Združeno kraljestvo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združenem kraljestvu

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 68,2 67,9 67,5 67,1 66,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 272++ 275 273
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.408,1 2.274,8 2.527,7 2.427,1 2.363,7
 BDP per capita (v EUR): 35.311 33.509 37.433 36.152 35.419
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.860,4 2.634,2 2.871,4 2.644,9 2.687,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 41.932 38.806 42.527 39.391 40.280
 Rast BDP (v %): 6,9 -9,4 1,5 1,3 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,6 8,0 3,8 4,1 4,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,5 0,6 1,7 2,3 2,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -443,2 -365,8 -572,8 -552,9 -539,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 318,0 281,7 424,8 395,4 384,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 11,4 -21,0 5,0 1,2 6,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 14,3 -23,5 4,6 2,0 3,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 45,7 -8,6 18,5 68,8 107,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 415,6+ 588,5 574,6 539,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 275,0+ 430,0 442,1 382,7
Stopnja tveganja države (op): / 34 22 22 22
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 8 9 7 7Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto tedenska plača v Združenem kraljestvu je konec leta 2019 znašala 640,42 EUR, minimalna plača pa 9,67 EUR na uro.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,0 -10,4 7,8 1,6
Rast javne potrošnje 3,4 6,0 -1,3 2,1
Rast investicij 0,7 -26,4 20,4 4,3


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je izvoz blaga dosegel 424,5 mlrd EUR, uvoz pa 572,1 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi v višini -147,6 mlrd EUR. V letu 2019 so največ uvažali drage kamne, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter mineralna goriva. Nepomembnejši uvozni trg v letu 2019 je bila Nemčija (12,3 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Kitajska, Nizozemska in Francija. Največ je Združeno kraljestvo v letu 2019 izvažalo stroje in opremo, vozila, drage kamne in kovine, mineralna goriva ter električno in elektronsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2019 so bile ZDA, kamor so izvozili 15,7 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Francija, Nizozemska in Kitajska.

 

Združeno kraljestvo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 12,9 Stroji, jedrski reaktorji 15,6
Stroji, jedrski reaktorji 12,2 Vozila 10,8
Vozila 10,8 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 9,1
Električna in elektronska oprema 8,9 Mineralna goriva, olja 8,8
Mineralna goriva, olja 8,1 Električna in elektronska oprema 6,1
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 12,3 ZDA 15,7
ZDA 9,7 Nemčija 9,9
Kitajska 9,5 Francija 6,7
Nizozemska 7,8 Nizozemska 6,5
Francija 5,6 Kitajska 6,4
Slovenija (67. mesto) 0,1 Slovenija (75. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združenem kraljestvu so v letu 2018 znašale 1.602,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,3 %. Celotne izhodne TNI Združenega kraljestva so v letu 2018 znašale 1.437,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,9 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenem kraljestvu 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 518,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in obnovljivih virov energije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 142.730,0
Nemčija 56.017,1
Francija 32.158,4
Irska 24.269,8
Avstralija 23.547,4
Druge države 240.114,3
Skupaj 518.836,8
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 104.973,8
Obnovljivi viri energije 89.404,0
Transport 35.031,7
Progr. opr. in IT storitve 27.600,4
Komunikacije 23.848,4
Drugi sektorji 237.978,5
Skupaj 518.836,8
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
ProLogis 14.810,7
Jaguar Land Rover 5.336,7
Travelodge 4.012,9
Amazon.com 3.256,1
Direct Parcel Distribution (DPD) 2.375,7
Svenska Handelsbanken 1.188,6
Santander Group 927,7

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo