Turčija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Turčiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 85,6 85,0 84,3 83,4 82,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 105 107
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 684,6 613,6 586,5 678,3 658,0
 BDP per capita (v EUR): 8.000 7.215 6.956 8.134 7.992
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.426,3 2.229,9 2.248,0 2.234,8 2.069,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 28.356 26.223 26.658 26.786 25.136
 Rast BDP (v %): 4,1 3,7 0,4 0,7 3,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 12,7 13,3 13,0 13,7 10,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 9,5 11,1 12,3 15,2 16,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -188,2 -164,2 -156,0 -177,7 -186,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 152,6 139,2 120,9 162,7 151,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,6 14,6 -19,5 5,1 8,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 9,8 6,1 -11,0 -6,5 -5,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 9,3 6,6 5,4 8,1 11,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 30,9+ 298,9 303,1 272,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 63,7+ 789,8 900,9 624,5
Stopnja tveganja države (op): / 55 55 54 54
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 33 43 60


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan 2021 (posodobljeno april 2021).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Turčiji se je v letu 2021 zvišala na 3.577,50 TRY ali približno 418 EUR.

V letu 2020 je povprečna bruto mesečna plača v Turčiji znašala 12.841 TRY ali približno 1.499 EUR. 

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje 2,0 1,9 5,4 4,1
Rast javne potrošnje 0,8 1,5 3,0 3,5
Rast investicij 4,0 2,0 5,2 3,8


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je izvoz blaga znašal 162,8 mlrd EUR, uvoz pa 177,6 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi, ki je znašal -14,8 mlrd EUR. Največ so v letu 2019 izvažali vozila, stroje, železo in jeklo, oblačila ter električno in elektronsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2019 je bila Nemčija, kamor so izvozili 9 % od celotnega izvoza. Sledijo Združeno kraljestvo, Italija, Irak in ZDA. V letu 2019 je Turčija največ uvažala mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, železo in jeklo ter bisere in drage kamne. Glavni uvozni trg v letu 2019 je bila Rusija (11,2 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Nemčija, ZDA in Italija.

 

Turčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 20,5 Vozila 15,3
Stroji, jedrski reaktorji 10,7 Stroji, jedrski reaktorji 9,6
Električna in elektronska oprema 7,5 Železo in jeklo 5,8
Železo in jeklo 7,3 Oblačila in obl. dodatki, pleteni 5,3
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 6,6 Električna in elektronska oprema 5,1
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Rusija 11,2 Nemčija 9,0
Kitajska 9,2 Združeno kraljestvo 6,3
Nemčija 8,9 Italija 5,4
ZDA 5,5 Irak 5,2
Italija 4,3 ZDA 4,7
Slovenija (56. mesto) 0,2 Slovenija (26. mesto) 1,0


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Turčiji so v letu 2018 znašale 114,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala -5,4 %. Celotne izhodne TNI Turčije so v letu 2018 znašale 42,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 11,9 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Turčiji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 144,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Nizozemska. Največ investicij je na področju transporta in kemikalij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 16.581,9
ZDA 14.576,6
Nizozemska 7.499,5
Francija 5.931,1
Japonska 5.588,4
Druge države 94.726,3
Skupaj 144.903,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Transport 12.135,5
Kemikalije 8.994,5
Kovine 5.813,2
Hrana in pijače 4.623,1
Avtomobilski deli 3.597,0
Drugi sektorji 109.740,3
Skupaj 144.903,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Multi Turkmall 5.027,8
Ford Otosan 2.416,7
Acteeum Group 1.303,5
Mercedes-Benz Turk 988,3
Hilton Hotels (Hilton Worldwide) 370,8
Barcelo 254,6
Indesit 220,1

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo