Združeno kraljestvo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združenem kraljestvu

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 68,2 67,9 67,5 67,1 66,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 272++ 275 273
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.611,2 2.573,5 2.516,1 2.427,1 2.363,7
 BDP per capita (v EUR): 38.278 37.915 37.255 36.152 35.419
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.958,6 2.948,7 2.892,0 2.644,9 2.687,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 43.378 43.441 42.820 39.391 40.280
 Rast BDP (v %): 1,1 1,1 1,3 1,3 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,2 4,0 3,8 4,1 4,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,9 1,8 1,8 2,3 2,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -553,5 -557,6 -564,7 -550,9 -539,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 361,7 379,1 398,9 390,1 384,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): -1,9 -2,0 0,9 1,2 6,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): -1,9 -0,5 3,1 2,0 3,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 26,4 15,6 23,7 29,7 107,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 582,1+ 574,6 539,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 427,6+ 442,1 382,7
Stopnja tveganja države (op): / 21 22 22 22
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 8 9 7 7Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto tedenska plača v Združenem kraljestvu je konec leta 2019 znašala 640,42 EUR, minimalna plača pa 9,67 EUR na uro.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 0,8 1,1 0,7 0,8
Rast javne potrošnje 1,3 3,5 2,8 2,5
Rast investicij 0,4 0,6 2,1 2,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je izvoz blaga dosegel 33,7 mlrd EUR, uvoz pa 546,4 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi v višini 152,7 mlrd EUR, kar predstavlja 6,4 % BDP. V letu 2018 so največ uvažali strojno opremo, vozila, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, ter drage kamne in kovine. Nepomembnejši uvozni trg v letu 2018 je bila Nemčija (13,7 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, ZDA, Nizozemska in Francija. Največ je Združeno kraljestvo v letu 2018 izvažalo stroje in opremo, vozila, drage kamne in kovine, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2018 so bile ZDA, kamor so izvozili 13,4 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Nizozemska, Francija in Irska.

 

Združeno kraljestvo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,8 Stroji, jedrski reaktorji 14,8
Vozila 11,2 Vozila 11,2
Mineralna goriva, olja 10,0 Biseri, dragi kamni, kovine 9,7
Električna in elektronska oprema 9,5 Mineralna goriva, olja 9,0
Biseri, dragi kamni, kovine 6,0 Farmacevtski izdelki 6,2
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 13,7 ZDA 13,4
Kitajska 9,5 Nemčija 9,6
ZDA 9,4 Nizozemska 6,8
Nizozemska 8,2 Francija 6,5
Francija 5,6 Irska 5,8
Slovenija (67. mesto) 0,1 Slovenija (72. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združeno kraljestvo so v letu 2016 znašale 1.251,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -2,6%. Celotne izhodne TNI Združenega kraljestva so v letu 2016 znašale 1.297,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -5,3%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenem kraljestvu 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 480,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in obnovljivih virov energije.

 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019
 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 132.563,4
Nemčija 49.163,4
Francija 28.991,2
Irska 22.202,2
Avstralija 22.038,1
Druge države 225.496,9
Skupaj 480.455,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 97.326,5
Obnovljivi viri energije 78.509,6
Progr. opr. in IT storitve 24.627,0
Finančne storitve 23.217,5
Komunikacije 20.969,0
Drugi sektorji 235.805,2
Skupaj 480.455,0Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
ProLogis 14.911,5
Jaguar Land Rover 5.064,0
Amazon.com 4.525,0
Travelodge 3.910,7
Direct Parcel Distribution (DPD) 1.862,8
Svenska Handelsbanken 1.241,7
Santander Group 931,7

    
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo