi 7,0
Električna in elektronska oprema 5,3 Ure in njihovi deli 7,0
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 20,8 Nemčija 15,3
Italija 8,1 ZDA 14,0
ZDA 6,8 Združeno kraljestvo 9,0
Francija 6,8 Kitajska 6,9
Združeno kraljestvo 5,9 Francija 6,2
Slovenija (54. mesto) 0,2 Slovenija (19. mesto) 1,0


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Švici so v letu 2018 znašale 900,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,2 %. Celotne izhodne TNI Švice so v letu 2018 znašale 1.070,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 4,0 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Švici 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 32,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju finančnih storitev in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 10.090,8
Nemčija 6.010,9
Francija 3.716,8
Združeno kraljestvo 2.958,7
Nizozemska 1.071,0
Druge države 8.444,0
Skupaj 32.292,2
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Finančne storitve 5.426,1
Komunikacije 3.402,5
Progr. opr. in IT storitve 3.275,7
Farmacija 2.901,9
Transport 2.449,0
Drugi sektorji 14.836,6
Skupaj 32.292,2
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Equinix 481,4
Merck KGaA 474,5
IBM 408,7
Aldi 269,7
Microsoft 204,7
Raiffeisen Zentral Bank 110,8
Google 76,4

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo