ZDA

Pregled gospodarskih gibanj v državi ZDA

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 332,9 331,0 329,1 327,1 325,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 35++ 36 36
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 19.221,4 19.094,5 19.131,3 17.440,7 17.273,5
 BDP per capita (v EUR): 57.737 57.686 58.138 53.320 53.136
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 19.221,4 19.094,5 19.131,3 17.440,7 17.273,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 57.737 57.686 58.138 53.320 53.136
 Rast BDP (v %): 1,6 -2,8 2,3 2,9 2,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 10,1 10,7 3,7 3,9 4,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,3 0,1 1,8 2,4 2,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.967,1 -1.952,3 -2.249,1 -2.170,9 -2.087,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.356,1 1.331,5 1.475,7 1.418,9 1.374,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 0,9 -8,3 0,0 3,0 3,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 0,8 -7,8 1,0 4,4 4,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 310,2 243,1 232,2 218,9 313,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 179,7+ 589,8 569,3 559,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 65,2+ 302,4 550,3 380,9
Stopnja tveganja države (op): / 27 25 24 23
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 6 8 6 8Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto plača v ZDA je januarja 2020 znašala 21,81 EUR na uro, minimalna plača pa 6,62 EUR na uro.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 2,6 -3,6 2,4 3,0
Rast javne potrošnje 2,3 6,6 1,1 -1,0
Rast investicij 1,3 -11,0 -1,2 4,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, maj 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

ZDA so v letu 2019 izvozile za 1.475,7 mlrd EUR, uvozile pa za 2.249,1 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -773,4 mlrd EUR. V letu 2019 so ZDA največ izvažale stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, letala ter vozila. Glavni izvozni trg v letu 2019 je bila Kanada, kamor so izvozili 17,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Združeno kraljestvo. Uvažali so največ strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. V letu 2019 so največ uvozili iz Kitajske (18,4 % od celotnega uvoza), Mehike, Kanade, Japonske in Nemčije.

 

ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,8 Stroji, jedrski reaktorji 12,5
Električna in elektronska oprema 13,7 Mineralna goriva, olja 12,1
Vozila 12,1 Električna in elektronska oprema 10,5
Mineralna goriva, olja 8,2 Zrakoplovi, vesoljska plovila 8,3
Farmacevtski izdelki 5,0 Vozila 8,1
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 18,4 Kanada 17,8
Mehika 14,1 Mehika 15,6
Kanada 12,7 Kitajska 6,5
Japonska 5,7 Japonska 4,5
Nemčija 5,1 Združeno kraljestvo 4,2
Slovenija (78. mesto) <0,1 Slovenija (117. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2017 znašale 3.562,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 11,0 %. Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2017 znašale 5.321,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 5,6 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.

 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 775,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Japonska, sledita pa ji Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju kemikalij in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Japonska 100.585,8
Nemčija 85.827,1
Združeno kraljestvo 76.560,8
Kanada 63.975,8
Kitajska 46.562,1
Druge države 402.315,3
Skupaj 775.826,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kemikalije 73.232,7
Avtomobilski deli 40.098,7
Kovine 36.149,2
Progr. opr. in IT storitve 30.772,4
Plastika 27.453,8
Drugi sektorji 568.120,4
Skupaj 775.826,9


Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
BASF 1.674,3
DHL 1.339,0
BAE Systems 820,2
Avison Young 739,1
TD Bank 575,8
Bank of the West 392,6
International Workplace Group (Regus) 388,0
    
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo