Združeni arabski emirati

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združeni arabski emirati

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 9,8 9,7 9,5 9,8 9,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 133 136
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 362,6 323,1 316,2 376,0 357,8
 BDP per capita (v EUR): 37.059 33.430 33.272 38.482 37.153
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 615,5 570,5 579,0 611,4 559,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 62.915 59.017 60.912 62.580 58.144
 Rast BDP (v %): 3,3 3,0 -5,5 1,7 1,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): / / 2,6 2,6 2,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,5 0,4 -2,1 -1,9 3,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -204,7 -184,9 -178,7 -215,3 -199,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 272,1 243,6 227,6 282,1 272,0
Izvoz blaga in storitev (v % BDP): 89,6 85,7 80,4 92,5 93,0
Uvoz blaga in storitev (v % BDP): 67,4 66,1 63,9 68,5 66,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 9,2 9,0 12,7 12,3 8,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 4,7+ 80,3 74,4 81,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,0+ 2,5 7,5 3,2
Stopnja tveganja države (op): / 33 33 31 31
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 16 11 21Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan 2021 (posodobljeno april 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna plača ni zakonsko predpisana. Povprečna mesečna bruto plača pa je v začetku leta 2021 znašala 18.400 AED ali približno 4.120 EUR.

 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje 40,9 39,5 38,4 37,8
Rast javne potrošnje 16,1 15,3 14,5 14,0
Rast investicij 18,9 18,1 17,7 17,4


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 so ZAE uvozili za 204,9 mlrd EUR blaga, izvozili pa za 276,7 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 71,8 mlrd EUR. ZAE so v letu 2019 največ izvažali mineralna goriva, drage kamne in kovine, aluminij, plastiko ter stroje in strojno opremo. Njihovi najpomembnejši izvozni trgi so Savdska Arabija, Indija, Irak, Oman in Iran. Pri uvozu so imeli v letu 2019 največji delež dragi kamni in kovine, električna, elektronska in strojna oprema, vozila ter mineralna goriva. Največ ZAE uvažajo iz Kitajske, Indije, ZDA, Japonske in Nemčije.

 

ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 16,4 Mineralna goriva, olja 57,0
Električna in elektronska oprema 13,9 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 21,3
Stroji, jedrski reaktorji 11,9 Aluminij in aluminijasti izdelki 3,5
Vozila 7,1 Plastika in plastični izdelki 2,6
Mineralna goriva, olja 6,2 Stroji, jedrski reaktorji 1,5
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Kitajska 14,5 Savdska Arabija 6,8
Indija 8,8 Indija 4,1
ZDA 8,0 Irak 3,6
Japonska 5,3 Oman 3,2
Nemčija 4,2 Iran 3,2
Slovenija (94. mesto) <0,1 Slovenija (118. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združenih arabskih emiratih so v letu 2018 znašale 118,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 8,5 %. Celotne izhodne TNI Združenih arabskih emiratov so v letu 2018 znašale 118,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 12,7 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenih arabskih emiratih 2018 - 2021 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 160,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Indija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin. hotelirskega sektorja in turizma.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 26.514,5
Indija 24.082,0
Združeno kraljestvo 13.920,2
Japonska 10.360,8
Nemčija 8.614,7
Druge države 76.748,6
Skupaj 160.240,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 25.886,4
Hoteli in turizem 25.272,6
Finančne storitve 10.567,9
Transport 8.491,8
Poslovne storitve 7.050,0
Drugi sektorji 82.972,0
Skupaj 160.240,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Marriott International 1.425,8
Premier Inn 1.127,1
IBM 592,3
DHL Express 553,8
Standard Chartered Bank 260,7
Nokia 170,2
HSBC 155,7
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo