ZDA

Pregled gospodarskih gibanj v državi ZDA

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 334,8 332,9 331,0 329,1 327,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 35 36
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 20.143,7 18.671,1 18.365,8 19.136,6 17.467,8
 BDP per capita (v EUR): 60.165 56.083 55.484 58.155 53.403
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 20.143,7 18.671,1 18.365,8 19.136,6 17.467,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 60.165 56.083 55.484 58.155 53.403
 Rast BDP (v %): 3,7 6,0 -3,5 2,2 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,7 5,6 8,1 3,7 3,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 3,1 1,2 1,8 2,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -2.445,5 -2.265,2 -2.062,0 -2.247,1 -2.167,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.622,7 1.448,3 1.258,9 1.475,4 1.421,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,3 9,4 -12,9 -0,1 3,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,8 11,4 -9,3 1,1 4,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 379,9 241,6 49,6 313,9 221,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 621,6+ 561,5 589,8 569,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 171,8+ 239,7 302,4 550,3
Stopnja tveganja države (op): / 23 27 25 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 6 8 6Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Zvezna minimalna bruto plača v ZDA že več kot desetletje ostaja pri 7,25 USD na uro (približno 6 EUR). Od zadnjega dviga julija 2009 se je kupna moč minimalne plače zmanjšala za več kot 17 %, zato je z januarjem 2021 več zveznih držav povišalo svojo minimalno plačo nad zvezno raven. Te se gibljejo od 8,56 USD na uro na Floridi do 14 USD na uro v Kaliforniji.

Povprečna bruto plača je konec leta 2020 znašala 25,09 USD na uro (približno 21 EUR).
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -3,9 6,8 4,4 3,0
Rast javne potrošnje 1,1 2,4 2,1 -0,2
Rast investicij -1,8 6,0 5,2 4,6


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

ZDA so v letu 2020 izvozile za 1.275,4 mlrd EUR, uvozile pa za 2.022,4 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -747 mlrd EUR. V letu 2020 so ZDA največ izvažale stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2020 je bila Kanada, kamor so izvozili 17,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Združeno kraljestvo. Uvažali so največ strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, farmacevtske izdelke in mineralna goriva. V letu 2020 so največ uvozili iz Kitajske (19 % od celotnega uvoza), Mehike, Kanade, Japonske in Nemčije.

 

ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 15,0 Stroji, jedrski reaktorji 12,8
Električna in elektronska oprema 14,3 Električna in elektronska oprema 11,4
Vozila 10,6 Mineralna goriva, olja 10,8
Farmacevtski izdelki 5,8 Vozila 7,4
Mineralna goriva, olja 5,4 Optična, tehn. in medic. oprema 5,8
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 19,0 Kanada 17,8
Mehika 13,7 Mehika 14,9
Kanada 11,5 Kitajska 8,7
Japonska 5,1 Japonska 4,5
Nemčija 4,9 Združeno kraljestvo 4,1
Slovenija (67. mesto) 0,1 Slovenija (108. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2018 znašale 6.326,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,2 %. Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2018 znašale 5.487,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 2,2 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 2.142,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Japonska in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 1.272.727,4
Japonska 109.973,5
Nemčija 94.441,1
Združeno kraljestvo 87.317,7
Kanada 72.711,7
Druge države 504.976,7
Skupaj 2.142.148,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Komunikacije 177.478,8
Nepremičnine 138.747,7
Progr. opr. in IT storitve 125.381,2
Transport 110.743,0
Hrana in pijače 81.052,8
Drugi sektorji 1.508.744,7
Skupaj 2.142.148,0
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Amazon.com 32.258,5
Verizon Wireless 10.225,4
AT&T 9.694,1
JP Morgan Chase & Co 3.879,1
Aspen Dental 2.208,4
Scottrade 1.936,8
MedExpress 1.324,7

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo