Obrazec za posredovanje interesa za vključitev v program vhodnega gospodarskega obiska podjetij iz regije Kaluga v Ruski federaciji

PODATKI O DELEGACIJI


PODATKI O PREDLAGATELJU

Preveri    


PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJAPODATKI O OSEBI PREDLAGATELJA, KI IZPOLNJUJE OBRAZECPODATKI O KONTAKTNI OSEBI PREDLAGATELJA (izpolniti samo v primeru, če oseba, ki izpolnjuje obrazec, ni hkrati kontaktna oseba)

Z oddajo tega obrazca kot predlagatelj: