Turčija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Turčiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 85,0 84,3 83,4 82,3 81,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 105++ 107 105
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 662,9 612,0 672,2 651,9 751,9
 BDP per capita (v EUR): 7.795 7.255 8.054 7.915 9.265
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.269,5 2.201,1 2.201,1 2.038,2 2.016,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 26.688 26.100 26.384 24.754 24.858
 Rast BDP (v %): 3,0 -3,5 0,7 3,0 7,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 15,8 16,7 13,7 10,9 10,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 10,2 11,0 15,2 16,3 11,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -184,8 -170,3 -177,6 -186,2 -201,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 152,4 143,5 162,8 151,6 149,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,4 -9,0 6,5 7,6 11,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,5 -5,7 -4,2 -7,4 10,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 12,5 10,0 7,5 11,0 9,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 96,7+ 303,1 272,1 290,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 281,8+ 900,9 624,5 567,8
Stopnja tveganja države (op): / 54 54 54 47
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 33 43 60 69


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna mesečna bruto plača v Turčiji znaša 446,96 EUR, povprečna bruto mesečna plača pa je v letu 2019 znašala 1.826 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 0,5 -3,3 2,4 3,7
Rast javne potrošnje 4,5 8,5 3,0 2,0
Rast investicij -12,6 -7,5 6,8 6,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, maj 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je izvoz blaga znašal 162,8 mlrd EUR, uvoz pa 177,6 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi, ki je znašal -14,8 mlrd EUR. Največ so v letu 2019 izvažali vozila, stroje, železo in jeklo, oblačila ter električno in elektronsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2019 je bila Nemčija, kamor so izvozili 9 % od celotnega izvoza. Sledijo Združeno kraljestvo, Italija, Irak in ZDA. V letu 2019 je Turčija največ uvažala mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, železo in jeklo ter bisere in drage kamne. Glavni uvozni trg v letu 2019 je bila Rusija (11,2 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Nemčija, ZDA in Italija.

 

Turčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 20,5 Vozila 15,3
Stroji, jedrski reaktorji 10,7 Stroji, jedrski reaktorji 9,6
Električna in elektronska oprema 7,5 Železo in jeklo 5,8
Železo in jeklo 7,3 Oblačila in obl. dodatki, pleteni 5,3
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 6,6 Električna in elektronska oprema 5,1
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Rusija 11,2 Nemčija 9,0
Kitajska 9,2 Združeno kraljestvo 6,3
Nemčija 8,9 Italija 5,4
ZDA 5,5 Irak 5,2
Italija 4,3 ZDA 4,7
Slovenija (56. mesto) 0,2 Slovenija (26. mesto) 1,0


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Turčiji so v letu 2017 znašale 171,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 2,2 %. Celotne izhodne TNI Turčije so v letu 2017 znašale 40,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 5,2 %.


 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Turčiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 137,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledijo pa ji ZDA in Nizozemska. Največ investicij je na področju transporta in kemikalij.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 15.030,6
ZDA 14.027,2
Nizozemska 7.256,4
Francija 5.727,0
Japonska 5.266,0
Druge države 90.608,9
Skupaj 137.915,9
 
  
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Transport 10.288,8
Kemikalije 8.581,5
Kovine 5.269,0
Hrana in tobak 4.290,5
Finančne storitve 3.403,1
Drugi sektorji 106.082,9
Skupaj 137.915,9
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019 
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Multi Turkmall 4.899,8
Ford Otosan 2.344,3
Acteeum Group 1.270,3
Renault 1.079,1
Mercedes-Benz Turk 769,8
Hilton Hotels (Hilton Worldwide) 361,3
Accor 257,5
    
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo