Združeni arabski emirati

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združeni arabski emirati

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 10,0 9,9 9,8 9,6 9,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 133++ 136 134
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 358,4 339,8 382,5 350,9 334,2
 BDP per capita (v EUR): 35.875 34.355 39.152 36.441 35.212
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 692,0 678,2 674,6 612,7 614,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 69.259 68.573 69.045 63.627 64.708
 Rast BDP (v %): 2,0 -3,0 2,6 1,7 0,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): / / 2,6 2,6 2,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 -3,0 -1,9 3,1 2,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -223,8 -216,9 -204,9 -199,4 -218,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 299,9 290,5 276,7 268,6 277,4
Izvoz blaga in storitev (v % BDP): 91,4 89,6 91,8 93,9 101,7
Uvoz blaga in storitev (v % BDP): 69,9 70,5 64,9 68,0 77,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 12,6 11,8 15,1 8,8 9,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 30,1+ 74,4 81,9 79,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,0+ 7,5 3,2 4,1
Stopnja tveganja države (op): / 33 31 31 31
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 16 11 21 26Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača v ZAE je v letu 2019 znašala 3.805,5 EUR. Minimalna plača ni zakonsko predpisana.

 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 37,9 40,8 39,4 38,3
Rast javne potrošnje 13,3 15,9 15,5 14,9
Rast investicij 18,8 20,5 20,0 19,4


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, maj 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 so ZAE uvozili za 204,9 mlrd EUR blaga, izvozili pa za 276,7 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 71,8 mlrd EUR. ZAE so v letu 2019 največ izvažali mineralna goriva, drage kamne in kovine, aluminij, plastiko ter stroje in strojno opremo. Njihovi najpomembnejši izvozni trgi so Savdska Arabija, Indija, Irak, Oman in Iran. Pri uvozu so imeli v letu 2019 največji delež dragi kamni in kovine, električna, elektronska in strojna oprema, vozila ter mineralna goriva. Največ ZAE uvažajo iz Kitajske, Indije, ZDA, Japonske in Nemčije.

 

ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 16,4 Mineralna goriva, olja 57,0
Električna in elektronska oprema 13,9 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 21,3
Stroji, jedrski reaktorji 11,9 Aluminij in aluminijasti izdelki 3,5
Vozila 7,1 Plastika in plastični izdelki 2,6
Mineralna goriva, olja 6,2 Stroji, jedrski reaktorji 1,5
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Kitajska 14,5 Savdska Arabija 6,8
Indija 8,8 Indija 4,1
ZDA 8,0 Irak 3,6
Japonska 5,3 Oman 3,2
Nemčija 4,2 Iran 3,2
Slovenija (94. mesto) <0,1 Slovenija (118. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZAE so v letu 2017 znašale 115,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 8,6 %. Celotne izhodne TNI ZAE so v letu 2017 znašale 110,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 15,5 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZAE 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 145,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Indija, sledijo pa ji ZDA in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin ter hotelirstva in turizma.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Indija 24.960,0
ZDA 22.103,2
Združeno kraljestvo 12.519,8
Japonska 7.910,3
Nemčija 7.680,9
Druge države 70.737,3
Skupaj 145.911,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 25.150,9
Hoteli in turizem 23.414,7
Finančne storitve 9.789,5
Poslovne storitve 6.399,9
Komunikacije 6.136,0
Drugi sektorji 75.020,7
Skupaj 145.911,6
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Marriott International 1.389,5
Premier Inn 1.098,4
Standard Chartered Bank 240,9
IBM 192,1
Nokia 170,3
HSBC 151,7
Bank of Baroda 145,0

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo