ZDA

Pregled gospodarskih gibanj v državi ZDA

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 332,9 331,0 329,1 327,1 325,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 35++ 36 36
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 19.393,7 18.347,7 19.136,6 17.467,8 17.294,7
 BDP per capita (v EUR): 58.255 55.432 58.155 53.403 53.201
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 19.393,7 18.347,7 19.136,6 17.467,8 17.294,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 58.255 55.432 58.155 53.403 53.201
 Rast BDP (v %): 4,0 -5,3 2,2 3,0 2,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,4 11,0 3,7 3,9 4,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 0,7 1,8 2,4 2,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.910,4 -1.777,3 -2.247,1 -2.167,2 -2.085,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.196,9 1.112,0 1.475,4 1.421,2 1.377,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,3 -18,9 -0,1 3,0 3,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,8 -18,3 1,1 4,1 4,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 231,9 40,5 313,9 221,6 324,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 269,5+ 589,8 569,3 559,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 87,6+ 302,4 550,3 380,9
Stopnja tveganja države (op): / 27 25 24 23
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 6 8 6 8Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto plača v ZDA je januarja 2020 znašala 21,81 EUR na uro, minimalna plača pa 6,62 EUR na uro.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 2,4 -8,0 5,2 3,2
Rast javne potrošnje 2,3 7,8 -1,6 -3,3
Rast investicij 1,9 -11,6 6,5 8,4


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

ZDA so v letu 2019 izvozile za 1.475,7 mlrd EUR, uvozile pa za 2.249,1 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -773,4 mlrd EUR. V letu 2019 so ZDA največ izvažale stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, letala ter vozila. Glavni izvozni trg v letu 2019 je bila Kanada, kamor so izvozili 17,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Združeno kraljestvo. Uvažali so največ strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. V letu 2019 so največ uvozili iz Kitajske (18,4 % od celotnega uvoza), Mehike, Kanade, Japonske in Nemčije.

 

ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,8 Stroji, jedrski reaktorji 12,5
Električna in elektronska oprema 13,7 Mineralna goriva, olja 12,1
Vozila 12,1 Električna in elektronska oprema 10,5
Mineralna goriva, olja 8,2 Zrakoplovi, vesoljska plovila 8,3
Farmacevtski izdelki 5,0 Vozila 8,1
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 18,4 Kanada 17,8
Mehika 14,1 Mehika 15,6
Kanada 12,7 Kitajska 6,5
Japonska 5,7 Japonska 4,5
Nemčija 5,1 Združeno kraljestvo 4,2
Slovenija (78. mesto) <0,1 Slovenija (117. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2018 znašale 6.326,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,2 %. Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2018 znašale 5.487,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 2,2 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 2.142,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Japonska in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 1.272.727,4
Japonska 109.973,5
Nemčija 94.441,1
Združeno kraljestvo 87.317,7
Kanada 72.711,7
Druge države 504.976,7
Skupaj 2.142.148,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Komunikacije 177.478,8
Nepremičnine 138.747,7
Progr. opr. in IT storitve 125.381,2
Transport 110.743,0
Hrana in pijače 81.052,8
Drugi sektorji 1.508.744,7
Skupaj 2.142.148,0
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Amazon.com 32.258,5
Verizon Wireless 10.225,4
AT&T 9.694,1
JP Morgan Chase & Co 3.879,1
Aspen Dental 2.208,4
Scottrade 1.936,8
MedExpress 1.324,7

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo