Združeni arabski emirati

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združeni arabski emirati

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 9,8 9,7 9,5 9,4 9,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 130++ 132 131
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 367,6 365,7 355,6 338,5 321,6
 BDP per capita (v EUR): 37.467 37.773 37.271 36.009 34.694
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 657,7 634,3 612,5 614,6 609,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 67.025 65.513 64.195 65.381 65.775
 Rast BDP (v %): 3,7 2,7 2,8 0,8 3,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 2,3 3,2 2,0 1,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -228,0 -221,5 -209,8 -202,8 -204,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 300,0 301,8 292,8 273,0 265,8
Izvoz blaga in storitev (v % BDP): 104,8 103,7 103,2 100,4 101,0
Uvoz blaga in storitev (v % BDP): 76,0 72,9 71,1 72,4 75,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 11,8 11,6 10,6 9,2 8,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 6,0+ 81,9 79,3 78,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 0,7+ 3,2 4,1 6,3
Stopnja tveganja države (op): / 30 31 31 30
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 11 21 26 34


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan (posodobljeno april 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, april 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 so ZAE zabeležili 2,8 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2019 2,7 % gospodarsko rast, v letu 2020 3,7 % in v letu 2021 3,6 % gospodarsko rast.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.
 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 32,7 33,3 34,2 33,6
Rast javne potrošnje 11,6 11,8 12,0 11,6
Rast investicij 21,8 22,4 23,2 22,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 so ZAE uvozili za 202,8 mlrd EUR blaga, izvozili pa za 273 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 70,2 mlrd EUR, kar predstavlja 20,7 % BDP. ZAE so v letu 2017 največ izvažali mineralna goriva, drage kamne in kovine, aluminij, plastiko ter električno in elektronsko opremo. Njihovi najpomembnejši izvozni trgi v letu 2016 so bili Tajvan Indija, Iran, Švica in Irak. Pri uvozu so imeli v letu 2017 največji delež dragi kamni in kovine, strojna, električna in elektronska oprema, vozila ter letala. Največ so v letu 2016 uvažali iz Kitajske, ZDA, Indije, Nemčije in Japonske.

 

ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Biseri, dragi kamni, kovine 18,1 Mineralna goriva, olja 51,7
Stroji, jedrski reaktorji 12,3 Biseri, dragi kamni, kovine 21,9
Električna in elektronska oprema 11,9 Aluminij, izdelki iz aluminija 4,0
Vozila 7,2 Plastika in plastični izdelki 3,6
Zračna in vesoljska plovila 5,4 Električna in elektronska oprema 2,0
 
Vodilni uvozni trgi 2016 % od celote Vodilni izvozni trgi 2016 % od celote
Kitajska 8,3 Tajvan 13,8
ZDA 7,6 Indija 3,8
Indija 6,9 Iran 3,0
Nemčija 4,6 Švica 2,5
Japonska 3,6 Irak 1,8
Slovenija (103. mesto) <0,1 Slovenija (142. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZAE so v letu 2016 znašale 106,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 9,7%. Celotne izhodne TNI ZAE so v letu 2016 znašale 102,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 17,9%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZAE 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 138,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Indija, sledijo pa ji ZDA in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin, hotelirskega sektorja in turizma.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Indija 23.159,8
ZDA 21.216,3
Združeno kraljestvo 11.800,6
Japonska 8.296,9
Nemčija 7.264,6
Druge države 66.518,1
Skupaj 138.256,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 25.591,5
Hoteli in turizem 21.614,3
Finančne storitve 9.403,8
Kemikalije 6.602,0
Komunikacije 6.417,6
Drugi sektorji 68.627,1
Skupaj 138.256,2
 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo