Ukrajina

Pregled gospodarskih gibanj v državi Ukrajini

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 41,8 42,0 42,2 42,4 42,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 78++ 77 78
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 128,5 116,0 107,0 99,3 84,1
 BDP per capita (v EUR): 3.074 2.756 2.534 2.345 1.973
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 343,4 336,9 325,3 326,0 317,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 8.205 8.017 7.712 7.699 7.468
 Rast BDP (v %): 1,9 2,6 2,9 2,5 2,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,6 9,0 9,2 9,5 9,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 7,9 8,6 10,9 14,4 13,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -46,9 -46,5 -46,1 -43,7 -36,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 37,5 36,6 37,1 35,1 30,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): -0,2 -0,3 -3,1 3,5 -1,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,8 2,6 2,9 12,8 9,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,3 2,9 2,5 2,5 3,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 45,9+ 155,1 144,0 121,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 10,2+ 32,5 31,8 20,9
Stopnja tveganja države (op): / 62 62 62 59
Razred tveganja (op): / D D D C
Enostavnost poslovanja**: / 71 76 80 81


Opombe:                                                                                                           

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je Ukrajina dosegla rast BDP v višini 2,9 %. Za leto 2019 analitiki napovedujejo 2,6 % rast BDP, za leto 2020 1,9 % rast in za leto 2021 2,6 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 4,8 2,7 2,3 2,5
Rast javne potrošnje 0,9 2,8 1,0 2,0
Rast investicij 8,0 7,0 4,5 6,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2018 je Ukrajina izvozila za 37,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 46,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 9 mlrd EUR, kar predstavlja 8,4 % BDP. V letu 2018 je Ukrajina največ blaga izvozila v Rusijo in sicer 7,7 % od celotnega izvoza. Sledijo Poljska, Italija, Turčija in Nemčija. V letu 2018 so največ uvažali iz Rusije, 14,2 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, Belorusija in Poljska. V letu 2018 so največ uvažali mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter plastiko. 

 

Ukrajina - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Mineralna goriva, olja 23,1 Železo in jeklo 21,0
Stroji, jedrski reaktorji 11,4 Žita 15,3
Električna in elektronska oprema 9,6 Žival. in rastl. maščobe in olja 9,5
Vozila 7,4 Rude, žlindra in pepel 6,4
Plastika in plastični izdelki 4,8 Električna in elektronska oprema 6,2
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Rusija 14,2 Rusija 7,7
Kitajska 13,4 Poljska 6,9
Nemčija 10,4 Italija 5,6
Belorusija 6,7 Turčija 5,0
Poljska 6,3 Nemčija 4,7
Slovenija (40. mesto) 0,3 Slovenija (90. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2019.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Ukrajini so v letu 2016 znašale 43,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -9,3%. Celotne izhodne TNI Ukrajine so v letu 2016 znašale 6,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,5%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Ukrajini 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.

 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 43,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Rusija, sledijo pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in finančnih storitev.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Rusija 5.646,1
ZDA 4.686,6
Avstrija 4.012,2
Nemčija 3.929,8
Francija 3.028,6
Druge države 22.537,5
Skupaj 43.841,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 9.534,3
Finančne storitve 4.800,5
Hrana in tobak 3.048,1
Premog, nafta, plin 3.010,5
Komunikacije 1.981,0
Drugi sektorji 21.466,6
Skupaj 43.841,1

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo