Švica

Pregled gospodarskih gibanj v državi Švici

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 213 216
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 651,9 644,6 656,7 653,8 624,0
 BDP per capita (v EUR): 74.176 73.836 75.730 75.953 73.026
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 571,2 536,3 547,5 566,0 522,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 64.983 61.422 63.141 65.756 61.171
 Rast BDP (v %): 2,5 3,0 -2,7 1,1 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,4 3,1 3,1 2,3 2,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,8 0,3 -0,7 0,4 0,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -296,8 -280,6 -252,5 -242,4 -231,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 360,3 345,4 312,2 309,9 294,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,0 6,7 -5,8 -0,1 3,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,7 6,7 -5,5 0,0 0,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 20,0 8,5 -117,1 33,3 -124,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 4.547,9+ 4.017,8 2.268,6 719,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 3.219,3+ 3.859,1 2.907,3 760,7
Stopnja tveganja države (op): / 10 13 11 11
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / 36 38 33


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Švica nima zakonsko določene minimalne plače. Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2020 znašala 6.538 CHF ali približno 6.046 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -4,4 3,5 1,6 1,5
Rast javne potrošnje 3,6 2,3 0,7 0,4
Rast investicij -2,2 2,5 3,0 2,6


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2020 znašal 299,7 mlrd EUR, uvoz pa 229,7 mlrd EUR, kar ima za rezultat presežek v blagovni menjavi v višini 70 mlrd EUR. Švica je v letu 2020 največ izvažala farmacevtske izdelke, drage kamne in kovine, organske kemikalije, stroje ter ure. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2020 so bile ZDA, kamor so izvozili 23 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Kitajska, Združeno kraljestvo in Francija. V uvozu blaga so na vrhu dragi kamni in kovine, farmacevtski izdelki, stroji, vozila ter električna in elektronska oprema. Nemčija je na prvem mestu držav, od koder je Švica v letu 2020 največ uvažala. Iz Nemčije so uvozili 19,5 % od celotnega uvoza. Sledijo Italija, ZDA, Kitajska in Francija.

 

Švica - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 35,9 Farmacevtski izdelki 27,7
Farmacevtski izdelki 13,4 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 27,0
Stroji, jedrski reaktorji 6,6 Organski kemijski proizvodi 8,0
Vozila 5,2 Stroji, jedrski reaktorji 6,6
Električna in elektronska oprema 5,1 Ure in njihovi deli 5,7
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 19,5 ZDA 23,0
Italija 8,1 Nemčija 15,4
ZDA 7,2 Kitajska 5,5
Kitajska 6,1 Združeno kraljestvo 5,3
Francija 6,0 Francija 5,2
Slovenija (36. mesto) 0,4 Slovenija (15. mesto) 1,6


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Švici so v letu 2018 znašale 900,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,2 %. Celotne izhodne TNI Švice so v letu 2018 znašale 1.070,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 4,0 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Švici 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 32,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju finančnih storitev in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 10.090,8
Nemčija 6.010,9
Francija 3.716,8
Združeno kraljestvo 2.958,7
Nizozemska 1.071,0
Druge države 8.444,0
Skupaj 32.292,2
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Finančne storitve 5.426,1
Komunikacije 3.402,5
Progr. opr. in IT storitve 3.275,7
Farmacija 2.901,9
Transport 2.449,0
Drugi sektorji 14.836,6
Skupaj 32.292,2
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Equinix 481,4
Merck KGaA 474,5
IBM 408,7
Aldi 269,7
Microsoft 204,7
Raiffeisen Zentral Bank 110,8
Google 76,4

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo