Združeno kraljestvo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združenem kraljestvu

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 68,5 68,2 67,9 67,5 67,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 272 275
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.905,0 2.578,5 2.378,1 2.530,4 2.424,6
 BDP per capita (v EUR): 42.416 37.806 35.033 37.467 36.109
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.879,0 2.625,6 2.609,6 2.910,7 2.641,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 42.030 38.493 38.442 43.109 39.344
 Rast BDP (v %): 5,5 5,8 -9,9 1,4 1,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,5 5,2 4,5 3,8 4,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,6 3,0 1,0 1,7 2,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -636,4 -562,2 -480,7 -574,6 -551,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 463,7 393,8 350,1 425,3 397,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 10,0 5,4 -15,8 2,7 3,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 11,1 12,1 -17,8 2,7 2,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 87,9 41,6 16,0 2,1 68,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 534,8+ 522,8 588,5 574,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 328,5+ 331,3 430,0 442,1
Stopnja tveganja države (op): / 18 34 22 22
Razred tveganja (op): / A B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 8 9 7Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto plača se je v Združenem kraljestvu v letu 2020 povečala na 8,72 GBP na uro (približno 9,8 EUR).

Povprečna bruto plača je v letu 2020 znašala 31.460 GBP (35.386,5 EUR) letno ali 2.621,66 GBP (2.949 EUR) mesečno.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -11,0 5,6 5,3 1,2
Rast javne potrošnje -6,5 11,0 2,2 1,4
Rast investicij -8,8 7,9 13,0 4,8


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je izvoz blaga dosegel 350,7 mlrd EUR, uvoz pa 481,5 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi v višini -130,8 mlrd EUR. V letu 2020 so največ uvažali drage kamne, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter mineralna goriva. Nepomembnejši uvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska (11,9 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, ZDA, Nizozemska in Francija. Največ je Združeno kraljestvo v letu 2020 izvažalo stroje in opremo, vozila, drage kamne in kovine, vozila, mineralna goriva ter električno in elektronsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2020 so bile ZDA, kamor so izvozili 14,4 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Irska, Nizozemska in Francija.

 

Združeno kraljestvo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 17,4 Stroji, jedrski reaktorji 15,1
Stroji, jedrski reaktorji 11,1 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 11,1
Vozila 9,2 Vozila 9,1
Električna in elektronska oprema 8,8 Mineralna goriva, olja 6,6
Mineralna goriva, olja 5,4 Električna in elektronska oprema 6,3
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 11,9 ZDA 14,4
Nemčija 11,6 Nemčija 10,3
ZDA 9,2 Irska 6,8
Nizozemska 7,2 Nizozemska 6,2
Francija 4,6 Francija 5,9
Slovenija (66. mesto) 0,1 Slovenija (70. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združenem kraljestvu so v letu 2018 znašale 1.602,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,3 %. Celotne izhodne TNI Združenega kraljestva so v letu 2018 znašale 1.437,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,9 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenem kraljestvu 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 518,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in obnovljivih virov energije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 142.730,0
Nemčija 56.017,1
Francija 32.158,4
Irska 24.269,8
Avstralija 23.547,4
Druge države 240.114,3
Skupaj 518.836,8
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 104.973,8
Obnovljivi viri energije 89.404,0
Transport 35.031,7
Progr. opr. in IT storitve 27.600,4
Komunikacije 23.848,4
Drugi sektorji 237.978,5
Skupaj 518.836,8
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
ProLogis 14.810,7
Jaguar Land Rover 5.336,7
Travelodge 4.012,9
Amazon.com 3.256,1
Direct Parcel Distribution (DPD) 2.375,7
Svenska Handelsbanken 1.188,6
Santander Group 927,7

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo